Enighet om oljeserviceoppgjør

tirsdag 12. mai 2015

Oljeserviceforhandlingene er i havn. Industri Energi og Norsk olje og gass har blitt enige om lønnsøkning med en ramme på 2,5 prosent.

Leif Sande lønnsforhandling oljeservice mai 2015

Tirsdag formiddag kom Industri Energi og Norsk olje og gass til enighet i forhandlingene om årets mellomoppgjør for forbundets 2400 ansatte innen oljeservice på norsk sokkel.

Rammen er på 2,5 prosent, tilsvarende mellomoppgjøret for operatør, boring og forpleining partene ble enige om forrige uke.

Generelt tillegg på 5.160 kroner

På grunn av ulike overheng og ulik ansiennitetsutvikling er resultatet imidlertid noe annet, og det gis et generelt tillegg på 5.160 kroner.

Bore- og forpleiningsansatte fikk per 1.1 og 1.6 til sammen tillegg på 11.913 kroner, og ansatte i operatørselskaper 9.583 kroner. Ansatte innen oljeservice får dermed et lønnstillegg i år som minst er på linje med det ansatte i bore-, forpleinings- og operatørselskaper fikk samlet på disse to datoene.

Nattillegget økes med 1 krone, og helligdagstillegget økes med 20 kroner.

- Signaliserer alvoret oljebransjen er inne i

– Rammen for oppgjøret på 2,5 prosent er 0,2 prosent lavere enn den sentralt beregnede rammen for lønnsveksten i samfunnet for øvrig. Det er et moderat oppgjør som signaliserer alvoret oljebransjen er inne i, og de 0,2 prosentene vi har gitt avkall på får vi heller ta igjen neste gang, sier forhandlingsleder og forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande.

 

Nyheter