Driver du enkeltpersonforetak? Her er 9 ting du bør vite om selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende

19. mai 2016

Nå er det ikke lenge til du som driver for deg selv skal levere selvangivelse for næringsdrivende. To viktige endringer fra tidligere år er at du nå MÅ levere elektronisk, innen 31 mai, og ikke minst det nye og forenklede leveringsopplegget Næringsrapport skatt – som de fleste som driver enkeltpersonforetak kan bruke.

(Vær oppmerksom på at innholdet i dette innlegget ikke gjelder for deg som er ansatt i eget AS, men kun for deg som driver enkeltpersonforetak. Merk også at innlegget gjelder selvangivelsen for inntekståret 2015. Mine tips til selvangivelsen for inntektsåret 2014 finner du i et annet blogginnlegg.)

1. Du må levere elektronisk

Nytt for inntektsåret 2015 er at selvangivelsen for næringsdrivende må leveres elektronisk. Du kan altså ikke levere selvangivelsen på papir i år. Gjør du det vil Skatteetaten ikke anse å ha mottatt selvangivelse fra deg.

Her finner du hjelp til å levere elektronisk.

2. Mottar du selvangivelse for selvstendig næringsdrivende, må du alltid levere

Det er fortsatt slik at alle som mottar selvangivelse for selvstendig næringsdrivende må levere selvangivelsen. Du er altså ikke omfattet av det leveringsfritaket som gjelder for vanlige lønnsmottakere og pensjonister (men som jeg skriver i punkt 4 er det noen næringsdrivende som mottar «vanlig» selvangivelse og som i visse situasjoner kan levere denne og dermed kan være omfattet av leveringsfritaket).

Husk fristen 31. mai! Dersom du leverer for sent kan du få forsinkelsesavgift. Leverer du ikke i det hele tatt blir formue og inntekt fastsatt ved skjønn, og du kan bli ilagt tilleggsskatt.

3. Kan du levere Næringsrapport skatt? Da blir det enklere enn før

Du må altså levere, men det kan godt hende jobben vil bli mye lettere i år enn tidligere! Nytt for i år er nemlig Næringsrapport skatt. Dette er et enklere rapporteringsopplegg enn tidligere, hvor de ni mest vanlige skjemaene er slått sammen til én rapport. De fleste (men ikke alle) som driver enkeltpersonforetak kan bruke dette i stedet for de gamle RF-skjemaene.

Du kan sjekke om du kan bruke Næringsrapport skatt på Skatteetatens nettsider.

Jeg har også skrevet om Næringsrapport skatt i et tidligere blogginnlegg.

4. Har du fått feil selvangivelse?

Skatteetaten sender «Selvangivelse for næringsdrivende» til personer som har hatt næringstall i sin selvangivelse i 2014, registrert seg som næringsdrivende i 2015 eller som har mottatt utbetaling til næringsdrivende (tidligere næringsinntekt i kode 401).

Dersom du skal levere «Selvangivelse for næringsdrivende», men ikke mottar denne, er du selv ansvarlig for å korrigere til riktig selvangivelse før du leverer.

Er du selvstendig næringsdrivende, og mottar «Selvangivelse for lønnsmottakere og pensjonister» som har utfylt personinntekt i post 1.6.2 og næringsinntekt i post 2.7.6 så trenger du likevel ikke bytte selvangivelse, dersom du ikke har andre næringsinntekter eller -kostnader. Du finner mer informasjon om hvem som skal levere hva slags type selvangivelse på Skattetatens nettsider. Men: Har du andre næringsinntekter enn de som fremgår i post 1.6.2 / 2.7.6 i den «vanlige» selvangivelsen eller du har andre næringskostnader du ønsker fradrag for må du bytte fra «vanlig» til «selvstendig» selvangivelse.

Må du bytte fra «vanlig» til selvstendig»? Logg inn på Altinn og hent «Selvangivelse for næringsdrivende» (RF-1030) under menyvalget «Skjema og tjenester».

5. Vedlegg til selvangivelsen

Dersom du ikke kan levere Næringsoppgave Skatt som vedlegg til selvangivelsen din, må du sjekke om hvilket annet/andre vedlegg du må legge ved selvangivelsen.

Er du «bare» bokføringspliktig må du i tillegg til selvangivelsen levere næringsoppgave 1 (RF-1175). Mens du må levere næringsoppgave 2 (RF-1167) dersom du er regnskapspliktig. Alle RF-skjemaene kan lastes ned på Skatteetatens nettsider.

Du leverer enten næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2.

Uavhengig om du leverer næringsoppgave 1 eller 2, må du også levere skjemaet «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224). Er du derimot blant dem som kan levere Næringsrapport skatt, slipper du å tenke på næringsoppgave og skjema for personinntekt – alt er bakt inn i det ene forenklede skjemaet.

6. Men du kan være unntatt fra å levere næringsoppgave?

Er du personlig næringsdrivende, skattemessig bosatt i Norge, med mindre enn 50 000 i brutto driftsinntekt kan du være fritatt for å levere næringsoppgave hvis du ikke har regnskapsplikt og heller ikke er registreringspliktig for MVA.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave kan du velge om du ønsker å levere skjema for «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224). Har du negativ personinntekt fra 2015 eller tidligere år bør du likevel levere RF-1224 slik at du ikke går glipp av fremtidig fradrag for underskudd.  Du finner mer informasjon om fritak hos Skatteetaten.

7. Trenger du utsettelse, må du be om det før det er for sent

Klarer du ikke å levere selvangivelsen innen fristen kan du søke om 14 dagers utsettelse. Det gjør du på Altinn ved å fylle ut skjema RF-1114. Frist for å søke om utsettelse er den samme som leveringsfristen. Det vil si at du må søke om utsettelse innen 31. mai.

8. Lurer du på hvilke fradrag du kan få?

Skatteetaten har laget en enkel fradragsveiviser over de vanligste utgiftene man har i enkeltpersonforetak.

Husk også de andre fradragsveiviserne hos Skatteetaten:

9. Andre viktige frister (i tillegg til fristen 31. mai for innlevering og søknad om utsettelse)

  • 31. mai – frist for å betale tilleggsforskudd dersom du vil unngå renter på eventuell restskatt
  • 3. august – utsending av første pulje med skatteoppgjør for næringsdrivende
  • 12. oktober – siste utsending av skatteoppgjør for næringsdrivende

Husk også at fristen for klage på ligningen er 6 uker fra skatteoppgjøret er sendt til deg.

Lykke til!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Jorid Tveita

JoridTveita

Jorid er advokatfullmektig i Industri Energi.
Flere artikler avJorid