Sommerjobb? Ti ting du bør vite om rettigheter og plikter når du er sommervikar

30. juni 2015

Er det egentlig noen minstelønn for sommervikarer, og har man krav på overtid? Kan datteren min kreve attest fra sjefen? Og kan man bare slutte hvis det dukker opp et mer fristende jobbtilbud?

Medlemskap i Industri Energi

I skrivende stund sitter jeg og teller ned til jeg skal avvikle min sommerferie, som så mange av oss gjør i disse dager.

Og når vi tar ferie, nyter late dager langt fra tidsfrister og stress på jobb, er det andre som kommer inn på våre arbeidsplasser for å gjøre vår jobb: sommervikarene.

Som ungdom er det gjennom sommervikariat man som oftest har sitt første møte med arbeidslivet. Man er gjerne spent og motivert. Jeg antar det er flere som har foreldre hjemme som maner til pliktoppfyllende, lydig arbeid? Da kanskje ikke like lett å si fra om noe virker urettmessig, tør man si fra om det er noe galt?

Vi ser dessverre at sommervikarer kan bli utsatt for kyniske arbeidsgivere som utnytter arbeidskraften som tilbys.

I følge LO er det 20 prosent av sommervikarene som fortsatt ikke har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Nylig kunne man lese i Dagbladet at hele fire av ti jobber uten kontrakt, og én av tre gratis overtid. 

For at sommerjobb-erfaringen skal blir best mulig, lønner det seg å vite litt om rettigheter og plikter. Under har jeg laget en liste jeg håper kan være nyttig for deg:

1. Gammel nok? Aldersgrenser for hvilken jobb man kan ta

Mange av sommervikarene er under 18 år. Det er egne bestemmelser i arbeidsmiljølovens kapittel 11 for hvilke jobber barn og unge man kan ta.

I noen tilfeller kan barn under 15 år ta «lett» arbeid, for eksempel avisbud eller kontor- og butikkarbeid.  Har du fylt 14 år kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene. Er du under 13 år kan man som hovedregel ikke ta arbeid, selv om det finnes noen få unntak.

Er du over 15 år kan du ta alle jobber som ikke kan være til skade for helse, utvikling eller skolegang, bortsett fra jobber i industriell virksomhet. Her må du ha fylt 18 år for å kunne jobbe. I tillegg er det egne aldersgrenser ved for eksempel salg av tobakk og alkohol.

I Industri Energis medlemsmasse er det en stor overvekt av industribedrifter, hvor sommervikarene må være fylt 18 for å kunne jobbe. Likevel er det flere kontorsteder og utsalgssteder hvor de mellom 15 – 18 år også kan jobbe. Jeg konsentrerer meg derfor om sommervikarer fra 15 år og oppover.

2. Sørg for å få skriftlig og skikkelig arbeidskontrakt

Først og fremst er det viktig at du får en skriftlig arbeidskontrakt. Dette er et krav i arbeidsmiljøloven for alle som jobber.

Kontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har.

Du er ikke forsvarsløs uten en skriftlig kontrakt, arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder uansett, men selv om den muntlige avtalen også er bindende blir det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på. Krev derfor en skriftlig avtale hvis du ikke har det.

Standardpunkter i en arbeidskontrakt er:

  • Arbeidsgivers navn og adresse
  • Arbeidssted
  • Ditt navn og adresse
  • En beskrivelse av arbeidsoppgaver og stilling
  • Oppsigelsestider
  • Ansettelsesforholdets varighet
  • Arbeidstiden, inkludert pauser
  • Eventuell tariffavtale og navn på verneombud
  • Spesifikasjon av lønn og eventuelle tillegg

Når du signerer en arbeidskontrakt, er det viktig at du vet hva du har krav på. Jeg har derfor fremhevet noen punkter under som du bør sjekke ekstra nøye.

3. Sjekk reglene om arbeidstid og overtid

Er du over 18 år skal arbeidstiden ikke overstige mer enn 9 timer per døgn og 40 timer per uke. Hvis du jobber mer enn dette, har du krav på overtid. Dette er lovens grenser., Mange av våre bedrifter har tariffavtale, og dermed et lavere antall timer før man skal få overtidsbetalt. Det er derfor viktig at man sjekker hvilken tariffavtale som gjelder hos arbeidsgiveren.

For en som er mellom 15 og 18, år skal ikke arbeidstiden overstige 8 timer per døgn og 40 timer per uke. Har du jobb flere steder skal arbeidstiden beregnes samlet. Det er arbeidsgiverens plikt å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Nattarbeid er ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig tidsavgrenset behov for nattarbeid. Det er noen få unntak fra dette. Avisbud kan begynne tidligst klokken 04 om morgenen. Du kan også ta en skiftjobb ved fylte 15 år, men da i ikke-industriell virksomhet.

Alle skal ha en arbeidsfri periode på minst 11 sammenhengende timer mellom to arbeidsperioder, og minimum 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke.

