Industri Energi
Nyheter
Slik jobber vi for deg

In­du­stri Ener­gi tar tak for å bed­re sik­ker­he­ten for in­n­a­skjærs­dyk­king

Leif Morten Rasch. Foto: AEH

– Industri Energi er et dykkerforbund og vi tar nå med oss kompetansen fra offshore dykking for å bedre sikkerheten ved innaskjærs dykking, sier rådgiver og tidligere nordsjødykker Leif Morten Rasch.

Fra bloggen

Min Advokat dekker sakskostnadene dine – uansett!

Birgitt Schjøtt Christensen
Birgitte Schjøtt Christensen – Min Advokat
20. november, 2017

Våre advokater hjelper deg enten det er konflikter på arbeidsplassen eller du trenger juridisk bistand privat. Under følger et eksempel på hvordan Min Advokat-ordningen, som sikrer deg privatrettslig bistand, virker i rettssalen.