Kollektive forsikringer: dette hadde jeg ikke fått til alene!

13. november 2015

Medlemskap i Industri Energi

Dette innlegget handler om kollektive forsikringsordninger, som er utrolig viktig for tryggheten og sikkerheten til folk. I dag er det ganske vanlig at ansatte har dette gjennom medlemskap i et fagforbund. Men det har ikke alltid vært sånn – noen har gått foran oss og lagt grunnlaget for det mange av oss kanskje tar for gitt i dag.

Her har jeg derfor også lyst til å gå litt tilbake i historien, og prøve trekke noen linjer til en nå nedlagt men tidligere veldig viktig industribedrift på Karmøy.

Vigsnes kobberverk på Karmøy er historisk sted på flere måter. Som det står på nettsidene til Opplev Karmøy om Vigsnes Grubemuseum, var kobberverket i sin tid det største og mest moderne i Nord-Europa. Det skal ha blitt omtalt som «et kolossalt kombinasjonsprodukt av fransk kapital og europeisk intelligens mot gjerrig norsk natur». Gruven var i drift i to perioder mellom 1865–1972, og det ble utvunnet hele 4.2 millioner tonn rågodskobber, sink og svovel.

Vigsnes kobberverk var svært innovative når det gjaldt å ta i bruk moderne teknologi:

• 1875: Boremaskiner med trykkluft ble tatt i bruk, for første gang i Norge.
• 1880: Telefonen, som så vidt hadde blitt oppfunnet (1776), kom til Vigsnes.
• 1885 Vigsnes fikk elektrisk lys, og døgndrift ble mulig.

I 1882 heter det at Vigsnes var «Norges største arbeidsplass». Bygda ble i løpet av kort tid til en hektisk gruveby, med nærmere 1000 arbeidere og til sammen nesten 3000 mennesker, og med den infrastrukturen som vi forbinder med et lite bysamfunn: skole, sykehus, meieri og butikker.

frihetsgudinnen2.jpg
Frihetsstatuen i New York City er laget med kobber fra Vigsnes på Karmøy. Foto: https://www.flickr.com/photos/vix_b/

For en tid tilbake var jeg på omvisning på denne spennende plassen (visste du forresten at kobberet i Frihetsstatuen i New York kommer fra Vigsnes kobberverk?).

Det som var spesielt interessant for meg som fagforeningsmann, det jeg fikk høre om Vigsnes sin rolle i å så spirer til det som vi i dag kjenner som kollektive forsikringsordninger – og som igjen er en viktig del av fagbevegelsens kjerne.

Vigsnes kopperverk var en tøff arbeidsplass, og flere arbeidere ble skadet eller sågar omkom i gruvene. Ansatte sparte derfor penger i et slags fond, slik at enkene skulle kunne overleve med barna hvis mannen omkom i gruvene, altså en kollektiv livsforsikring. I denne tidas lokalsamfunn var det nok ikke utbygd sosiale systemer som tok vare på folk, derfor måtte arbeidsfolk ta initiativ og «skjea i egne hender».

LO var også tidlig ute med å få på plass en livsforsikring som skulle avhjelpe når medlemmer dør. Spoler vi frem til i dag, er det særlig tre kollektive forsikringsordninger vi i Industri Energi tilbyr medlemmene som jeg har lyst til å fremheve.

Kollektiv hjemforsikring – Norges beste innboforsikring

Dette er en forsikring som forsikrer ditt innbo, eller som LO favør sier: «Alt i huset du ville tatt med deg den dagen du flytter».

LO favør kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Det vil si at det er forbundene i LO og medlemmene som eier denne forsikringen.

Denne innboforsikringen har ingen øvre forsikringssum totalt sett, dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt.

Det er kun 3 000 kroner i egenandel, men dersom flere i husstanden har denne forsikringen (det vil for eksempel si at dersom dere er to som er medlem i et LO-forbund), betaler dere ingen egenandel ved skader over  1000 kroner. Studenter og lærlingemedlemmer har heller ingen egenandel!

LO favør Grunnforsikring - økonomisk førstehjelp ved dødsfall

Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Pengene kan kanskje hjelpe til med å dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Du finner mer informasjon om grunnforsikringen på nettsidene våre.

Advokatforsikring – din egen advokat privat

Industri Energi var det første forbundet som innførte HELP advokatforsikring til sine medlemmer.

Dette er en forsikring som gir våre medlemmer fordeler som i alle år har vært forbeholdt eliten i samfunnet. HELP Advokatforsikring gir deg tilgang til dyktige advokater, enten du ønsker hjelp med en avtale eller andre juridiske dokumenter, eller svar på juridiske spørsmål.

Advokathjelp er enda viktigere for å forebygge konflikter enn for å løse dem. Blir det allikevel en konflikt vil HELPs advokater kjempe for den best mulige løsningen i din sak. Om nødvendig tas saken din hele veien gjennom rettssystemet til dom foreligger. Du betaler ingen timepris når du trenger juridisk bistand fra HELP. Du er også sikret dekning av motpartens saksomkostninger ved tap.

Dette hadde jeg ikke fått til på egenhånd

De tre overnevnte forsikringer er altså en del av et medlemskap i Industri Energi. Jeg mener disse forsikringen hadde ikke jeg kunnet, eller for å si det på en annen måte, jeg hadde aldri tatt meg råd til å kjøpe disse forsikringene på egen hånd.

Det er fordelen med kollektiv forsikringer som gruvearbeiderne i Vigsnes gruver for nesten 150 år siden var med på å legge til rette for, og du som Industri Energi og LO medlem har som en utrolig viktig medlemsfordel i dag!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

AsleReime

Asle Reime er områdeleder for forhandlingsavdelingen og har tidligere ledet organisasjonsavdelingen.
Flere artikler avAsle