Industri Energi
Nyheter
Slik jobber vi for deg

Til­lits­valg­te og med­lem­mer skal fei­res i In­du­stri Ener­gis 10-års­ju­bi­le­um

Cover til face

Industri Energi feirer sitt 10-årsjubileum med en rekke bedriftsbesøk i Møre og Romsdal 29. - 31. august. – Det er medlemmene og tillitsvalgte som er forbundets ryggrad, og det er all grunn til å feire, sier organisasjonssekretær Sten Ove Jensen i Industri Energi.

Fra bloggen

Fagbevegelsen må være rustet for framtidens utfordringer i arbeidslivet

Asle Reime - leder organisasjonsavdelingen Industri Energi
Asle Reime
22. august, 2016

Arbeidsmarkedet er i endring, og vi i fagbevegelsen må tilpasse oss framtidens utfordringer. Derfor vil vi i Industri Energi organisere alle i bedriften, fra gulvet til toppen. Samtidig tilbyr vi skreddersydd medlemskap til selvstendig næringsdrivende, skriver leder Asle Reime i organisasjonsavdelingen.