Ekte HMS-engasjement strekker lengre enn til kontordøra: Bli med på å redde regnskogen!

2. juli 2015

Regnskogen ødelegges, med dramatiske konsekvenser for mennesker og klima. Og du og jeg sitter faktisk midt oppi det: som forbrukere av varer som ødelegger regnskogen, og ressurspersoner som kan være med på å redde den. I dette innlegget skriver jeg om hvorfor det er så viktig å verne om regnskogen, og deler fem råd om hvordan vi med enkle grep kan bidra.

Medlemskap i Industri Energi

For en liten stund tilbake fikk jeg en henvendelse fra TV-aksjonen i Rogaland. De ønsket meg med i en gruppe som skal bidra til aktivitet og spre informasjon vedrørende årets TV-aksjon og Regnskogfondets arbeid. Pengene skal gå til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea – noe som mange er og bør være opptatt av!

Som blogger i Industri Energi for HMS i kontormiljøene, stusset jeg først litt i forhold til om jeg var rett adresse. Men, organisasjonsarbeid og engasjement for HMS, bør også handle om å løfte blikket og se lengre enn våre egne kontordører og arbeidsplasser.

Derfor ønsker jeg denne gangen å vie fokuset til miljø i et globalt og større perspektiv – det handler om bevaring av dyreliv og naturen på vår klode, som igjen vil ha store konsenser for oss og våre etterfølgere.

Magnhild Meltveit Kleppa, «fylkesmann», innkalte til oppstartsmøte i Stavanger 4. juni. Det var stort mangfold blant deltagerne som var spesielt plukket ut. De kom i fra næringslivet, politiske partier, kultur, humanitære organisasjoner, bank, speideren, skolen, osv… Noen var gamle travere i denne sammenheng og hadde bidratt en årrekke. Andre var ferske i gamet, som undertegnede.

Man river ikke en katedral

Dag Hareide, forfatter, nødhjelpsarbeider, naturvernforkjemper, tidligere leder av Regnskogsfondet og som nå er spesialrådgiver, måtte kunne målbinde selv de staeste fornektere i forhold til menneskeskapte klimautfordringer.

Han tente gnister av engasjement blant samtlige. Hareide illustrerte regnskogen som om å komme inn i en vakker katedral – og ingen normale mennesker vil vel komme på tanken om å rive Nidarosdomen.

Hareide viste vakre bilder av enorme skoger med helt unikt og rikt plante- og dyreliv. Problemet er bare at uvettig uttak av ressurser dreper livsgrunnlaget for både mennesker og dyr.

«Vi skal vokte regnskogen. Skogen har eksistert i 60 millioner år og er landjordas eldste økosystem. Vi som mennesker har levd et halvt døgn av regnskogens levetid, vi har til nå ødelagt halvparten av den, men vi skal nå bidra til å redde det som er igjen», sa Hareide.

Mange av produktene vi spiser kommer fra regnskogen, og vi får viktig medisin fra planter. I dag kjenner vi kanskje 15 prosent av plante- og dyrelivet som er i regnskogen.

Fatale, menneskeskapte klimakonsekvenser

Samtidig utryddes store områder før vi får kjennskap til hva som befinner seg der. Vi er de største synderne. Ødeleggelsene har store konsekvenser for klimaet i verden. Det kan medføre mer regn eller også mer tørke.

Hareide presenterte utviklingen i områder der indianerne hadde kontroll og levde i motsetning til der det skjer uvettige uttak av ressursene. Innenfor indianernes territorium var det frodig skog i vekst. I områder rundt var skogen utsatt for en sikker død.

Regnskogfondet støtter lokalbefolkningens innsats for å redde regnskogen

Regnskogfondet har eksistert i 25 år. De jobber, som Hareide beskrev det, «med usynlighetskappe på». Det er ikke Regnskogsfondets representanter som skal ha fokus.

Det er folket i regnskogen som er de viktige. De er de virkelige vokterne. Regnskogfondet gir støtte til lokale grupper for at de selv skal kunne ta vare på skogen sin. Dette skjer gjennom utdanning, støtte til teknisk utstyr for overvåkning av områder, rettshjelp og hjelp til å leve av skogen.

Invasjon av gullgravere, illegale tømmerhoggere, forurensning og død

Enda lever det indianere i større områder som ikke har kontakt med andre folkegrupper. Grunnet blant annet søking etter gull ble deres territorium invadert av mange gullgravere. Disse bragte med seg ukjente sykdommer, og indianerne ble utsatt for forurensning og matmangel. Mange av dem døde.

I dag har indianerne kontroll over sitt territorium, men det er stadig fare for ny invasjon av grupper på leting etter gull eller som ønsker å stjele edle og dyrbare tresorter i regnskogene. I jakten etter tresorter, som blant annet mahogni, har indianere blitt fanget og drept av illegale tømmerhoggere. Erfaringer fra dette tilsier at det ikke er ønske om kontakt.

Imponerende innsamlingsaktivitet i Rogaland

I Stavanger og Rogaland har det årlig vært stor aktivitet rundt TV-aksjonene, og de er på topp når det gjelder innsamling.

Det settes i gang mye kreativ aktivitet og konkurranser for å samle inn mest mulig penger. Folk i gaten har solgt vafler, kaffe og saft til inntekt for aksjonen. Det er stunt i mange former for å få samlet inn penger – som la skjegget gro for så å betale godt for å få det fjernet.

Om du ønsker å bidra, kan informasjon hentes om TV-aksjonen på nettstedet blimed.no.

I BP gjør de en kjempejobb

De siste årene har det også vært en oppblomstring når det gjelder næringslivets engasjement rundt om i landet. Mer enn 7500 bedrifter ga penger og utfordret hverandre gjennom nettsiden giverstafett.no i 2014.

Som et av mange gode eksempler kan oljeselskapet BP trekkes frem. I BP, som er en av Industri Energis mange medlemsbedrifter i Rogaland, har de engasjert seg i TV-aksjonen i over 40 år.

Selskapet bidrar med samme beløp som de ansatte samler inn. Arrangementer i forbindelse med den årlige TV-aksjonen er blitt tradisjon. Ansatte både på land og offshore deltar i en rekke innsamlingsaktiviteter. Offshore holdes auksjoner, bingo og det selges lodd o.l. Ute på plattformen Ula arrangeres det marsj, og alle som skal delta må betale. Tilsvarende aktiviteter foregår også på land. De sørger for å starte i god tid før selve TV-aksjonsdagen, slik at alle på rotasjon skal kunne være med å bidra. Dette bygger både samhold og kultur i selskapet.

Slik kan du bidra til å redde regnskogen - mine 5 råd:

Hva kan så vi gjøre – vi som sitter fjernt fra det som skjer i regnskogene?

1. Støtt TV-aksjonen og Regnskogfondets arbeid: gi penger, eller vær bøssebærer

Vi kan støtte aksjonen direkte ved å gi penger – jeg oppfordrer her og nå alle til å ha klingende eller raslende betalingsmidler tilgjengelige den 18. oktober. Vi kan være bøssebærere.

Det er også lov å stjele gode ideer fra rogalendingene i forhold til kreativt engasjement som kan bidra til økt økonomisk bistand – jeg er sikker på at de deler både gode ideer og erfaringer til støtte for en god sak.

2. Spre ordet

I tillegg kan vi bruke nettverket vårt til å spre opplysninger om årets viktige TV-aksjon. Vi kan oppfordre til ikke å konsumere produkter som vil bidra til ødeleggelse av regnskogen. Som forbruker er det blant annet viktig at vi styrer unna produkter laget av edle tresorter fra regnskogene. Mye av de flotte hagemøblene er dessverre laget av trær som kommer fra regnskogen.

3. Vær en bevisst forbruker: Styr unna palmeolje og tresorter fra regnskogen

Som forbruker kan man tenke at det er kjekt med matvarer med lang holdbarhet, men i mange tilfeller er det en indikasjon på at produktene inneholder palmeolje.

Palmeolje er vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer. Etablering av oljepalmeplantasjer er i dag den viktigste drivkraften bak avskoging i Indonesia og Malaysia.

Oljen finnes i margarin, kjeks, babygrøt, såpe, potetgull, supper, sauser, frokostblandinger og en hel rekke andre av våre forbruksvarer. I tillegg produseres biodrivstoff av palmeolje.

Mange av produsentene har gått bort fra bruk av oljen, men fortsatt har vi en del syndere der ute. Så ved å være bevisst i dine valg, verner du både om din egen helse og regnskogen.

Sommertemperaturene har latt vente på seg, men med en gang solen titter mer frem ønskes utearealet å tas mer i bruk. Kanskje ønsker du å skifte møbler i hage, terrasse eller på balkongen. Unngå da å velge møbler av tresorter fra regnskogen!

4. Støtt aksjoner i sosiale medier

Det har vist seg at folkeaksjoner i sosiale medier har hatt god effekt og påvirkning i forhold til produsenter, og det kan vi støtte opp om.

Rema 1000, Stabburet, Santa Maria (du trenger altså ikke droppe fredagstacoen) og flere andre selskaper har tatt dette på alvor.

5. Er du, eller kjenner du en lærer? Ta elevene med inn i regnskogen!

TV-aksjonen tilbyr også alle landets grunnskoler og videregående skoler et gratis undervisningsopplegg om regnskogen og menneskene som bor i den. Med dette kan vi lære opp og bevisstgjøre ungdommen slik at de kan bistå i dette viktige arbeidet.

Så selv om vi sitter i bitte, lille Norge og langt borte fra regnskogene, så kan hver og enkelt av oss bidra både i form av økonomisk støtte til TV-aksjonen og ved ikke å forbruke produkter som skader regnskogene – med det kan vi sørge for å verne om klimaet på vår klode – som igjen bidrar til at mennesker og dyr i regnskogen kan fortsette å ha livsgrunnlag der.

Bli regnskogvokter allerede i dag

TV-aksjonen starter først i oktober, men som jeg håper å ha vist med dette blogginnlegget: vi kan alle bidra allerede fra i dag.

De viktigste nettstedene for deg som ønsker å støtte regnskogen er:

http://blimed.no/

http://www.regnskog.no/


God, regnskogvennlig sommer!

 

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Hilde Hermansen

HildeHermansen

Hilde Hermansen har som spesialområde å bistå våre medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger, samt individuelt avlønning.
Flere artikler avHilde