Bli med på Industri Energi sine kurs og konferanser

Alle kurs og konferanser er gratis for medlemmene, og Industri Energi dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

7. –8. juni 2017 Stavanger

Basiskurs for nye tillitsvalgte FULLT

Et to dagers basiskurs i Stavanger.

8. –9. juni 2017 Stavanger

Basiskurs for nye tillitsvalgte FULLT

Et to dagers basiskurs i Stavanger.

18.–20. september 2017 Sola strand hotell - Stavanger

SOLA programmet – en møteplass for erfarne tillitsvalgte

For deg som er hovedtillitsvalgt eller klubbleder i klubben

Spørsmål til kurs og konferanse? Kontakt oss
Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rottem

Kurs- og kompetansekoordinator

lgr@industrienergi.no

+4795148703

Cathrine Imsland
Cathrine Imsland

Kontorsekretær/Reisebestiller

cathrine.imsland@industrienergi.no

+4747260555