Kontraktshjelp til selvstendig næringsdrivende: oppdrag eller ansatt?

31. mars 2015

Er du selvstendig næringsdrivende med et fast oppdrag for en oppdragsgiver kan det fort vise seg at du er ansatt, og ikke en selvstendig oppdragstaker.

Mange selvstendig næringsdrivende inngår faste løpende kontrakter om oppdrag for en enkelt oppdragsgiver som garanterer en viss mengde oppdrag eller et visst antall timer med arbeid.

En slik avtale kan gå ut på at den selvstendig næringsdrivende skal fakturere oppdragsgiver et fast beløp per måned for et gitt antall arbeidstimer, eller fakturere et forhåndsfastsatt timetall per måned.

Sjekk kontrakten din

Kontrakten du har inngått kan vise seg å være en arbeidskontrakt for en (deltids-)stilling, ikke en oppdragskontrakt for en selvstendig næringsdrivende. Avklaring av dette vil i så fall gi deg helt andre juridiske rettigheter dersom oppdragiver sier opp kontrakten.

Din juridiske posisjon overfor oppdragsgiver vil i stor grad bestemmes av ordlyden i den kontrakten du inngår. Et viktig element vil være den felles forståelse du og din kontraktsmotpart har, men både subjektive og objektive tolkningsfaktorer vil kunne spille en rolle.

Industri Energi Selvstendig hjelper deg

Industri Energi hjelper deg som er selvstendig næringsdrivende og medlem i forbundet. Vi kan bistå med en analyse av oppdragskontrakten du har inngått, og vi kan hjelpe deg med å identifisere juridiske styrker og svakheter i den. Analysearbeidet vil utføres direkte i vår saksbehandlerenhet og i direkte dialog med deg.

Vil du ha hjelp til å vurdere kontrakten din, sender du en e-post til: saksbehandler@industrienergi.no

Er du ikke medlem, kan du lese mer om medlemskapet og fordelene vi tilbyr selvstendig næringsdrivende her.

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid