Med stammehøvdingen i “Ghanas Stavanger” på laget

19. mars 2015

Nylig besøkte Lidar Wingsternes, tillitsvalgt i Schlumberger, og jeg det nye oljelandet Ghana. Landet står nå på den samme startstreken som vi gjorde på 70-tallet. Industri Energi deler av sine erfaringer med ghanesisk fagbevegelse for å bidra til å bygge fagforeninger i denne sektoren. Dette styrker både dem og oss, i en oljeindustri som er internasjonal.

Ghana er som Norge i 1970

Ghana startet oljeproduksjon for få år siden. Foreløpig fra ett felt, men flere er under utbygging. Landet står i samme situasjon som vi gjorde for 40-50 år siden. Ghaneserne har ingen erfaring med oljevirksomhet. Internasjonale oljeselskap og serviceselskap har etablert seg.

Ghaneserne må bygge en sterk fagbevegelse i ukjent terreng for å få innflytelse, rettferdig lønn og gode helse- og sikkerhetsbestemmelser.Her kan Industri Energi bidra med erfaringer, kunnskap og nettverk. Derfor samarbeider vi med General Transport, Petroleum and Chemical Workers  Union (GTPCWU) i dette vestafrikanske landet .

Ingenting skjer uten høvdingens velsignelse

I dette arbeidet trengs allianser, og man må trå riktig. Ghana er et land der stammesystemet er viktig.  Det meste av jorda eies for eksempel i fellesskap og administreres av høvdinger.

I mange lokalsamfunn veier ordene til høvdingene betraktelig mer enn utsagnene til statens representanter. Folk kommer til høvdingen sin for å få hjelp, og myndighetene kan ikke planlegge nye veier eller store inngrep uten at det gjøres i samråd med høvdingen.

BildeMed høvdingen av
Med høvdingen på laget: Lidar Wingsternes, Nana Kobiba Nketsia V og Espen Løken

…og det fikk vi: “Unions are the only power that can make the world better”

Derfor, da jeg og Lidar Wingsternes var i Ghana på besøk hos GTPCWU i februar, måtte vi besøke og få vår velsignelse fra høvdingen for «Ghanas Stavanger», Sekondi-Takoradi.  Høvding Nana Kobina Nketsia V mottok oss i tradisjonell drakt, og vi måtte kommunisere gjennom tolk.

Men da formalitetene var over, viste det seg at høvdingen kunne bedre engelsk enn oss. Og viktigere: Han var en sann venn av fagforeningene. Fagbevegelsen hadde vært viktig i kampen mot kolonimakten Storbritannia, kunne han fortelle.

Høvdingen avsluttet en times samtale med at «Unions are the only power that can make the world better», før han ga oss sin velsignelse til å reise rundt å ha møter med oljearbeiderne.

Fagforeningsknusing og mye stygt – men også lyspunkter

Med høvdingen i ryggen møtte vi tillitsvalgte og medlemmer i flere selskaper. Vi møtte utålmodige lokale tillitsvalgte som kunne fortelle om urettferdige lønnsbetingelser, forskjellsbehandling av lokalt ansatte og utlendinger, og forsøk på fagforeningsknusing.

I Schlumberger fikk vi ikke en gang komme inn på bedriften, men måtte møte arbeiderne på en utekafé etter arbeidstid.

Men vi møtte også bedrifter der samarbeidet var godt, der de hadde fått tariffavtale på plass og der også ledelsen tok seg tid til å diskutere med oss.

Industri Energi har mye å bidra med

Vi har erfaringer med oljevirksomhet gjennom flere tiår. Vi har erfaringer med amerikanske selskaper som bekjempet fagforeninger i starten. Vi har klart å bygge en sterk organisasjon, har bygd opp et godt avtaleverk og har innflytelse.

