Nedbemanning? Ikke sikkert innleid eller midlertidig ansatt må gå først

29. januar 2015

Er du innleid eller midlertidig ansatt og bedriften nedbemanner? Det er ikke sikkert at det er du som skal gå først! Les historien om hvordan vi i Industri Energi hjalp «Kari» med å beholde jobben, og hvordan vi jobber for å ivareta din trygghet i arbeidslivet.

«Kari» var innleid i et stort firma som skulle nedbemanne. Hun var først på listen. Vi er jo alle enige om at innleide skal gå før de fast ansatte. Eller?

«Kari» tok kontakt med meg så snart hun skjønte at hun ikke fikk fortsette. For hennes del var det ikke snakk om en oppsigelse, men at kontrakten hennes ikke ble forlenget.

Tremånederskontrakter i syv år, samme jobben

Jeg prater med «Kari», og begynner først å ane uråd når hun spør meg om de virkelig kan gjøre dette etter så lang tid? De hadde ikke sagt fra om at kontrakten ikke ville bli forlenget. Det var bare stillhet.

Etter et par kontrollspørsmål fikk jeg vite at «Kari» hadde jobbet på samme bedrift i syv år. På kontrakter som varte i tre måneder. Hun hadde utført det samme arbeidet hele tiden, selv om hun i perioden har hatt to forskjellige arbeidsgivere formelt sett, i form av vikarbyråer.

Det var ingen tvil: bedriften hun jobbet på brøt loven.

Ulovlig innleie? Hovedregelen er fast ansettelse!

Hovedregelen i loven er at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Midlertidig ansettelse kan likevel inngås hvis ett av disse kriteriene oppfylles:

  • når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV
  • for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Alle andre ansettelser skal altså være fast.

I vår sak så var det klart at den midlertidige ansettelsen var brudd på regelverket. «Kari» hadde jo jobbet i samme stilling hele veien. Det var altså ingen tvil om at unntakskriteriene ikke var oppfylt.

Fireårsregelen var også brutt

I vår sak med «Kari» var også fireårsregelen brutt. Loven sier klart at etter fire års midlertidig ansettelse* skal arbeidstakeren anses som fast ansatt. Dette medfører at «Kari» har de samme rettigheter og krav som alle andre faste ansatte i selskapet hun var innleid til.

Dette betyr at selv om tremånederskontrakten «Kari» hadde gikk til utløp, så var jobben hennes.

Slike brudd på regelverket skjer i mange bedrifter. I vårt tilfelle hadde egentlig ikke «Kari» reagert på dette i det hele tatt. Hun var fornøyd så lenge hun fikk fortsette.

I denne bedriften har ikke Industri Energi tillitsvalgte eller tariffavtale.  Slik at frem til “Kari” – heldigvis – tok kontakt med oss, hadde vi heller ikke kjennskap til at hun gikk på den type kontrakt som hun gjorde.

Saken ble løst etter et møte der jeg deltok sammen med «Kari». Hun hadde faktisk lengre ansiennitet enn flere av de andre kollegene!

I dette tilfellet var det derfor ikke den innleide som måtte gå.

Hva betyr de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven for midlertidig ansatte?

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven innebærer at muligheten til å ansette midlertidig på korte kontrakter skal økes.

Dette mener jeg medfører at flere arbeidstakere vil bli ansatt midlertidig, og der igjen er min påstand at det er flere arbeidstakere som ikke får sin faste ansettelse når makstiden er utløpt.

Man kvier seg for å si fra, vil ikke være "den vanskelige"

Arbeidstakere er ofte en “takknemlig flokk”. Med det mener jeg at for mange så vil det være naturlig å godta disse midlertidige kontraktene, så lenge man får de forlenget.

Veldig mange godtar også argumentet om at det er den innleide som skal gå når det er prat om nedbemanning. Slik har det jo alltid vært.

Å ha mot til å stå opp og si fra er ikke alltid like enkelt. Mange kvier seg, spesielt i bedrifter hvor det ikke er stor organisasjonsgrad, eller noen tillitsvalgte man kan spørre til råds. Mange tenker også på referanser de skal ha med seg videre, og vil ikke «lage bråk» for arbeidsgiver.

Mens arbeidsgiver går på smutthulljakt…

Dette mener jeg er feil, det er ikke slik vi skal ha det. Vi skal kunne stole på at arbeidsgiver, som bør være den profesjonelle part, gjør dette skikkelig.

Min erfaring er det stikk motsatte.

Kan arbeidsgiver finne smutthullene – ja så gjør de det! Og kanskje spesielt i bedrifter med lav organisasjonsgrad.

Bli trygg på jobben – organiser deg

Jeg er glad for at “Kari” tok kontakt med oss. Så fikk vi ryddet opp. Sørget for at hun beholdt jobben sin. Ære være henne for det.

Vil du være trygg i arbeidslivet, har jeg to råd. Først et til deg som ikke er organisert enda. Så et til alle dere som er organisert, og kan bli flere.

  1. Organiser deg. Det er det viktigste. Da hjelper vi deg, da har du krav på den hjelpen “Kari” fikk. Og jo flere som organiserer seg på bedriften din, dess større vern mot regelbrudd og “smutthulljakt” bygger vi.
  2. Hold sammen. Jobb for at så mange som mulig på din arbeidsplass organiserer seg. Bli tillitsvalgte, lag en klubb/forening på jobben, og sett dere som mål å få en tariffavtale om dere ikke har det. Da blir det enda lettere å følge med og sørge for at ting går skikkelig for seg på din arbeidsplass.

Så kjemper vi sammen for et tryggere og bedre arbeidsliv

Som medlem i Industri Energi har du alltid noen i ryggen, som du vet vil hjelpe deg om du får problemer på jobben.

I tillegg er du medlem i et forbund og en bevegelse som har som har som hovedmål å kjempe for et best og tryggest mulig arbeidsliv, hvor arbeidstakernes interesser ivaretas.

Kanskje kjenner du også noen kan ha nytte og glede av å lese dette blogginnlegget? I så fall: del det gjerne!

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte