Kampen mot sosial dumping: en av våre viktigste medlemsfordeler

17. februar 2015

En medlemsfordel kan være så mangt. For meg, er en av de største fordelene ved å organisere seg at vi danner et vern mot sosial dumping og svekkede lønns- og arbeidsvilkår.

I forkant, og for så vidt i etterkant, av Stortingsvalget 2013 var bruken av ordene «Sosial Dumping» mye framme i debatter og i media. Spesielt Fremskrittspartiet ville lage en ny versjon av tolking av hva dette fenomenet er. Frp vant mye media på dette, og sikkert noen stemmer.

På Wikipedia, står det at sosial dumping “er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. I praksis gjelder dette som regel når det er store lønnsforskjeller mellom to land.

I mitt fagforeningsmann-hode, foregår sosial dumping, når noen gjør en jobb innen et tariffert område for en lønn som er lavere enn den tarifferte. Det vil si at man dumper den tariffavtalen som er etablert, og som noen har kjempet lange og tunge kamper for å få på plass.

Bare flaks at det ikke ble sosial dumping i min egen hage?

Dessverre forekommer sosial dumping er overalt. I alle bransjer, og situasjoner. For en tid tilbake skulle jeg sette opp en mur rundt hagen min. Som ukependler innså jeg raskt at dersom jeg skulle gjøre dette, ville jeg bruke flere år på jobben. Jeg gikk derfor ut i markedet og ba om anbud på jobben. Flere firmaer kom med tilbud, og jeg valgte tilslutt et lokalt norsk firma.

Jobben ble gjort, prisen var akseptabel, jeg fikk regning og jeg var veldig fornøyd. Hva har så dette med sosial dumping å gjøre, vil du nok spørre?

Noen måneder var det samme firmaet i lokalavisen og kritiserte bransjen for å være useriøs, og sa at folk burde tenke seg nøye om når de velger hvem de skal bruke. Slikt er selvsagt gledelig lesning, men jeg, med min ferske mur, hadde vel egentlig bare hatt flaks… Jeg hadde jo ikke sjekket på forhånd om arbeiderne som jobbet der, hadde ordnede forhold.

Lytt til den seriøse murer’n

Sosial dumping er noe som politikere snakker om og vi i fagforeninger bryr oss om, men hva med meg og deg i våre daglige liv?

Når vi handler på Rema, spør vi da jenta eller gutten i kassa om han eller hun er organisert og går på tarifflønn? Gjør du det? Jeg gjør det i alle fall ikke, Men burde jeg? Og hvis jeg hadde gjort det og svaret var “nei”, skulle jeg da levert varene tilbake og boikottet butikken?

Når jeg er ute på bedriftsbesøk, spør jeg jo alltid om folk er medlem, og om hvilke avtaler de går på. Hvorfor bryr vi oss ikke nok om sosial dumping privat? Jeg tror at dersom vi skal få bukt med problemet sosial dumping må vi alle stille oss noen spørsmål om, og rundt, sosial dumping i alle deler av vår hverdag.

Derfor er min oppfordring, til meg selv og alle andre: lytt til den seriøse murermestern’s råd. Tenk deg om. Sjekk litt.

Våre egne fotsoldater mot sosial dumping

Samtidig kan ikke privatpersoner løse dette alene og hver for seg. Fagbevegelse, myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner må stå sammen. Industri Energi har sosial dumping på agendaen hele tiden og i alt vi gjør. Blant annet har vi en egen avdeling, inspektoratene, som reiser rundt og inspiserer bedrifter på sjø og land.

Stadig vekk avdekker disse fotsoldatene eksempler på sosial dumping, får satt saker på dagsorden, og ikke minst løst mange av dem.

I tillegg til alle våre andre forbundssekretærer og vår samfunnspolitiske avdeling som jobber med sosial dumping, vil jeg også trekke frem våre over 2000 tillitsvalgte, som hver dag står på sørger for gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår ute på bedriftene.

Kan kun vinne hvis vi jobber internasjonalt

Men, det holder ikke å rydde opp her hjemme og i norske selskap. Sosial dumping er jo mulig nettopp fordi det finnes steder i verden hvor forholdene er dårligere enn her. Derfor er det viktig at fagbevegelse og sivilsamfunnsorganisasjoner jobber sammen på tvers av landegrensene.

Industri Energi jobber kontinuerlig med å bedre arbeidstakeres vilkår internasjonalt og lage globale avtaler, og hvert år deler vi ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter til noen som har utmerket seg i denne kampen.

Ingen skal få lov til å bytte deg ut

Poenget er, at i tillegg til det i seg selv viktige prinsippet om å bidra til å gjøre en forskjell for andre enn oss selv, handler internasjonalt arbeid også om å sørge for at arbeidslivet andre steder ikke er så dårlig at det lønner seg å la andre gjøre den jobben du gjør i dag.

Kampen mot sosial dumping må kjempes på alle fronter, og Industri Energi er et av de forbunda i Norge som tar kampen mot sosial dumping mest seriøst. Dette, er etter min mening en av en av mine og dine viktigste medlemsfordeler!

For husk: ingen skal få lov til å tjene penger på å bytte deg ut med underbetalt arbeidskraft.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

AsleReime

Asle Reime er områdeleder for forhandlingsavdelingen og har tidligere ledet organisasjonsavdelingen.
Flere artikler avAsle