Dette er erfaringer som ghanesisk fagbevegelse tørster etter, for å lære og unngå feil. Vi kan bidra med kunnskap om våre ordninger, våre HMS-regler, hvordan vi samarbeider om arbeidsmiljø. Vi kan bidra med kunnskap om selskapene. Vi kan bidra med erfaringer fra vår organisasjonsbygging.

Ikke minst kan vi bidra med å hjelpe dem til å bygge nettverk, og i noen tilfeller hjelpe dem i konkrete saker.

Klare beskjeder til Schlumberger og Halliburton

Schlumberger er et av flere selskaper som ikke har oppført seg bra i Ghana. Det er veldig store lønnsforskjeller, den lokale ledelsen har presset halve arbeidsstokken ut av fagforeningen gjennom å definere dem som ledelse, og de lot oss ikke slippe til på bedriftens område. Min reisekompanjong, Lidar, er tillitsvalgt i Schlumberger. Han tok direkte kontakt med konserntillitsvalgt og selskapets leder for Europa og Afrika.

Europa-ledelsen beklaget at vi ikke hadde blitt sluppet inn, og våre tillitsvalgte vil ta opp i Schlumbergers Europeiske Samarbeidsutvalg at også fagforeningen i Ghana skal få delta.

I Halliburton fikk vi fortgang i forhandlingene om å opprette tariffavtale i Ghana gjennom å ta kontakt med den norske konserntillitsvalgte – han tok kontakt med ledelsen i Norge, som igjen tok kontakt med ledelsen i Ghana osv. Når dette er på trykk, er kanskje avtalen på plass.

Flere forsøk på fagforeningsknusing: Streikende oljearbeidere i Modec fikk sparken

Jubilee-feltet er eneste felt i produksjon i dag. Det britiske selskapet Tullow er operatør og eier produksjonsskipet, men har satt bort selve operasjonen til et annet selskap, Modec. Der gikk arbeiderne til streik etter at forhandlinger om opprettelse av tariffavtale brøt sammen. De streikende ble sparket og noen ble ousourcet. Selv om oppsigelsene seinere ble trukket tilbake, har arbeiderne fortsatt ikke fått reise ut på feltet.

Dette er en viktig konflikt for ghanesisk fagbevegelse. De klarte gjennom hardt organisasjonsarbeid å organisere offshorearbeiderne på det første oljefeltet. Hvis Modec, med Tullow i bakgrunnen, klarer å knuse denne fagforeningen, vil fagbevegelsen i olja bli satt langt tilbake.

Når verden ser på, blir det litt vanskeligere å bare ture frem

Vi møtte de tillitsvalgte i Modec sammen med forbundsledelsen i Ghana. Vi kunne bidra til å få engasjert de to globale fagorganisasjonene IndustriALL og den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen. For arbeiderne er det viktig å føle at de ikke står alene, og for selskapene kan det bli litt vanskeligere når de vet at andre følger med på hva de gjør.

Dessverre er ikke Tullow aktiv på norsk sokkel, så vi kan ikke bruke tillitsvalgtnettverket slik vi kan gjøre i selskaper der vi har fagforeninger i Norge.

Samarbeid og solidaritet er viktig også for oss

Vi samarbeider med søsterforbund i mange land, og vi driver solidaritetsarbeid i noen land. 3 prosent av våre kontingentinntekter går til solidaritetsarbeid. Til å styrke fagbevegelsen gjennom å støtte rekruttering, organisasjonsbygging og tillitsvalgtopplæring.

Dette styrker også oss selv i det lange løp. Fagbevegelsen er internasjonal og vi jobber i globale bransjer. Vi trenger å bygge nettverk og motmakt på tvers av landegrenser. Sammen er vi sterke. Derfor er også vi tjent med en sterk fagbevegelse i Ghana.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Espen Løken

EspenLøken

Espen Løken er daglig leder for Svenssonstiftelsen og har vært sekretariatssjef i Industri Energi i ti år.
Flere artikler avEspen