Tid for skatt: ti tips til selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende

27. mars 2015

I disse dager mottar vi alle selvangivelsen fra Skatteetaten. Som selvstendig næringsdrivende må du forholde deg til andre frister og andre oppgaver enn vanlige lønnsmottakere. Vil du se selvangivelsen din nå kan du logge deg inn på Altinn med BankID.

På Altinn finner du din elektroniske selvangivelse tilgjengelig for nedlasting og innlevering. Først den 7. april vil Skatteetaten starte med utsending av papirversjoner av selvangivelsene.

Her er mine ti tips til selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende:

1. Husk at du som selvstendig næringsdrivende alltid må levere selvangivelsen

Husk at du som er selvstendig næringsdrivende alltid må levere selvangivelse. Du er ikke omfattet av leveringsfritaket som gjelder for vanlige lønnsmottakere og pensjonister. Dersom du leverer for sent kan du få forsinkelsesavgift. Leverer du ikke i det hele tatt blir formue og inntekt fastsatt ved skjønn og du kan bli ilagt tilleggsskatt.

2. Lever innen fristen

Dersom du leverer selvangivelsen elektronisk, som for de aller fleste er det enkleste, er fristen 31. mai. Du trenger ikke lengre å koder fra MinID for å logge deg inn. Det funger fint å bruke vanlig BankID (ja, den du bruker når du logger deg inn i nettbanken).

Dersom du ønsker å levere selvangivelsen på papir, er fristen 30. april.

3. Sjekk at du har fått tilsendt riktig selvangivelse

Er du selvstendig næringsdrivende, men har mottatt «Selvangivelse for lønnsmottakere og pensjonister»? Det er ikke den du skal levere. Du er selv ansvarlig for å levere den riktige selvangivelse. Du kan logge deg inn på Altinn og hente «Selvangivelse for næringsdrivende» (RF-1030) under menyvalget «Skjema og tjenester».

Skatteetaten sender «Selvangivelse for næringsdrivende» til personer som har en innrapportert næringsinntekt (kode 401) på sin lønns- og trekkoppgave eller som er registrert som næringsdrivende.

4. Husk vedleggene

Er du bokføringspliktig? Da må du i tillegg til selvangivelsen levere næringsoppgave 1 (RF-1175). Lurer du på om du er bokføringspliktig? Sjekk Altinn sine sider. 

Er du regnskapspliktig? Da skal du ikke levere næringsoppgave 1, men næringsoppgave 2 (RF-1167). Lurer du på du er regnskapspliktig? Sjekk Altinn her. 

Og uavhengig om du leverer næringsoppgave 1 eller 2 må du også levere skjemaet «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224).

Du finner lenker til næringsoppgave 1 og 2 og personinntektskjema på Skatteetatens nettsider. 

5. Men du kan være unntatt fra å levere næringsoppgave?

Er du personlig næringsdrivende med 50 000 eller mindre i brutto driftsinntekter er du fritatt for å levere næringsoppgave. I tillegg må du ikke ha regnskapsplikt for foretaket ditt og foretaket må heller ikke være registreringspliktig for MVA.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave kan du velge om du ønsker å levere skjema for «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224). Har du negativ personinntekt fra 2014 eller tidligere år bør du likevel levere RF-1224.

På Skatteetatens nettsider, finner du oppskriften på hvordan du går frem for å levere selvangivelse uten  å legge ved næringsoppgave.

6. Klarer du ikke levere innen fristen? Da må du søke om utsettelse

Klarer du ikke å levere selvangivelsen innen fristen kan du søke om 14 dagers utsettelse (skjema RF-1114). Frist for å søke om utsettelse er den samme som leveringsfristen. Det vil si at dersom du skal levere på papir og ser at du ikke klarer å levere innen 30. april må du innen 30. april søke om utsettelse. Det samme for elektronisk levering, du må søke om utsettelse innen 31. mai.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Skatteetaten sine nettsider.

7. Sjekk hvilke fradrag du har krav på

Skatteetaten har laget en enkel fradragsveiviser over de vanligste utgiftene man har i enkeltpersonforetak. Den finner du her. 

Skatteetaten har også laget en generell fradragsveiviser som gjelder for alle, som kan være nyttig for deg som næringsdrivende. Den finner du her. 

8. Kan du få fradrag for pendlerutgifter?

Bruk Skatteetatens pendlerkalkulator for å finne ut om du har rett til fradrag for pendlerutgifter. Du finner den her. 

9. Og hva med fradrag for reiseutgifter?

Ved hjelp av Skatteetatens reisefradragskalkulator kan du sjekke om du har rett på reisefradrag. Den finner du her. 

10. Andre viktige datoer og frister

  • 31. mai: frist for å betale tilleggsforskudd dersom du vil unngå renter på eventuell restskatt.
  • 5. august: utsending av første pulje med skatteoppgjør for næringsdrivende.
  • 14. oktober – utsending av andre pulje med skatteoppgjør for næringsdrivende.
  • Klagefrist for klage på ligningen er 6 uker fra skatteoppgjøret er sendt til deg.

Lykke til!

Og helt til slutt, husk at dersom du driver for deg selv, kan Industri Energi og jeg hjelpe deg med flere ting enn skatt. Les mer om vårt medlemstilbud for selvstendig næringsdrivende her. 

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid