Om oss    Kontakt oss    Nettkart
Om oss Kontakt oss Nettkart
Tariff 2014:
Passerte 60 000 medlemmer på vaskeristreiken
LO-forbundet Industri Energi har den siste tiden mottatt titalls innmeldinger fra vaskeriansatte, både i forkant og i etterkant av streiken som ble igangsatt sist fredag morgen.
Nyhet studentmedlemskap
Bokpanten - vi sponser bøkene dine med 6000 kroner
Fagforbundet Industri Energi sponser studietiden med 6 000 kroner i en helt ny bokpantordning for studenter. For en tier i måneden får studentmedlemmer også Norges beste innboforsikring og Help advokatforsikring. – Studenter er en utsatt gr...
 1 
Spar tusener på skatten
Selv om rotet i Altinn har medført forsinkelse i utsendelse av selvangivelsen så er det på sin plass å minne om at hver enkelt har ansvar for å sjekke at forhåndsutfylte opplysninger stemmer.
Husk fradragene på selvangivelsen og spar tusener av kroner, bare fagforeningskontingenten alene gir et fradrag med inntil 3.660 kroner 
Foto: Industri Energi
Foto: Industri Energi
Den selvangivelsen som blir sendt ut til alle skattebetalere er foreløpig, hver enkelt har mulighet til å gjøre endringer. For å få riktig skatt må beløpene i selvangivelsen stemme overens med lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver. Det samme gjelder for årsoppgaver fra for eksempel banker, NAV eller barnas barnehage.

10 skattetips

1. Telefoni (post 2.1)
Du kan maksimalt beskattes for 4.000 kroner hvis du har en av disse tjenestene - bredbånd, fasttelefon, IP-telefon eller mobiltelefon betalt av arbeidsgiver. Hvis du har to eller flere av dem betalt er maksimal beskatning 6.000 kroner. Har du betalt deler av telefonregningen selv, skal skattepliktig fordel reduseres tilsvarende.

2. Reisefradrag (post 3.2.8)
Pass på at du får med reisefradraget. Satsen for fradrag for reise hjem - arbeid er kr 1,50 per km. For reiselengde over 35 000 km er satsen kr 0,70 per km. Du får bare fradrag for utgifter over 13 700 kroner.
I praksis vil det si at om du reiser tur-retur hjemmet og den faste arbeidsstedet fem dager i uka, og den daglige avstanden overstiger 39 km (tur-retur), kan du ha krav på reisefradrag. Ved kortere reiseavstand kan du òg ha krav på fradrag dersom du:
- har hatt flere enn 230 reiser i året (tur/retur), eller
- har krav på fradrag for besøksreiser ved opphold utenfor heimen (pendleropphold), se post 3.2.9.
Har du fast bilgodtgjørelse? Send inn oversikt over faktisk tjenestekjøring til arbeidsgiver og få noe av dette utbetalt uten trekk. Dette rådet er altså litt sent å komme med nå, men du skal vel kjøre litt i år også?

3. Foreldrefradrag (post 3.2.10)
Utgifter til barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning skal føres opp her. Ikke alle private barnehager rapporterer til skattemyndighetene om hva foreldre har betalt. Dagmammaer har heller ikke plikt til å rapportere. Da må du selv huske på å føre opp dette fradraget. Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 kroner pr. barn utover det første.

4. Fagforeningskontingent (post 3.2.11)
Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.660 kroner. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på selvangivelsen. Kontingenten står i lønns- og trekkoppgaven, kode 311.

Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe. Heller ikke studenter får fradrag.

5. Refinansiering (Post 3.3.1)
Alle kostnader i forbindelse med bytte av lånegiver for å få lavere rente er fradragsberettiget. Du kan for eksempel trekke fra tinglysningsgebyr, takstmann, meglergebyr, behandlings- og depotgebyr. Disse kostnadene kan summere seg til tusenlapper.

