Brobygging mellom fagbevegelse i et splittet Bosnia-Hercegovina gir håp

17. desember 2014

Krigen på Balkan skapte enorme lidelser og uforsonlighet mellom eller fredelige naboer. Nå gir et faglig samarbeidsprosjekt opprettet av Industri Energi håp om brobygging, og flere og tryggere arbeidsplasser i det delte Bosnia-Hercegovina.

Dayton-avtalen delte Bosnia i to

Da fredsavtalen ble signert i Bosnia 1995, den mye omtalte Dayton-avtalen, ble landet delt i to enheter, eller entiteter: den muslimsk-kroatiske Føderasjonen Bosnia i Hercegovina, og serbiskdominerte Republika Srpska.

Det ble også opprettet et todelt styresett med representanter fra Føderasjonen Bosnia Herzegovina og Republika Srpska. Dette er en styreform som dessverre ikke har ført til en helt nødvendig utvikling av landet i ettertid, snarere tvert i mot.

Protestaksjoner og streiker

I den senere tid har befolkningen reist seg opp i protest mot dagens styresett. Det har vært gjennomført politiske protestaksjoner og streiker flere steder i landet, hvor arbeidsløsheten og mangel på politisk vilje til utvikling har blitt satt på dagsorden.

Reaksjonene kommer ikke som noen overraskelse. De måtte komme en dag.

Med Dayton-avtalen ble også fagbevegelsen delt i to

På samme tid som Dayton-fredsavtalen ble signert i 1995, ble også fagbevegelsen delt, slik at det i Føderasjonen Bosnia i Hercegovina er ett LO med flere ulike forbund. Alle disse er lovlig registrert i hele staten Bosnia-Hercegovina, og i internasjonale organisasjoner.

I Republika Srpska er det også ett LO og flere forbund, men disse er bare registrert i entiteten – og ikke staten Bosnia-Hercegovina. Etter krigen har de frem til nylig ikke vært noe formelt samarbeid mellom fagbevegelsen i entitetene.

Gjøre en forskjell gjennom faglig brobygging

Industri Energi har samarbeidet med Det uavhengige forbund for skog, tre og papir i Føderasjonen Bosnia i  Hercegovina helt siden 1996.

Gjennom finansiering av ulike seminarer har vi bidratt til at forbundet og dets tillitsvalgte har fått helt nødvendig kompetanse for å drive et forbund, og ikke minst lokal fagforeningsaktivitet.

Samarbeid med dette forbundet har skaffet oss god erfaring om både fagbevegelsens utfordringer, og ikke minst de utfordringer landet har som helhet. Både politisk, og med hensyn til næringsutvikling på mange plan.

I lys av disse store utfordringene, og fordi vi vet at fagbevegelsen kan skape endringer – at fagbevegelsen kan utgjøre en forskjell, tok Industri Energi nå i 2014 et initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom vårt samarbeidsforbund i Føderasjonen Bosnia i Hercegovina og tilsvarende forbund i Republika Srpska.

Vi ønsket i første omgang å samle representanter fra forbundene til et seminar hvor vi kunne diskutere muligheten for et samarbeid. Videre var målsettingen å utvikle dette til et mer langsiktig og forpliktende samarbeid på viktige områder.

Veien frem mot felles fagbevegelse i Bosnia-Hercegovina blir til

Etter en presentasjonsrunde gjennomgikk jeg bakgrunnen og målsettingen ved vårt initiativ. Representantene var svært positive initiativet, og vi fortsatte diskusjonene med aktuelle temaer som kunne stå på dagsorden videre.

Samtidig signaliserte møtedeltagerne at fagbevegelsen burde stå sammen som ”én enhet”, selv om Bosnia-Hercegovina er delt i to entiteter.

Vi ble også enige om flere møter, og at målsettingen skulle være å jobbe frem et forpliktende samarbeidsprosjekt.

Neste samling ble avholdt i september 2014 hvor begge forbunds hovedstyret samt representanter fra begge forbundenes kvinne- og ungdomsseksjoner deltok. Mellom siste samling hadde begge forbund gjennomført viktige diskusjoner internt og samtidig hatt kontakt seg imellom.

Etter gode og konstruktive diskusjoner ble forbundene enige om 7 viktige områder som samarbeidet skulle dreie seg om. Samtidig signerte de en historisk og forpliktende samarbeidsavtale.

Avtalen regulerer hvordan de skal samarbeide fremover, felles skolering, utveksling av kunnskap, støtte hverandres aktiviteter samt ha jevnlig kontakt.

Ungdommen gir håp om utvikling og arbeidsplasser

For Industri Energi og vår internasjonale aktivitet er dette et svært viktig resultat, et resultat som forhåpentligvis vil gjøre en forskjell. Og særlig gledelig var det å merke seg ungdomsrepresentantenes brennende engasjement for brobyggingsprosjektet.

Når de fremvoksende generasjoner spiller på lag, gir det håp om en lysere fremtid, om utvikling og flere, tryggere arbeidsplasser i hele Bosnia-Hercegovina. Det er ungdommen som skal bygge landet.

Handler også om skape den politiske kursendringen innbyggerne fortjener

Samtidig håper vi at dette samarbeidet vil skape engasjement og diskusjon på et bredere plan. I fagbevegelsen generelt, men ikke minst på det politiske planet.

Et samarbeid mellom en i utgangspunktet delt fagbevegelse vil forhåpentligvis, være med å sette dagsorden også på den politiske arenaen.

Man skal være forsiktig med å håpe, men jeg håper at dette samarbeidet vil framprovosere en helt nødvendig kursendring i både landet og ikke minst i det politiske miljøet. Det fortjener fagbevegelsen, og det fortjener alle innbyggerne.

Å være til for andre enn oss selv

Som forbund mener vi Industri Energi at fagbevegelsen skal spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen verden over, så også i det delte Bosnia-Hercegovina.

For husk: fagforeningsarbeid handler også om å være til for andre enn oss selv!

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Ole-Kristian Paulsen

Ole-KristianPaulsen

Ole Kristian Paulsen arbeider som internasjonal rådgiver i Industri Energi, med fokus på Industri Energis globale solidaritetsprosjekter.
Flere artikler avOle-Kristian