Industri Energi
Nyheter
Slik jobber vi for deg

In­du­stri Ener­gi tar tak for å bed­re sik­ker­he­ten for in­n­a­skjærs­dyk­king

Leif Morten Rasch. Foto: AEH

– Industri Energi er et dykkerforbund og vi tar nå med oss kompetansen fra offshore dykking for å bedre sikkerheten ved innaskjærs dykking, sier rådgiver og tidligere nordsjødykker Leif Morten Rasch.

Fra bloggen

CCS sikrer både industri og klima

Barbro, svart hvitt
Barbro Auestad
16. november, 2017

Sikring av framtidens eksportinntekter, økt sysselsetting og uunnværlige klimatiltak er et kinderegg. Derfor burde det være enkelt for regjeringen å satse på karbonfangst og -lagring (CCS) for fullt, mener områdeansvarlig Barbro Auestad.