6. Aksjehandel (post 3.3.7)
Husk å føre opp fradrag som du har i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Kurtasje (omkostninger til megler) er fradragsberettiget for alle. Sjekk om kurtasjen er trukket fra i realisasjonsskjemaet (RF-1061). Hvis ikke, skal du føre opp kurtasjen som fradrag. Andre fradrag kan være relevante aviser, tidsskrifter og rådgivningstjenester. For å ha rett til disse fradragene må det være et visst nivå på aktiviteten. Fradraget føres i post 3.3.7 "andre fradrag". Fondsandeler rapporteres inn elektronisk av fondsselskapet, men opplysningene bør likevel kontrolleres.

7. Gaver (post 3.3.7)
Du kan få fradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner mv. med inntil kr 12 000. Fradragsordningen gjelder også pengegaver til utenlandske organisasjoner mv. innenfor EØS-området. Fradragsretten gjelder også for gave til Den norske Kirke og en EØS-stats alminnelige statskirke. Vilkårene for fradragsrett er at gaven(e) til den enkelte organisasjon er minst kr 500 i løpet av inntektsåret.
Det er også et vilkår at gavemottageren har sendt inn melding til Skattedirektoratet, den skal dermed stå på selvangivelsen. Har du ikke mottatt noen kvittering, kontakt gavemottageren. For at en gave skal være fradragsberettiget må du ha fått en kvittering fra gavemottageren.
Listen over godkjente gavemottagere finner du på www.skatteetaten.no/frivillige

8. Sykdomsutgifter (post 3.5.4)
Har du hatt sykdomsutgifter for egen sykdom eller andre du forsørger på minst 9.180 kroner for 2011, kan du under visse forutsetninger trekke fra beløpet på selvangivelsen. Kostnadene må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres. Hvis utgiftene overstiger beløpsgrensen, får du fradrag for hele beløpet. Hvis de er under, får du null i fradrag. Sykdommen må ha vart i minst to år, eller at den antas å vare i over to år.

9. Bolig (post 4.3.2)
Ligningsverdien av boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Hvis du mener ligningsverdien er høyere enn det, send inn en klage. Du kan trygt spørre naboene om likningsverdien på huset og benytte dette i argumentasjonen din; Det er ikke anledning til å sette opp en likningsverdi! Siden fordelsbeskatning av egen bolig har falt bort, har dette kun betydning for formuesskatten.

10. Riktig skatteklasse
Enslige forsørgere må sjekke at de har fått skatteklasse 2. Skatteklassen står øverst på side 1 i selvangivelsen. Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Ble du separert eller skilt i 2011 - og er aleneforsørger - er det ikke sikkert at dette er registrert. Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt.


 
   Del på:           
Tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
 
 
feed image
Arkiv
 • Fullsatt HMS-konferanse
  HMS-konferansen har blitt svært populær. - Allerede før sommeren var konferansen...
 • Holder kontakt med russis...
  -Til tross for at det er en vanskelig tid i forholdet mellom Russland og omverde...
 • Felles kamp for Arbeidsmi...
  I dag samlet 150 tillitsvalgte seg til to spennende og viktige dager på samarbei...
 • 38 ulovlige innleide fikk...
  Iherdig fagforeningsarbeid sikret 38 utenlandske vikarer norske arbeidskontrakte...
 • Glencore Nikkelverk AS va...
  Onsdag fikk Glencore Nikkelverk tildelt IA-prisen for vest-Agder, under Inkluder...
 • Ny utgave av Oljearbeider...
  I dette nummeret: › Frykter kostnadskutt svekker sikkerhet› Riggjobb...
 • Meld deg på ungdomskonfer...
  Nå kan du melde deg på årets ungdomskonferanse som finner sted på Clarion Hotel ...
 • Ketil Karlsen hedret med ...
  Ketil Karlsen, tidligere HMS-sjef nå leder av Industri Energi sitt Europa-kontor...
 • Meld deg på LOs olje- og ...
  15. – 16. oktober arrangerer LO sin årlige olje- og gasskonferanse, denne ...
 • Enorm medlemsvekst i plas...
  Industri Energi har den siste uken fått 31 nye medlemmer ved Poly Har AS avd Var...
Ansvarlig redaktør: Leif Sande - leif.sande@industrienergi.no

Redaktør: Christine Meling Christensen - cmc@industrienergi.no

Resepsjon Tlf. 02390, Epost post@industrienergi.no

Kabura/Publisher  E3  | levert av iT Løsninger no as