Industri Energi
Nyheter
Slik jobber vi for deg

Val­get 2017: Nå tren­ger vi full sats­ning på in­du­stri­en – og tryg­ge ar­beids­plas­ser!

DSC_1196

– Nå er valget over og tiden inne for å brette opp ermene: Regjeringen må sørge for stabile og fremtidsrettede rammevilkår for industrinæringene våre, og et arbeidsliv med flere faste, og trygge jobber, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Fra bloggen

Forpleiningen offshore: Anbudsprosessene som gjør oss færre, men ikke bedre

Herdis Eide
Herdis Rosland Eide
21. september, 2017

Hovedtillitsvalgt Herdis Rosland Eide for Industri Energi i forpleiningen til Coor er fornøyd med å få rapportfestet avvik på bemanningen. Nå er hun klar for en opprydning i bransjen, og her forklarer hun hvorfor.