Mangelen på livsløpsanalyser er en langt større klimatabbe enn at Rasmus Hansson kjørte rundt med palmeolje på tanken

5. april 2016

De siste ti årene har stortingspolitikerne i klimaets navn vedtatt investeringer for langt over 100 milliarder kroner uten at de globale utslippskonsekvensene er utredet. Tiden er overmoden for å gjennomføre livsløpsanalyser og slutte å bruke penger på tiltak som ingen vet om virker.

Medlemskap i Industri Energi

Livsløpsanalyser veldig enkelt forklart

Livsløpsanalyser utreder samtlige miljø- og klimakonsekvenser et produkt eller en tjeneste genererer, inkludert utslipp under produksjon, transport, forbruk med mer.

Å kjøre bil med biodrivstoff som inneholder palmeolje, kan isolert sett være bedre for klimaet enn å tanke med diesel. Årsaken til at drivstoff med palmeolje allikevel ikke er en god løsning for kloden, er at vi vet at palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regnskogen i Sørøst-Asia blir ødelagt. Dette truer både klimaet, mennesker og dyr.

Et grønt Norge som dumper utslipp i utlandet

Politikere refererer ofte til EUs bærekraftdirektiv. Det hjelper lite når Norge ikke setter krav til livsløpsanalyser for CO2-intensiteten i biodrivstoff når det importeres. Mangelen på slike analyser er grunnen til at Norge et foregangsland i å flytte CO2-utslipp ut av landet og til Europa og Asia. Men å flytte utslipp hjelper ikke kloden.

FN, EU, Kina, USA, Canada, Det Internasjonale energibyrået (IEA) og OECD har i årevis brukt ISO-sertifiserte livsløpsanalyser for å finne de beste klimatiltakene for jorda vår. I Norge nekter selv de grønneste partiene på Stortinget fortsatt å ta i bruk dette verktøyet for klimapolitikk og beslutninger for klimatiltak.

«Hvorfor?», spør nok mange. Er det viktigere å sole seg i glansen av lave nasjonale utslipp enn å senke de globale utslippene? Eller kanskje er politisk manøvreringsrom i vår nasjonale klimadebatt viktigere enn å bruke livsløpsanalyser som viser de faktisk klimakonsekvensene av politiske forslag?

Den feilslåtte avgiften på biodrivstoff

I 2009 fikk dessverre regjeringen innført en avgift på biodrivstoff. Etter kort tid måtte biodrivstoffabrikkene i Fredrikstad og på Hadeland stenge fordi de etter vedtaket ikke var lønnsomme i konkurranse med billig palmeolje fra Asia og etanol fra USA og andre steder. Stortinget og regjeringen sviktet stort da de ikke stilte klimakrav. Bioavgiften la framtidsrettede prosjekter i grus, og markedsaktørene kjøpte da selvfølgelig lovlig, regnskogdrepende palmeolje.

Perverst nok økte globale CO2-utslipp fordi Norge økte etterspørselen etter biodrivstoff med betydelig høyere CO2-utslipp enn den vi produserte selv. Vi i Industri Energi gjorde vårt beste for å forhindre innføring av bioavgiften. Og igjen; med livsløpsanalyser hadde vi avverget denne klimatabben.

La meg understreke at biodrivstoff er viktig for framtiden, og det er gledelig at for eksempel fabrikken i Fredrikstad startet opp igjen i fjor. Jeg er stor tilhenger av biodrivstoff med lav CO»-intensitet. Men å fylle utenlandsk, regnskogdrepende biodrivstoff på tanken blir spesielt meningsløst når vi vet at oljeraffineriene på Mongstad og Slagentangen allerede i mange år har produsert bensin og diesel som har lavere globale CO2-utslipp enn importert biodiesel og etanol/bensin.

Det er ikke kompetansen det skorter på

Politikere og embetsverket har, som sagt, bevilget milliarder til investeringer de kaller klimavennlige, mens de globale utslippskonsekvensene av investeringene i realiteten er helt ukjent. Det er et paradoks fordi vi alle vet at klimaendringene er global utfordring.

Ironisk nok har Norge mer enn nok kompetanse innen feltet. NTNU utdanner fagfolk i livsløpsanalyser hvert eneste år, men disse fagfolkene får åpenbart ikke brukt sin kunnskap der hvor beslutningene skal tas.

En livsløpsanalyse kunne utvilsomt ha forhindret palmeolje-tabben til Hansson. Men viktigere; livsløpsanalyser ville økt treffsikkerheten i norsk klimapolitikk betraktelig.

Dette innlegget stod først på trykk i Klassekampen mandag 4. april 2016. 

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Geir Vollsæter - spesialrådgiver energi og klima

GeirVollsæter

Geir Vollsæter er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og jobber med energipolitikk og rammebetingelser for norsk industri.
Flere artikler avGeir