Should I stay or should I go: Dette bør du vite når du vurderer sluttpakke

29. januar 2016

For noen vil sluttpakke være et veldig godt alternativ. Men ikke for alle, og ja, det er fallgruver man bør være obs på. I dette blogginnlegget tar jeg for meg viktige problemstillinger du bør tenke på.

Referansen i overskriften er hentet fra The Clash-albumet «Combat Rock» fra 1982.

Det var vel ikke et ja eller nei til å slutte i jobben, The Clash hadde i tankene den gang. Men for mange er dette, nå en reell problemstilling.

Det har vært skrevet side opp og side ned om sluttpakker den siste tiden, og ikke minst faren ved å gå inn på disse.

Før jeg kommenterer dette nærmere er det på sin plass med noen hjertesukk.

Sluttpakker er faktisk unntaket – og i den grad det tilbys, er jo det bedre enn ingenting

For det første er et tilbud om sluttpakke nå dessverre mer unntaket enn hovedregelen. Men det at noen fortsatt gir sluttpakker mener jeg er prisverdig.

Det er bedre at bedriften henger opp noen «gulerøtter» for å «trimme staben» ved frivillig avgang, enn at det ikke gjøres noe i det hele tatt.

At det finnes fallgruver er riktig, og det kommenteres nedenfor, men mitt hovedbudskap er at en sluttpakke kan være et godt alternativ for noen.

I litt større bedrifter er det alltid noen som går med tanker om å slutte, enten for å bytte arbeidsgiver eller gjøre noe annet. For disse vil jo en sluttpakke være en uventet fordel. Alle ønsker jo færre ensidige oppsigelser, og da kan sluttpakke, gavepensjon eller annet være et egnet virkemiddel.

Enkelte har fått tilbud om en sluttpakke tidligere som de har takket nei til. Det oppleves da noe spesielt at en tre år senere likevel blir oppsagt, og denne gangen uten noen form for pakke.

Jeg har ofte hørt: «Jeg skulle tatt pakken den gangen, nå er jeg tre år eldre og får ingenting med meg videre».

Det er viktig å være klar over at dette er din beslutning. Velmenende råd fra kolleger eller andre, er nettopp bare det.

Av og til er det smart å skynde seg langsomt. Men i praksis er ikke dette så enkelt, da de fleste sluttpakker eller tilbud om tidligpensjonering er beheftet med en tidsfrist som de fleste berørte ansees som for kort.

Men ja, det er fordeler, ulemper og fallgruver. Her er 7 ting det er det lurt å tenke skikkelig igjennom:

Jeg tar her for meg noen områder og problemstillinger som det kan være greit å sette seg inn i, før du bestemmer deg for å ta sluttpakke eller ikke. Fremstillingen er ikke uttømmende, med tar for seg noen av de viktigste spørsmålene.

1. Ny jobb er første pri – trenger du kursing eller veiledning?

Overordnet er det viktigste å komme raskt i ny jobb. Flere arbeidsgivere har nå tilbud til overtallige om karriereveiledning og eller jobbsøkerkurs. Vi i Industri Energi har også et eget kurs i Stavanger for medlemmer som har mistet jobben.

Karriereveiledning og jobbsøkerkurs er viktig, og er for mange et bedre alternativ enn noen få månedslønninger.

2. Hvordan er utsiktene dine på arbeidsmarkedet?

Ser du at dine utsikter på arbeidsmarkedet ikke er de beste, så er det ikke sikkert at du skal hoppe på en sluttpakkeordning. Da er det viktigere å bruke tiden til å skolere seg, eller å bli frisk hvis det er helserelatert.

3. Du betaler skatt på sluttpakker og sluttvederlag

Husk at en sluttpakke fra din arbeidsgiver skattlegges på lik linje med lønnsinntekt.

I tillegg sluttpakke, vil noen også ha krav på et vederlag fra sluttvederlagsordningen til LO/NHO-ordningen. Sluttvederlaget tilkommer de som er over 50 år, og har minst 10 år i bedriften. Den dårlige nyheten er at dette ikke lenger er skattefritt. Det samme gjelder for de 50 prosentene av sluttvederlaget som bedriften kunne gi i tillegg.

Da skatteprovenyet fra sluttvederlagsordningen ikke vil gjøre noen sommer for nasjonen, så er jeg enig med dem som sier at denne endringen (som ble innført fra 1. januar 2016) vel var i overkant smålig.

4. Å motta sluttpakke betyr at du sier opp selv. Det har konsekvenser med hensyn til fortrinnsrett og dagpenger

Ved å akseptere en sluttpakke, sier du opp selv og du vil miste fortrinnsretten til ny stilling i samme virksomhet.

Er foranledningen for din oppsigelse en nedbemanningssituasjon i bedriften, be da om en overtallighetsattest, dette for unngå forlenget ventetid hos NAV ved en eventuell senere søknad om dagpenger.

Antall måneder på sluttpakke utsetter krav på dagpenger tilsvarende.

Dagpenger er 62,4 % av lønn opp til 540.408 kroner (6 x grunnbeløpet i folketrygden). Inntektsnedgangen er altså størst for de som tjener mest. Ved en gjennomsnittslønn kan det derfor noen ganger være smart å anvende de tilmålte pengene på en annen måte.

5. Det kan lønne seg å be arbeidsgiver om penger til videreutdanning i stedet

Alternativ bruk av en sluttpakke kan være videreutdanning. Tidligere arbeidsgiver kan dekke inntil 135.102 kroner (1,5 x G) til videreutdanning forutsatt kvitteringer og budsjett. Fordelen her er at denne støtten ikke er underlagt inntektsbeskatning hos deg.

Dette gjelder også ved å få dekket utgifter til profesjonell rådgivning i form av konsulenttjenester, outplacement, coach og annet.

6. Pass på dette med pensjons- og forsikringsordningene du har gjennom jobben

Slutter du hos arbeidsgiveren blir du meldt ut av pensjons- og forsikringsordningene.

Dine oppsparte rettigheter følger deg, og du kan fortsette dekningene på egen hånd, men det er ofte svært kostbart.

I en artikkel om sluttpakke og mulig skifte av arbeidsgiver, må den private AFP-ordningen få litt omtale. Dette fordi at AFP-ordningen, i motsetning til tjenestepensjoner, ikke gir deg opptjente rettigheter.

Nærmer du deg 55 år eller er eldre, er det viktig å passe på at ny arbeidsgiver har AFP- ordning. Videre at det ikke går mer en 6 måneder mellom ny og gammel jobb.

Er du 59 år eller eldre, mister du AFP-rettigheten din om du mottar en sluttpakke på mer enn 135.102 kroner (1,5 x G). Hvis ny privat arbeidsgiver har AFP-ordning, bør du antagelig takke nei til en sluttpakke.

 

7. Snakk med tillitsvalgte på jobben og og uavhengige rådgivere

Should I stay or should I go? Dette er din beslutning, og det er en viktig beslutning. Dette valget bør du derfor først ta etter en grundig vurdering, hvor også uavhengige rådgivere og lokale tillitsvalgte kan være gode ressurser å trekke på.

Igjen: for noen vil sluttpakke være et godt og reelt alternativ.  Men absolutt ikke for alle.

Man må gjøre så godt man kan med å veie fordelene og ulempene opp mot hverandre, og her er det som sagt mange individuelle faktorer som spiller inn.

Hvis du er en av de som står foran et sluttpakke-valg, håper jeg at dette blogginnlegget kanskje har hjulpet deg bittelitt videre på veien. Jeg ønsker deg uansett lykke til!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Gabriel Birkeland

GabrielBirkeland

Gabriel Birkeland er økonomisjef i Industri Energi. Han har 25 års erfaring som pensjonsrådgiver og daglig leder, og har sittet i flere pensjonsutvalg.
Flere artikler avGabriel