Husk søknadsfristen for høyere utdanning 15. april. Kanskje er oljebransjen noe for deg?

30. mars 2015

Hva skal du bli? 15. april er det frist for å søke opptak til høyere utdanning. Kanskje oljebransjen kan være noe for deg? I dette  blogginnlegget deler jeg mine tanker om de muligheter oljebransjen har å by på, og hvorfor dette er en fremtidsrettet og langsiktig næring å satse på.

Vi har vel alle minst en gang i livet stilt oss selv spørsmålet «Hva skal jeg bli nå jeg blir stor?» Det har heller ikke manglet på velmenende og gode råd fra familie, venner og til og med media.

Jeg har ikke tenkt å fortelle deg hva du har lyst til, hva du skal velge, og hva du ikke skal velge. Dette vet du best selv. Men, i denne jungelen av valg og muligheter du nå står ovenfor skader det jo heller ikke å vurdere en fremtidig yrkeskarriere i petroleumsnæringen.

Spennende og varierte jobbmuligheter i oljebransjen

Men, hvilke jobber finnes egentlig i oljebransjen?  Som landets største næring, kan norsk petroleumsvirksomhet tilby et bredt og spennende tilbud av arbeidsplasser både offshore og på land.

Kanskje drømmer du om å kunne fin-navigere en borekrone mot Norges neste store funn offshore?  Da kan bore- og brønnteknikk være noe for deg.  Eller, kanskje frister aktiv innsamling og analyse av data mer? Da kan geologistudier være noe for deg.

Og husk, det er ikke bare utdanning relatert til leting og produksjon som gir muligheter for arbeid i oljenæringen. På en plattform bor og lever de mennesker hele året. Mennesker som arbeider på en plattform, spiser alle sine måltider i offshore i en kantine. De kan også, som oss på land, bli syke eller skade seg. Så tenker du på å bli kokk, sykepleier eller lege? Da finnes det muligheter for å få arbeid offshore.

Fremtidens teknologi i verdensklasse

Norsk petroleumsindustri er i verdenstoppen på teknologi utvikling.  De som arbeider her, er ofte landets fremste eksperter på sitt område. Den kunnskapen og kompetansen som finnes i oljebransjen anvendes i dag i flere andre industrier, og vis a versa.

Arbeid i oljenæringen behøver ikke å være bransjespesifikk. Det er vanskelig å forstille seg en ny energiindustri i fremtiden som ikke bygger på den kunnskapen og kompetansen som oljeindustrien har

For eksempel har oljenæringen unik kompetanse på å operere offshore. Dette vil være avgjørende kunnskap om vi skal lykkes med vindmøller til havs. En annen mulighet i fremtiden, kan være termisk energi. Det finnes ingen andre næringer som borrer så effektivt i jordens overflate som oljenæringen.

«Tenke sjæl og mene. Måtte stå for det du sa»

Om noen år er du ferdigutdannet, studielånet skal tilbakebetales og det uforpliktende livet i et bokollektiv er ikke lenger fullt så spennende. Da frister forutsigbarhet i arbeidssituasjon og fast inntekt stadig mer. Naturligvis tenker du da «valgte jeg riktig?» Kan petroleumsbransjen tilby nettopp deg dette? Flere har i det siste hevdet at det er uklokt å velge en studie- og karrierevei innenfor denne sektoren, at det er en næring i solnedgang.

Å hevde at oljeindustrien er på hell er en veldig unyansert og normativ beskrivelse av virkeligheten. Før vi avskriver hele næringen kan det være lurt å gjøre som Trond-Viggo oppfordrer til i sangen, «tenke sjæl». La oss ta et blikk bakover og fremover i tid for å få en reell forståelse av situasjonen.

I Over 50 år med petroleumsaktivitet i Norge har det blitt skapt enorme verdier. Vi forvalter i dag et oljefond på 7000 milliarder kroner, vi har verdens reneste oljeproduksjon og norske leverandørbedrifter leverer i verdensklasse.

Gjennom dette har næringen vist seg å være en langsiktig, tilpasningsdyktig og robust industri. Til tross for kriser og nedturer, har den vist at den alltid er rustet til å skape fremtiden.

40 nye år og fremtidstro

Ser vi på norsk sokkel, er det lite som tyder på at næringen ikke har en fremtid. Flere store selskaper gjør i dag store milliardinvesteringer for å sikre videre produksjon i over 40 nye år på norsk sokkel. Dette er profittmaksimerende big big business. De hadde ikke gjort det, om de ikke hadde hatt trua.

Få andre næringen kan vise til så stabile og langsiktige framtidsutsikter. Investeringsbeslutningene er fattet på bakgrunn av grundige og konservative analyser, og en feilslått investering ville betydd enorme tap for disse selskapene. Oljeselskapene viser også stor interesse for å søke på areal på norsk sokkel – noe som tyder på at de ser for seg et langtidsperspektiv for næringen.

Vær med på å løse den globale klimautfordringen

En av største utfordringene i verden i dag er de globale klimautfordringene.  I tillegg å ha en spennende og trygg arbeidsplass er det viktig å føle at en gjør noe meningsfylt.  Ved å delta til en videre produksjon på norsk sokkel, kan du bidra til å løse dagens klimautfordringer.

I følge det internasjonale energibyrået (IEA) sitt scenario for å nå FNs togradersmål og dekke verdens energibehov, må fortsatt en tredel av verdens energimiks i 2050 være olje og gass.

Sjeføkonom Fatih Birol i IEA har flere ganger uttalt at verden trenger all den norske oljen og gassen som kan produseres. Norsk olje- og gassproduksjon gir 60 prosent mindre utslipp enn det globale gjennomsnittet, og er derav en viktig bidragsyter for å løse de globale klimautfordringene.

Ok, jeg er interessert. Hva gjør jeg nå?

Lyder dette fristende? Kunne du tenke deg en fremtid i oljebransjen? Som sagt er det et hav av ulike jobbmuligheter i denne næringen, og det er veldig mange forskjellige studieløp som kan være aktuelle.

Jeg tar ikke sjansen på å anbefale noen studiesteder eller retninger fremfor andre. Mitt tips er: bruk google, søk deg frem!

Husk fristen 15. april! Du søker opptak til videre studier her på Samordna opptak sine nettsider. 


For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Inger Hoff

IngerHoff

Inger Hoff er spesialrådgiver innen næringspolitikk. Hun jobber med forbundets oljerelaterte bransjer, klima, miljø og øvrige samfunnspolitiske spørsmål.
Flere artikler avInger