Fungerer det ikke på videregående skole? Hørt om praksisbrev?

3. juni 2015

For mange elever i videregående utdanning, passer det bedre med mer praktisk opplæring enn tung teori på skolebenken. Da er praksisbrev et godt alternativ.

60 500 medlemmer og 2000 tillitsvalgte som jobber for deg.

Praksisbrev er en suksess.

I følge en rapport fra NIFU fra i fjor, laget på oppdrag av Akershus fylkeskommune, er 45 prosent av elevene som droppet ut av videregående i jobb, mens 70 prosent av de med praksisbrev er i jobb.

Mer praktisk tilrettelagt enn vanlig fag- og yrkesopplæring

For å få praksisbevis inngår eleven en opplæringskontrakt som lærekandidat. Eleven får et særlig tilrettelagt toårig opplæringsløp beregnet for de som etter 10. trinn ønsker en mer praktisk opplæring enn hva den ordinære fag- og yrkesopplæringen tilbyr.

Praksisbrevet er en yrkeskompetanse som gir et kompetansebevis etter to år med veksling mellom skole og privat/offentlig virksomhet. Praksisbrevet gir sluttkompetanse, men også rett til å ta fullt fag- eller svennebrev for den som ønsker det.

Mange går videre og tar fullt fagbrev

Erfaringene så langt, er at flertallet av praksiskandidatene ikke nøyer seg med praksisbrevet når de først er godt i gang. Et flertall er motivert for å satse på fullt fagbrev på de normerte fire år.

65 prosent av praksisbrevkandidatene sier at de vil ta praksisbrevutdanningen og deretter fagbrev, mens 31 prosent sier at de kun skal ta praksisbrevutdanningen.

Lærefag som kan gi praksisbrev

Lista over lærefag som kan gi praksisbrev, er lang:

 • anleggsgartner
 • barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • betongfag
 • butikkslakterfaget
 • CNC-maskingeringsfaget
 • industriell matproduksjon
 • institusjonskokkefaget
 • kokkefaget
 • logistikkfaget
 • platearbeiderfaget
 • rørleggerfaget
 • salgsfaget
 • servitørfaget
 • sveisefaget
 • tømrerfaget
 • ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Nysgjerrig og vil vite mer om praksisbrevordningen?

Mange har altså hatt veldig godt utbytte av praksisbrevordningen. Her kan du lese om Tommy Teslo Edvardsen, som har gått fra å være lei av alt som het skole til, å stortrives.

Eller du kan ta en titt på denne filmen, hvor du møter Elisabeth Hernes som deler sine erfaringer.  

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen, eller les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider om om praksisbrev i videregående utdanning. 

Lykke til, og husk: det finnes mange veier til et godt yrkesliv!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

arild2

ArildTheimann

Arild Theimann er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og har lang erfaring fra organisasjonslivet og som lokalpolitiker.
Flere artikler avArild