Er du mellom 15 og 18 år har du krav på minst 12 timer fritid mellom to arbeidsperioder, og minst 48 timer sammenhengende fri i løpet av en uke. I tillegg er det lovfestet at all ungdom under 18 år som går på skole skal ha minst 4 ukers ferietid i året, hvorav to uker skal tas i sommerferien.

Man har krav på minst en hvilepause om man jobber mer enn 5,5 timer per dag. For ungdom mellom 15 og 18 år er grensen 4,5 timer per dag, og den skal tas sammenhengende om mulig.

Kan du ikke gå fra arbeidet i spisepausen, skal denne pausen regnes inn i arbeidstiden – du skal altså ha betalt for denne også.

4. Pass på at du får den lønnen du skal ha

Det store spørsmålet er jo lønn: hvor mye har du egentlig krav på?

Alle skal jo ha lønn som fortjent, men, det finnes ikke noen lovfestet minimumslønn i Norge. Derfor er det i utgangspunktet opp til deg selv og din arbeidsgiver å bli enige om lønnen du skal ha.. Igjen er det viktig at du sjekker den eventuelle tariffavtalen som gjelder: den har ofte bestemmelser om hvilken lønn også sommervikarer skal ha.

Noen satser er lovbestemte, som for eksempel overtidssatsene. Jobber du overtid så skal du ha betalt minst 40 prosent ekstra av vanlig timelønn. Jobber du et sted med tariffavtale, er det ofte bedre satser.

For hver lønnsutbetaling har du krav på en lønnsslipp. Denne er det viktig at du etterspør. Her skal du se skattetrekk og forsikringspremier, samt evt. andre trekk som foretas.

Arbeidsgiveren kan ikke holde tilbake, eller trekke i lønn, med mindre det er gjort avtale om dette med deg. Hvis arbeidsgiveren din mener du har gjort deg skyldig i forhold som gir arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønning, må arbeidsgiver først ha en dom for kravet sitt eller en avtale med deg.

5. Og ja, du skal ha feriepenger!

Selv om du «bare» er sommervikar, har du rett på feriepenger i tillegg til lønnen – uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Her skal vanlig lønn, tillegg og overtid regnes med.

Det er ikke lov å legge inn feriepenger som en del av lønnen, den skal utbetales når du slutter hos arbeidsgiveren. Du kan også inngå en avtale om at feriepengene skal utbetales neste år, om dette er noe du ønsker.

6. Tjener du 50.000 eller mindre, kan du bruke frikort

Med frikort kan du tjene opp til kr. 50.000 kroner før du må betale skatt. Arbeidsgiver henter selv frikortet ditt elektronisk, men du må huske å bestille det på Skatteetatens sider.

Husk at renter på innskudd i bank og andre inntekter kan medføre at du kommer over grensen. Skatteetaten har egen kalkulator som kan beregne evt. skatt for deg.

Husk også at frikortet kan deles på flere arbeidsgivere. Dette fylles også ut hos Skatteetaten.

7. Du har krav på opplæring – med full lønn

Trenger du tid til opplæring i din nye jobb, plikter arbeidsgiver å gi deg en så god opplæring at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i.

Tiden som brukes til opplæring er arbeidstid, og du skal ha betalt vanlig lønn for dette. Opplæringen skal omfatte hvordan jobben skal utføres, hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse samt hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen.

Eventuelt utstyr som kreves til arbeidet, spesielt hvis det er påbudt med verneutstyr, skal betales av arbeidsgiver.

8. Husk å få med deg skriftlig attest før du slutter

Når sommeren er over er det mange som igjen går tilbake til skolebenken. Husk da på at du har krav på en skriftlig sluttattest. Denne skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet.

Arbeidsgiver kan i tillegg skrive noe om hvordan du har utført jobben din, men ikke negativt. Attesten skal være nøytral eller positiv.

9. Ikke glem at du også har plikter

Du skal passe på på dine rettigheter, men husk: du har også plikter.

I arbeidskontrakten har du for eksempel forpliktet deg ved å stille din arbeidskraft disponibel for arbeidsgiveren i en viss periode. Dette må du overholde., Du kan bli holdt ansvarlig, også økonomisk, for mislighold av en arbeidsavtale.

Husk også at det kan være en oppsigelsesgrunn å ikke overholde kontrakten for eksempel ved å komme for sent på jobb.

10. Kontakt oss hvis du får problemer

Husk at vi er her for å hjelpe deg.

Industri Energi har egne medlemskap for henholdsvis elever (gratis) og studenter (10 kroner i måneden). 

Får du problemer på din arbeidsplass, ta kontakt med oss på 02390 eller post@industrienergi.no, eller LOs sommerpatrulje. Fra 15. juni til 15. august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 81001999, eller send SMS  med teksten «SP» til 2030.

Og helt til slutt, enten du er på jobb eller har ferie: god og velfortjent sommer!

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte