Industri Energi
Nyheter
Landbasert

Strøm­kri­sen: – Ren gam­b­ling å eks­por­te­re mer kraft nå

frode energiriket 2

– Det at vi fortsetter å eksportere kraft, selv nå som fyllingsgraden nærmer seg historiske lavnivå, driver strømprisen unødvendig høyt opp og rokker ved folks tillit til norsk energipolitikk, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Fra bloggen

«Reisetiddommen» – Er reisetid arbeidstid?

Alexander Lindboe
Alexander Lindboe
21. juni, 2018

Høyesterett avgjorde i dom av 4. juni 2018 at reisetid i forbindelse med utførelse av arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid.