ISDS og spøkelsesrytterne

6. juli 2015

Ikke før har jeg startet på en etterlengtet ferie hvor jeg mesker meg i sol og saltvann, så kommer knokkelrytterne dundrende over himmelen. Eller som i våre dager, tassende over mobiltelefonen. Og nå har de en ny fanejunker. Selveste statsråd Vidar Helgesen.

Medlemskap i Industri Energi

Hver gang jeg tenker på det får jeg både gåsehud og Stan Jones “Ghost riders in the sky” som stayerlåt mellom ørene. Selvsagt framført med den dype bassen til Burl Ives. Trenger jeg si mer? Please, phone Ghost Busters!

Spaltemeter på spaltemeter har blitt rablet ned med stoff om TTIP og TISA, de kontroversielle frihandelsavtalene som i skrivende stund fremdeles forhandles. Jeg har også mitt kors å bære etter at jeg blogget om TTIP og TISA tidligere i år.

Jeg hadde faktisk ikke tenkt at jeg skulle skrive mer om dem. Alle vet jo alt om dem nå, så hva er det man eventuelt kan tilføre?  Men så kom Helgesen!!

«Urettmessig myndighetsmisbruk»

En bøyg, stor som en vollgrav, har martret de ellers så frelste forhandlere, deres herolder og groupies. Spesielt de europeiske (ja, bortsett fra Helgesen da). På godt norsk kan vi kalle fenomenet for «investeringsbeskyttelse».

Det finnes selvsagt et finere ord for fenomenet, forkortet til ISDS, eller Investor-state dispute settlement / investor-stat-tvisteløsning. Ordningen som , om den innføres i avtalene, gir private aktører anledningen til å saksøke stater. Eksempelvis om den forventede profitten uteblir fordi den dumme staten innfører  noen teite verneregler som setter bremseklosser på bedriftens forsøk på å ignorere nettopp slike.

Ellers som statsråd Helgesen så elegant formulerer det i sin tale i Nærings- og fiskeridepartementets høringsmøte 3. juni:

«Målet har vært at man skal beskytte investorer mot urettmessig myndighetsmisbruk, uten å gå på akkord med behovet for og adgangen til å treffe legitime tiltak.»

Smak på siste setning i avsnittet over. Dette er jo ikke bare et uttrykt dilemma, det er – i alle fall for meg – diarefremkallende vås! Hvordan har statsråden tenkt til å kombinere dette? Hva er «urettmessig myndighetsmisbruk?» Hvordan vil Helgesen råde i saken?

Riktignok taler han rett i forkant av nevnte sitat om at «i lys av debatten i mange EU-land, valgte Kommisjonen i fjor å avholde en offentlig høring om disse temaene (investorbeskyttelsen) i TTIP-sammenheng. I forbindelse med høringen, ble også deler av investeringskapittelet fra avtalen med Canada offentliggjort.

Disse tekstene viste at Kommisjonen allerede hadde søkt å modernisere mange av bestemmelsene, blant annet for å sikre nettopp statenes rett til å foreta legitime reguleringer og åpenhet gjennom hele tvisteløsningsprosessen».

Slik jeg forstår Helgesen, mener han at nå som bestemmelsene i ISDS er modernisert, så er statene i sin rett til å foreta legitime reguleringer. Men igjen, hva er legitime reguleringer og for den saks skyld «urettmessig myndighetsmisbruk?»

Knokkelrytterne skremmer EU-parlamentet

Europaparlamentets utenrikshandelskomité stemte 28. mai over et forslag til veien videre i TTIP forhandlingene. Med i forslaget var den omtalte investeringsbeskyttelse og investor-stat løsningen. Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer for, 10 mot og 2 avholdne. Derfra reiste forslaget videre til parlamentsbehandling 9. – 10. juni.

EU-kommisjonen med Jean-Claude Juncker i spissen hadde gått hardt på for å sikre avtalen flertall. Men parlamentets medlemmer kjente nok spøkelseshestenes sko slå som  cymballer på ryggbeina. Vollgraven ble for bred og dyp. Motstanden mot det såkalte Investor-state systemet der selskaper kan gå til sak dersom de mener nasjonale og lokale krav til helse og miljø truet investeringene deres, var klart tilstede.

Flertallet var mildest talt usikre. Den videre diskusjon og avstemning ble utsatt på ubestemt tid. De store multinasjonale selskapenes interesser fikk påsatt festbremsen en stund.

Ingen grunn til jubel – vi har jo Helgesen

Når andre tar betenkningstid, fortvil ikke. Vår alltid beredte statsråd sier også i sin omtalte tale:

«Vi ønsker ISDS for å ivareta norske interesser, men det brede bildet er også at investeringer er helt avgjørende for internasjonal utvikling».

Statsråden er tydelig ikke i tvil. Kanskje han forutså en viss unnfallenhet og manglende entusiasme i EU-parlamentet. Slikt kan jo lett skje når du plasserer mange mennesker i et rom.

Hvem ønsker ISDS for å ivareta norske interesser Helgesen? En nærmere definering av «vi» hadde mildt sagt vært folkeopplysende. Vi, man og en brukes vanligvis bare av keisere og folk med bendelorm.

Om ISDS glimrer med sitt fravær i en eventuell ferdigforhandlet TTIP-avtale, ønsker «vi» at det likevel skal med i en TISA-avtale eller tilsvarende?

Om å melde pass

Jo eldre jeg blir, jo sikrere blir jeg på alderens udiskutable realitet. Min egen, da jeg verken er keiser eller har iboende snyltedyr. Jeg blir ikke visere, men lekker hjernemasse i samme hastighet som «Dovre-ekspressen».

Hvordan kan det ellers ha seg at jeg ikke klarer uten videre å forstå hva som er en  stats urettmessige maktmisbruk overfor storkapital og kupongklippere? Eller hva som er legitimt for staten å gjøre, og hvem som i realiteten skal bestemme dette.

Min ferie strakk ikke til. Jeg må ha en ny!

 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Tom Thorstensen

TomThorstensen

Tom Thorstensen er spesialrådgiver i Industri Energi sin samfunnspolitiske avdeling. Han jobber med analyser av industri- og næringspolitiske spørsmål.
Flere artikler avTom