Industri Energi
Nyheter
Arbeidsliv og rettigheter

In­du­stri Ener­gi kre­ver fort­gang i ar­bei­det med ny sjø­manns­pen­sjon

sjøannspensjon2

Industri Energi var torsdag i møte med statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet om mulige endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Fra bloggen

Fersk rapport: Arbeidstakeres rettigheter svekkes verden over

Espen Løken
Espen Løken
28. august, 2018

I flere land drepes faglige tillitsvalgte som står opp for kolleger. I enda flere land trakasseres, forfølges og fengsles fagorganiserte. I så mye som 65 prosent av landene i verden får ikke alle arbeidstakere lov til å fagorganisere seg. Dette angår også oss i Norge.