Hydrocarbons BREF offshore: Hvorfor lanserer EU-kommisjonen en retningslinje som ikke virker særlig gunstig for industrien, mennesker eller miljø?

6. november 2015

Nå, før offshoredirektivet er skikkelig implementert, lanserer EU-kommisjonen en ny retningslinje offshore. En såkalt Hydrocarbons BREF. Som blant annet har motsatt innretting enn offshoredirektivet. Og som kan forhindre utviklingen av nye og sikrere løsninger for oljenæringen. Hvorfor? Ja si det.

Medlemskap i Industri Energi

Det er to av oss på kontoret her i Brüssel, og fra kontoret vårt i Norway House ser vi ned på EU-kommisjonens prestisjebygg, Berlaymont. Vi vitser av og til om at det er avdelingen for krumme agurker og bananer.

Det er jo ikke til å stikke under en stol at de har mye rart for seg i kommisjonen, men med et så stort byråkrati, kan ikke alt være like fornuftig. Det vet vi av egen erfaring fra Norge.

Akkurat nå driver de med noe som heter Hydrocarbons BREF, og det er DG Environment (The Directorate-General for the Environment of the European Commission) som er bestiller av produktet.

Denne retningslinjen skal også gjelde for offshore sier de. Dette produktet lanserer de det samme året som offshoredirektivet trådte i kraft, og før medlemslandene har rukket å fullt implementere det.

Hvorfor? Trolig er det usikkerhet rundt ukonvensjonell utvinning av olje og gass som har fremskyndet denne BREF’en. Det vil med andre ord si at frykten for hydraulisk fracking på land kanskje er det som har startet dette. I så fall er det uforståelig å også inkludere offshore.

Kan ha stor gjennomslagskraft

Det er vel på tide at jeg forteller hva en BREF er nå, ikke sant? En BREF er en retningslinje som kan være juridisk bindende eller ikke. Den ligger gjerne under et direktiv eller en forordning som er juridisk bindende.

Derfor vil en slik retningslinje ha stor gjennomslagskraft selv om den ikke er “bindende”.

Fare for at BREF’en stikker kjepper i hjulene for bedre løsninger

En BREF identifiserer i denne sammenheng en rekke tekniske løsninger. De er allerede benyttede løsninger, og en BREF vil derfor være sementerende på utviklingen av nye, bedre, sikrere og eventuelt billigere løsninger.

I denne sammenheng er den ikke bindende, men industrien vil måtte forholde seg til den på en eller annen måte.

Det er særlig 3 forhold jeg ikke er komfortabel med:

  1. Hva skal vi med en slik BREF offshore når vi allerede har et offshoredirektiv? Et flunkende nytt til og med!
  2. Hvorfor har denne BREF motsatt innretning enn offshoredirektivet?
  3. Vil industrien benytte denne BREF for å unngå unødige søksmål om ulykken skulle skje?

Første punkt, er i grunnen et retorisk spørsmål, men vi bør få vite hva det er EU-kommisjonen har lagt til grunn for dette arbeidet, som vil koste både tid og penger.

Punkt 2: Offshoredirektivet er “goal setting” (funksjonelt) og er innrettet slik for å tillate og fremelske bedre løsninger for mennesker og miljø. En BREF som slår i hjel denne logikken, kan neppe være klokt. Er det politisk?

Punkt 3: Alle oljeselskap vil ha juridiske utredinger av sine om- og utbygginger. Her må de ta hensyn til eventuelle søksmål ved valg av løsninger. Da vil det nok bli enklest å velge en av de allerede godkjente tekniske løsningene som BREF’en identifiserer.

Så langt synes dette med BREF å være temmelig ulogisk og ikke til beste hverken for industrien, menneskene, samfunn eller miljø.

Har kommisjonen allerede mistet troen på offshoredirektivet?

Hva kan da være årsaken? Kan det være at EU-kommisjonen ikke tror på offshore-direktivet?

Kan det hende at DG Environment ikke har tiltro til DG Energy sin håndtering av implementeringen av offshoredirektivet?

Gode forklaringer har uteblitt. Og skepsisen er stor

Så langt har vi ikke kunnet finne en god forklaring på hvorfor DG Environment har bestilt dette produktet, men vi har erfart at både industrien og de berørte myndigheter i EU-landene er svært skeptiske til denne BREF. Noen er sågar ensidig negative til dette.

Jeg er litt avventende siden teksten ikke er klar enda. Klarer man å unngå at teksten ekskluderer ny teknologi så kan vi vel leve med det så lenge det.

Det har vi informert EU-kommisjonen om. Blir det mange nok som synes dette er dumt kan det hende de snur, men det vedder ikke jeg penger på.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Ketil Karlsen liten sort hvitt

KetilKarlsen

Ketil Karlsen er leder ved Industri Energi sitt Europakontor i Brussel.
Flere artikler avKetil