Industri Energi
Nyheter
Olje og gass

Sei­er i ar­beids­ret­ten: Olje­ser­vice-be­drif­ter må for­hol­de seg til sta­tens reise­re­gu­la­tiv

Harald Hereid

– Dette er en viktig seier for medlemmene våre. Alle oljeservice-bedrifter må følge det som arbeidsretten nå slår fast, sier Harald Hereid i Industri Energi.

Fra bloggen

Viktig rettssak: Høyesterett skal ta stilling til hva som er arbeidstid

eyvind sort hvitt
Eyvind Mossige
8. mai, 2018

2. mai startet saken hvor Høyesterett skal ta stilling til hva som defineres som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Dommen kan komme til å påvirke mange ansatte, skriver juridisk leder Eyvind Mossige i Industri Energi.