Industri Energi
Nyheter
Arbeidsliv og rettigheter

In­du­stri Ener­gi styr­ker inn­sat­sen mot inn­lei­e­om­rå­det

Gunn Tjessem

Industri Energi styrker oppfølgingen av bemanningsbransjen og vil kartlegge bruken av innleid arbeidskraft både på land og sokkel. – Vi får meldinger om kraftig økning i bruken av innleie. Vi vil nå kartlegge omfanget og sørge for at bedriftene følger loven, sier forhandler Gunn Tjessem.

Fra bloggen

Fersk rapport: Arbeidstakeres rettigheter svekkes verden over

Espen Løken
Espen Løken
28. august, 2018

I flere land drepes faglige tillitsvalgte som står opp for kolleger. I enda flere land trakasseres, forfølges og fengsles fagorganiserte. I så mye som 65 prosent av landene i verden får ikke alle arbeidstakere lov til å fagorganisere seg. Dette angår også oss i Norge.