Industri Energi
Nyheter
Slik jobber vi for deg

Pen­sjon: Sørg for at du tar de smar­te val­ge­ne – be­nytt deg av pen­sjons­råd­giv­nin­gen vår

Terje Valskår

For 500 kroner kan alle medlemmer mellom 57 og 67 år få rådgivning fra pensjonsekspertene i Tredjepart.

Fra bloggen

«Reisetiddommen» – Er reisetid arbeidstid?

Alexander Lindboe
Alexander Lindboe
21. juni, 2018

Høyesterett avgjorde i dom av 4. juni 2018 at reisetid i forbindelse med utførelse av arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid.