Særlig uavhengig stilling: Fjær i hatten, tidstyv eller ran?

20. november 2015

Særlig uavhengig stilling høres forlokkende ut, men er det alltid noe å trakte etter? Har du full kontroll over tiden din? Er det en forfremmelse som gir deg «fjær i hatten», eller føles det som en tidstyv og nærmest et ran?

Medlemskap i Industri Energi

Det å forfremmes, stige i gradene, bli sett og føle at dine bidrag verdsettes, er selvsagt meget positivt. Og med såkalt særlig uavhengig stilling, eller fri og uavhengig stilling som det også kalles, gir det deg mulighet til selv å råde over tid og hva som skal leveres.

Dette høres jo fint ut, men, hvordan er det egentlig, hvordan ser det ut i praksis?

Styrer du faktisk dagen din selv, eller er det noen andre som bestemmer? Går du glipp av overtid?

Utfordringen er når selskap bruker dette i stillinger som ikke kvalifiserer til slike roller. Ved særlig uavhengig stilling er overtid inkludert i lønn. For mange som besitter slike stillinger i dag, blir dagen og oppgavene styrt av andre enn dem selv. Egentlig skulle de fått utbetalt overtid ved krav om ekstra innsats.

Det store spørsmålet blir da om den ekstra leveransen står i forhold til overtidkompensasjonen som den enkelte har inkludert i lønn.

Mange, og spesielt unge, har klare ambisjoner – og ikke noe galt å si om det. Jobben er spennende og en forfremmelse er selvsagt hyggelig å få. Mange står på langt mer enn de strengt tatt burde. Og hva er så galt med det? De er jo unge, engasjerte, har fersk kompetanse, tid, har masse å by på og sultne på en karriere…

Når strikken strekkes for langt

Men vi får dessverre meldinger om unge som jobber sene kvelder og om timelister som ikke tilsier et forsvarlig arbeidsmiljø. Mange skjemmer bort sine omgivelser, hvor det aldri er snakk om å si nei til oppdrag, men alltid være parat til nye utfordringer. Det å jobbe sterkt på høygir bør ikke være en konstant tilstand, men bør være noe vi gjør ved midlertidige behov.

Et arbeidsmiljø som krever at du leverer daglig til sene kvelder, tilsier faktisk også at størrelsen på bemanningen på din arbeidsplass er feil. Og med din jobbing bidrar du til at de ikke setter inn ressursene det er behov for, for de har jo deg som alltid leverer fra morgen til sene kvelder…

Kanskje du en dag stopper opp og opplever at arbeidspresset er noe ulikt fordelt. Mulig du opplever at andre med såkalt «fri- og uavhengig stilling» faktisk har en bedre hverdag enn deg selv. Kanskje du må bli litt flinkere til faktisk å si nei til oppdrag og ikke alltid være så tilgjengelig.

Jeg MÅ jo sende den mailen (selv om jeg sitter med et sykt barn på armen…)

Men du har problemer med å komme ut av sporet, for du har selv bidratt til et stort forventningspress med din totale tilgjengelighet. Kanskje føler du plutselig at jobben spiser opp det meste av fritiden din. Du bare må sjekke e-post og kontaktes om det er kveld, helg og ferie. Og når du begynner å regne på overtidskompensasjonen i forhold brukte arbeidstimer, så går ikke saldoen akkurat i din favør.

Og når barna er syke, har du også et lass av jobb med deg hjem. Du får angst ved tanken på ikke å kunne levere til enhver tid. Kanskje blir dette også en kilde til konflikt på hjemmebane – stadig diskusjon om hvem som var hjemme sist og hva som bare må gjøres av arbeidsoppgaver. Hvem sin jobb er mest viktig, osv…?

Du har faktisk rett til kun å være omsorgsperson når barna dine er syke. Du har faktisk også rett på både fritid, helger til disposisjon og ferier uten at tidstyvene plager og raner deg.

Kjenner du deg igjen? Her er 5 råd jeg gjerne vil dele med deg:

1. Du må ta bedre kontroll over tiden din – sørg for friminutt!

Ja, det er vanskelig å komme ut av sporet, men det er viktig i forhold til din egen helse. Mange holder for høyt tempo for lenge og møter av den grunn veggen. Det er derfor viktig at du er mer gjerrig på fritiden din.

Les også: Plaget av stress? Syv råd om hvordan du kan ta kontrollen og leve livet her og nå

Du trenger tid til å lade batteriene sammen med venner og familie. Alle trenger friminutt. Det igjen vil faktisk kunne bidra til at du gjør en enda bedre jobb.

2. Få de tillitsvalgte til å følge opp bruken av overtid

Når det gjelder arbeidsmiljøet ditt, så anbefaler jeg at du bruker de tillitsvalgte. De kan følge opp om overtidsbruken er forsvarlig på din bedrift.

Vi ser dessverre en del eksempler på ansatte som har stor tro på at deres innsats vil være karrierefremmende, men hvor resultatet er dårlig uttelling både helsemessig og økonomisk.

3. Står overtidskompensasjonen i forhold til krav til ekstra innsats?

Mange bedrifter har misbrukt særlig uavhengige stillinger av bekvemmelighets- og økonomiske grunner. Når en «styrer» tiden selv, så trenger ikke leder å følge så nøye opp. Og når du jobber langt utover hva overtidskompensasjonen tilsier, så sparer dette kostnader for bedriften – men det er slett ikke god butikk for deg.

De tillitsvalgte bør derfor se på om overtidskompensasjonen inkludert i lønn står i forhold til hva som er rimelig å levere og at det jobbes i forhold til det. Dersom det kreves at det jobbes ytterligere, bør den ansatte få ekstra utbetalt.

En forfremmelse til «fri- og uavhengig stilling» kan selvsagt føles som det gir ekstra status, men mange kvalifiserer egentlig ikke til det. Egentlig skulle de hatt overtidsbetaling for alt arbeid de er pålagt ekstra, og det hadde de tjent mye mer på.

4. Har du egentlig en «særlig uavhengig stilling»?

En særlig uavhengig stilling er en stilling som ikke er ledende, men som likevel er overordnet og ansvarsfull. Det er ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere arbeidstiden, eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling innebærer en selvstendighet og uavhengighet i hvordan og på hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

Ledelse vil inngå i kategorien særlig uavhengig stilling, men også her stilles det strenge krav. Det å være leder forutsetter delegasjonsadgang og avgjørelsesmyndighet. Lederen må ha ansatte under seg og kunne fatte visse avgjørelser på virksomhetens vegne.

5. Sjekk at du ikke jobber så mye at det bryter med loven og avtaler som gjelder på din arbeidsplass

Arbeidstakernes arbeidstidsordning skal være slik at de ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, aml § 10-2, nr 1. Denne lovbestemmelse er en viktig begrensning, fordi arbeidstakere ansatt i denne typen stillinger kan stå i fare for å bli utbrent på grunn av stort arbeidspress.

Til slutt: Bruk de tillitsvalgte på arbeidsplassen din. De skal være vaktbikkjer på jobben. Dersom du ikke er organisert, har du kanskje funnet noen grunner til å organisere deg i dette blogginnlegget. For sammen må vi bidra til å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Hilde Hermansen

HildeHermansen

Hilde Hermansen har som spesialområde å bistå våre medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger, samt individuelt avlønning.
Flere artikler avHilde