Offshoreansatte fortjener anerkjennelse, ikke å bli stemplet i media som narkomane

7. august 2015

Offshoreansatte er dyktige fagfolk og familiefolk som stolt utøver sitt yrke og som gir klingende mynt i statskassen for å finansiere velferdsstaten Norge. Slik innsats fortjener anerkjennelse, og ikke medieoppslag hvor man stemples som narkomane.

Medlemskap i Industri Energi

I sommer har flere aviser skrevet om offshoreansatte som ruser seg på jobb. Oppslagene bærer som så ofte ellers preg av og å ville sette oljearbeidere i et dårlig lys.

Bygger ikke på fakta, men sensasjonsjag og generalisering kokt på enkelthistorier

I stedet for søken etter faktisk og dyptgående kunnskap om rus offshore, er det generaliseringer basert på enkelthistorier og sensasjonsjag som dominerer mediedekningen. Følgende illustrasjon tydeliggjør poenget:

På sokkelen jobber det omlag like mange mennesker som det bor i Molde. En middels stor norsk by.

Men når et menneske «John» som jobber på sokkelen står frem og sier han har brukt narkotika hver dag han har vært ute, så fremstilles dette av media på en helt annen måte enn om et menneske i Molde hadde stått frem og sagt det samme.

Når vedkommende på sokkelen står frem, så høres det ut som om det er et stort problem for alle. Om et menneske i Molde hadde sagt det samme, hadde ikke media engang giddet å skrive om det. ”Moldenser ruset seg hver dag”, er ingen sak.

Faktum er at det finnes ingen andre steder i Norge det er så god narkotikakontroll som på sokkelen. Både som følge av regelverk og kontroller, men ikke minst gjennom observante kolleger. Jeg skriver mer om dette lengre ned.

Det startet med oppslag i Stavanger Aftenblad

Sommerens aldri så lille serie av ”offshoreansatte ruser seg på jobb”-oppslag startet i Stavanger Aftenblad med artikkelen om «John», som fortalte om hvordan han smuglet narkotika offshore og at han ikke hadde vært nykter en eneste dag på jobb.

Så ballet det på seg med flere oppslag, deriblant i Dagens Næringsliv hvor overskriften lød: «- Offshoreansatte sniffer kokain på jobb».

La meg få presisert med en gang at jeg er en stor motstander av at folk ruser seg på jobb eller møter ruset på arbeidsplassen sin, uavhengig om de jobber offshore, på fabrikk, kjører lastebil, er advokat eller sitter på Stortinget. Rus og arbeid hører ikke sammen.

Det jeg imidlertid reagerer sterkt på i disse skriveriene, er manglende fakta og generaliseringen av offshoreansatte som kokainsniffende nervevrak.

Ikke første gang offshoreansatte blir hengt ut

Det er ikke mer enn ett år siden at medias søkelys, også da i negativ forstand, var satt på oljearbeiderne.

Den gang var det høye lønninger og lange friperioder som var tema. Oljearbeiderne jobbet lite og bortimot alle hadde millionlønninger.

Nå i dag, når næringen sliter og ansatte blir oppsagt og permitterte med alt av konsekvenser det har på det personlige plan for den enkelte, skal oljearbeiderne altså henges ut som overarbeidede og psykisk knekte personer som må ty til piller og narkotika for å takle hverdagen.

Mange tar kontakt, føler seg krenket

Jeg har den siste tiden fått mange henvendelser fra oljearbeidere som ikke kjenner seg igjen i det som blir beskrevet og de føler seg krenket over måten media har opptrådt i denne saken.For å være helt ærlig, så forstår jeg dem godt.

Klart det finnes eksempler på offshoreansatte med rusproblemer – gruppen skiller seg ikke stort fra samfunnet ellers

Finnes det personer som møter på heliport når de er påvirket av rusmidler? Finnes det personer som klarer å få med seg rusmidler offshore?

Jeg tror svaret på det er ja. Sammensetningen av de som jobber offshore er nok ganske lik befolkningen for øvrig. De kommer fra hele landet og utlandet og har ulik bakgrunn. Klart man vil komme borti tilfeller hvor det er noen som har rusproblemer, akkurat som i samfunnet og arbeidslivet for øvrig.

Men det er ingen indikasjoner på at narkotika er et større problem offshore enn andre plasser.

Jeg vil til og med gå så langt at jeg hevder omfanget er betraktelig mindre enn i andre bransjer. Hvordan kan jeg komme med en slik påstand? La meg få utdype.

