Industri Energi
Nyheter
Olje og gass

Nye Vår Ener­gi er po­si­tivt for de an­sat­te og ut­vik­lin­gen av norsk sok­kel

Goliat

-Fusjonen av Eni Norge og Point Resources er gode nyheter for selskapene, de ansatte og norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han understreker at Industri Energi har god erfaring med liknende sammenslåinger og vil delta aktivt i prosessen.

Fra bloggen

DNO ASA; ein omsynslause profittjeger eller eit ansvarlege selskap?

Amalie alvorlig
Amalie Hilde Tofte
3. juli, 2018

Utviklingsminster Nikolai Astrup har stor tru på at norsk næringsliv er best i klassen på samfunnsansvar. Det norske selskapet DNO har ikkje etterlevd OECDs retningslinjer for ansvarleg næringsliv, FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP), lokale styresmakter eller domstolar i Jemen. Det ser ikkje ut som om det får konsekvensar for selskapet.