Nedleggelsen av Ello: Nå må Orkla ivareta de som mister jobbene sine

29. juni 2016

Styret i Orkla Home & Personal Care (OHPC) valgte tirsdag 26. april å flagge ut produksjonen ved Lano-fabrikken i Kristiansund til Sverige. Med dette påtar Orkla seg et tungt ansvar for framtiden til hver og en av de 60 ansatte som mister jobbene sine.

En 116 år gammel industribedrift skal nå legges ned. Halvparten av de ansatte har jobbet mellom 24 og 44 år ved fabrikken. Gjennomsnittsarbeideren ved Ello er midt i femtiårene, mange risikerer å ikke kunne ta ut avtalefestet pensjon (AFP). De ansatte har viet store deler av livet sitt til å sette Orkla i førersetet gjennom innovasjon og stor omstillingsevne. Det sier seg selv at disse går en fryktelig usikker framtid i møte.

Ny bør for et hardt presset samfunn

Kristiansund har mistet både sykehus og hovedsete for politidistriktet. Dette er i et lokalsamfunn som også er hardt rammet av nedgangen i oljebransjen. De ansatte på Ello møter et kriserammet arbeidsmarked. Ledigheten i Kristiansund har økt med over 60 prosent det siste året. Det blir knallhardt for lokalsamfunnet å håndtere nedleggelsen av hjørnesteinsbedriften.

Det kan ikke være slik at Unni skal stå på bar bakke etter at fabrikkdørene stenges. Eller at Terje skal sitte alene igjen og bekymre seg for AFP-en han nå ikke kan ta ut. Orklas samfunnsansvar etter avgjørelsen om å stenge butikken er å hjelpe hver enkelt av de ansatte til en verdig vei videre i livene sine.

Orkla må se menneskene og deres individuelle behov

Etter at nedleggelsen ble kjent, gikk Orkla tidlig ut og sa at de ansatte i Kristiansund kunne søke overflytting til fabrikken i Sverige. Dette er selvfølgelig en løsning som kan fungere for noen, men det er definitivt ikke en løsning som passer for alle.

Industri Energi forventer at hver enkelt ansatt blir fulgt opp, og at de ansatte får hjelp til å finne de beste løsningene for seg. Vi ser at det er positive tiltak på gang, samtidig vil vi understreke at vi kommer til å følge prosessen nøye for å forsikre oss om at våre medlemmer blir ivaretatt på en god måte.

Orkla har bommet med nedleggelse før

Når det er sagt så har jeg ikke gitt opp drømmen om Ello. Fabrikken har produsert hundrevis av ulike produkter i løpet av sine 116 år. Vi har mange eksempler på at en nedleggelse ikke alltid betyr kroken på døra.

For noen år tilbake kjøpte Orkla opp Lierne Lefsebakeri bare for å legge ned produksjonen etter kort tid. På denne måten dro de nærmest pluggen ut av et helt lokalsamfunn. Lierne kommune har 1400 innbyggere, så det sier seg selv at tapet av 80 arbeidsplasser var dramatisk. Så dramatisk var det at flere titalls millioner er innvilget i omstillingsmidler over offentlige budsjetter. Orklas nedleggelse påførte norske skattebetalere store utgifter.

MEN: En lokal gründer starter i disse dager opp et nytt bakeri i Lierne. Når Drømmebakeriet AS ruller ut Drømmelefsa i Spar- og Menybutikker over hele landet etter avtale med Norgesgruppen, kan det ikke bare potensielt gi en ny vår i Lierne. Det slår også tilbake på Orkla som får ny og tøff konkurranse.

Fabrikken representerer muligheter som bør benyttes

En gruppe lokale investorer prøvde i tolvte time å redde fabrikken gjennom å tilby Orkla en svært gunstig avtale. Styreleder i OHPC, Stig Ebert Nilssen, uttalte til Tidens Krav at Orkla nå vil gå i dialog med de lokale investorene med mål om å bidra til ny næringsvirksomhet i området.

Dersom Nilssens uttalelser er mer enn bare tomme ord, bør det kunne legge grunnlaget for at Ellos historie om innovasjon og omstilling fremdeles kan inneholde nye og uskrevne kapitler.

Fra de første margarinkassene ble skysset over vågen i Kristiansund for 116 år siden og frem til den moderne produksjonen av hygieneartikler har Ellos historie vært noe helt spesielt. Stoltheten av å være en del av noe større enn seg selv henger fremdeles i lokalene. Fabrikken ligger der som en gyllen mulighet for den som ønsker å gripe den. Orklas vilje og evne til å forlenge industrieventyret til den 116 år gamle fabrikken vil bli beviset på om konsernet er sitt samfunnsansvar verdig.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Johnny Håvik - leder Industri Energi ungdom

JohnnyHåvik

Johnny Håvik er rådgiver for forbundsleder i Industri Energi. Johnny har selv lang fartstid fra prosessindustri og har fagbrev i kjemi- og prosessteknikk.
Flere artikler avJohnny