Det finnes ingen andre steder i Norge med like god narkotikakontroll som på sokkelen

For å kunne jobbe offshore må man være skikket til det. I tillegg til at man skal kunne yrket sitt, må man ha sikkerhets- og beredskapsopplæring og man må ha et helsesertifikat.

I tillegg blir både folk og bagasje sjekket på heliporter før utreise.

Når man først er offshore så er det heller ikke slik at man kan gå på butikk, pub eller et gatehjørne etter endt arbeidstid for å skaffe rusmidler og ruse seg slik man har mulighet for om man jobber på fastlandet. Man sitter fast på en kunstig øy ute i havet.

Tilfeldig rustesting: i ConocoPhillips har ingen testet positivt, og ingen grunn til å tro de er unike

I tillegg blir en del sikkerhetskritisk personell offshore tilfeldig rusmiddeltestet. ConocoPhillips har siden sommeren 2013 hatt en ordning hvor de har anledning til å tilfeldig rusteste 630 ansatte i sikkerhetskritiske stillinger. De har enda ikke hatt ett eneste utslag på positiv test, to år etter oppstart.

Er de ansatte i ConocoPhillips unike i denne sammenhengen? Det har jeg liten tro på. Jeg har også snakket med både ansatte og tillitsvalgte i andre selskaper offshore og spurt de om dette er et utbredt problem eller om de har opplevd slikt i det hele tatt. De aller fleste har ikke hørt om eller observert ansatte som er påvirket av rus mens de er offshore.

Tillitsvalgt i en annen bedrift kom på ett tilfelle – og det gjaldt rus i friperioden

Den ene tillitsvalgte jeg snakket med, som har lang fartstid offshore, kunne fortelle at han kom på én sak hvor en ansatt ble sendt hjem etter mistanke. Det viste seg at den ansatte hadde ruset seg i friperioden, ikke på jobb, og dette ble fanget opp av vedkommendes kolleger.

Dette, gode kolleger som er opptatt av andres og egen sikkerhet, er også en viktig og underkommunisert kontrollmekanisme.

God kollegakontroll: man vil ikke iobbe med rusa folk

Offshore jobber man 12 timers skift i en 14 dagers periode. Man blir godt kjent med kollegaene sine og vil derfor også ha en mulighet for å fange opp endringer i adferden til den enkelte. De aller fleste vil ikke jobbe sammen med en som er påvirket av rusmidler.

Dette av hensyn til egen og andres sikkerhet. Derfor, tror jeg, at terskelen også er lav for å ta mistanke om bruk av rusmidler offshore alvorlig.

Rus på arbeidsplassen er en viktig debatt, ikke ødelegg den med stigmatiserende agurkoppslag

Så for å prøve å oppsummere litt: debatten om å møte ruspåvirket på jobb og ruse seg på arbeidsplassen er viktig. Altfor viktig til at den skal ødelegges av dårlig journalistikk i beste agurktid.

Det er i alles fortjeneste at et slikt tema blir tatt på alvor og at man jobber forebyggende mot bruk av rusmidler i arbeidslivet. Men det er ingenting som tyder på at problemet og omfanget av rusbruk er større offshore enn i andre bransjer. Her kan jeg i tillegg til uttalelser fra tillitsvalgte og ansatte offshore og resultatene fra ConocoPhillips sin rusmiddeltesting av sikkerhetskritisk personell,også vise til Politiets uttalelser til Stavanger Aftenblad den 23. juli, hvor de sier at rusbruk offshore ikke er et stort problem.

Foregår det smugling av rusmidler offshore? Det gjør det nok. Smugling av rusmidler foregår alle plasser. Er dette alvorlig? Selvsagt og dette må en jobbe målrettet og forebyggende for å få bukt med. Hjelper det å stigmatisere oljearbeidere generelt og krenke deres integritet og verdighet på en slik måte at de blir flau over å si at de jobber offshore? Selvsagt ikke!

Vi skal være stolte av våre offshoreansatte

Det at det finnes mennesker i Norge som jobber lange dager og turnuser offshore, borte fra hjem, familie og venner, er noe vi alle bør være dypt takknemlige for.

Offshoreansatte er dyktige fagfolk og familiefolk som stolt utøver sitt yrke og som gir klingende mynt i statskassen for å finansiere velferdsstaten Norge. Offshoreansatte fortjener anerkjennelse, ikke å bli uthengt som narkomane.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Henrik Fjeldsbø

HenrikFjeldsbø

Henrik Fjeldsbø er ansatt forbundssekretær i HMS-avdelingen i Industri Energi. Han har tidligere vært både verneombud og lokal tillitsvalgt.
Flere artikler avHenrik