Industri Energi
Nyheter
Arbeidsliv og rettigheter

In­du­stri Ener­gi kre­ver fort­gang i ar­bei­det med ny sjø­manns­pen­sjon

sjøannspensjon2

Industri Energi var torsdag i møte med statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet om mulige endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Fra bloggen

Vær en god kollega – Send de etterlatte til Min Advokat med én gang!

Birgitt Schjøtt Christensen
Birgitte Schjøtt Christensen – Min Advokat
25. september, 2018

Gjenlevende ektefelle eller samboer har rett til gratis advokat hos oss i anledning skiftet. Det samme gjelder hjemmeboende barn under 20 år. Denne uvurderlige medlemsfordelen må frem i bevisstheten til alle dere som står rundt dem som rammes av ulykke, skriver advokat Birgitte Schjøtt Christensen.