Forhandlingene i Paris: Klimapolitikk må være realistisk og rettferdig

11. desember 2015

Gode løsninger på de globale klimautfordringene finnes. Industrier som våre medlemmer jobber i, spiller en nøkkelrolle. Men skal vi lykkes, må Norge og de innflytelsesrike landene støtte opp om en klimapolitikk som er realistisk og rettferdig. Dit er det en vei å gå.

Medlemskap i Industri Energi

Industri Energi deltar på FNs klimaforhandlinger COP 21 i Paris og er en del av LO-delegasjonen. Jeg er forbundets utsendte, og dette er tredje gang forbundet deltar aktivt i klimaforhandlingene for å bidra til en rettferdig og god global avtale.

Våre medlemmer jobber i industrier som ofte har betydelige utslipp, men som jobber intenst med utslippsreduksjoner og kan vise til svært gode resultater. Vi er et stolt forbund og har ingenting å skamme oss over.

Industri Energi har i mange år kjempet for tiltak som faktisk fungerer for globalt klima, og sikrer fremtidig sysselsetting.

Lave utslipp per tonn aluminium, nikkel og silisium fra norsk industri, samt olje og gass fra norsk sokkel – sammenlignet med andre land, gjør at vi er godt rustet for en fremtid med ambisiøse klimamål. Nå må vi bare fortsette det gode arbeidet som er startet.

Det som skjer i Paris kan få verden på rett spor

Tilbake til Paris: Aldri har så mange nasjoner deltatt med sine presidenter og statsministere. Aldri har så mye stått på spill globalt og jeg håper inderlig de kan oppnå enighet. Forhandlingen er dog ikke om en bindende avtale, ikke en traktat som Kyoto – som mange mener er avgjørende, men en frivillig avtale.

Allikevel, lykkes man med en avtale, vil det sette majoriteten av landene på rett spor. Det er gitt at en avtale vil sette i gang nye forhandlinger, som igjen vil føre til ytterligere konkretisering og forpliktelser.

I rettferdighetens navn må de som har mest ressurser ta ansvar

Selv om ikke alle land følger opp, vil en avtale mellom Europa, USA, Russland, Brazil, Kina, India og andre store land med energiressurser og høye utslipp, dekke brorparten av alle utslipp globalt.

 Mennesker i Arktis og Maldivene, for å ta to ytterpunkter, har begrenset med kapital for å takle problemene de allerede har med global oppvarming og økt vannstand. Derfor blir det viktig at land med høy betalingsevne, kompetanse og teknologi tar ansvar.

Det hjelper så lite å flytte utslipp fra et land til et annet

Mange land vil sannsynligvis ikke bli en del av et forpliktende globalt avtaleverk. Det blir derfor i økende grad viktig å forhindre karbonlekkasje, slik at klimatiltak i et land ikke bare flytter utslipp ut av landet, og lar det bli andres byrde.

Her er Norge dessverre ikke et foregangsland – vi har fremdeles mye å gjøre.

Fra vugge til grav

USA og mange andre land, inkludert EU, er forkjempere for livssløpsanalyser, som gjør det mulig å spore utslipp fra kilde til sluttbruk – fra «vugge til grav». Dette vil sikre rasjonell bruk av kapital og reelle globale klimareduksjoner fra klimatiltak.

 Likeledes er det avgjørende at vårt eget, og andres, forbruk i økende grad baseres på produkter og varene produsert med relativt lave klimautslipp (altså: det er bedre å bruke aluminium produsert i Norge med lave utslipp, enn i Kina med 3-4 ganger høyere utslipp).

Tragisk at norske myndigheter kjemper mot prinsippet om rettferdig overgang

Avtalen som vi nå jobber med vil neppe få med seg disse viktige faktorene. Mye av ansvaret for dette ligger faktisk hos Norske myndigheter som alene på første dag foreslo å fjerne teksten som omhandlet «Just Transition» – en rettferdig overgang til lavutslippssamfunn, menneskerettigheter etc. avtalens kjernetekst, til det mindre viktige forordet. Det lykkes de med i første uke.

Nå er vi i sluttspurten og mange land, inkludert Canada. Australia, Tyskland samt de fleste utviklingsland motsetter seg dette og vi får håpe de får gjennomslag. Grunnen til at dette er så viktig, skal jeg skrive mer om i neste uke. Uansett blir arbeidet i årene som kommer avgjørende for å sikre rettferdighet for verdens befolkning og klima.

Er du iopptatt av industri-, energi- og klimaspørsmål? Følg meg gjerne på Twitter @GeirVoll, og Industri Energi på Twitter @IndustriEnergi og Facebook. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Geir Vollsæter - spesialrådgiver energi og klima

GeirVollsæter

Geir Vollsæter er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og jobber med energipolitikk og rammebetingelser for norsk industri.
Flere artikler avGeir