Industri Energi
Nyheter
Arbeidsliv og rettigheter

Dis­ku­ter­te hvil­ke HMS-ut­ford­rin­ger man står over­for på tvers av gren­se­ne i Nord­s­jøen

OCG konferanse Aberdeen om Piper Alpha

I sommer er det 30 år siden den verste offshoreulykken noen sinne, nemlig Piper Alpha-ulykken på britisk sokkel. I den forbindelse møttes britisk, dansk og norsk fagbevegelse i Aberdeen for å minnes ulykken og diskuterte hvilke helse, miljø og sikkerhetsutfordringer man står overfor i Nordsjøen i dag.

Fra bloggen

«Reisetiddommen» – Er reisetid arbeidstid?

Alexander Lindboe
Alexander Lindboe
21. juni, 2018

Høyesterett avgjorde i dom av 4. juni 2018 at reisetid i forbindelse med utførelse av arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid.