Søksmålet mot Norsk olje og gass: En avtale med de få kan ikke tvinges på alle våre medlemmer innen oljeservice

13. juli 2016

NHO og Norsk olje og gass prøver å forplikte våre 6500 oljeservicearbeidere til en dårlig overenskomst som de har fremforhandla med et forbund som bare representerer 650 oljeservicearbeidere. Et dårlig resultat med de få, kan ikke forplikte de mange. Det er et brudd med Industri Energis overenskomst. Derfor saksøker vi både NHO og Norsk Olje og Gass.

I år er det tariffoppgjør. Arbeidsgiverne forsøker å benytte våre medlemmers frykt for å miste jobben til å sette tariffavtalen vår tilbake til starten av 90-tallet. Norsk Olje og Gass vil frata de mest fleksible oljearbeiderne i Nordsjøen forutsigbarhet i hverdagen. De vil gruse kjøpekraften vår.

Nordsjøens tryllekunstnere

I USA kalles de oilfield trash, i Norge utfører de teknologiske underverker. Nå handler det om oljeservice og tariff.

Hver gang jeg forteller folk om oljeservice, skjønner de ikke helt hva jeg prater om. De tenker på riggarbeidere og folk med logoen til et oljeselskap på kjeledressen sin. De forstår ikke hvor viktig oljeservicearbeiderne er for produksjon på norsk sokkel. De skjønner ikke hvilke teknologiske tryllekunster disse oljearbeiderne – om de er i arbeidsklær offshore, eller sitter som ingeniører på land – utfører.

Eksempelet jeg pleier å fortelle om er fra havet. Et av flerbruksfartøy er i posisjon over et oljefelt operert av Statoil. Skipet pumper en high-tech suppe ned i reservoaret, før de tar den ut igjen. Suppa er utviklet av Schlumbergersingeniører. Dette gir en vanvittig produksjonsøkning. Verdien av produksjonsøkningen alene i en måned er verdt mer enn skipet som utførte jobben. Skipet er verdt 1,4 milliarder kroner.  Oljeservicebedriftene har vært med i oljeindustrien fra begynnelsen av dens historie og kommer til å bli med til slutten. Det siste som en gang forlater norsk sokkel vil være en av de fjernstyrte fartøyene, ROV –  som nå brukes til å utføre stadig mer avanserte operasjoner. De og oljeservicearbeiderne.

I Norge utfører oljeservicearbeiderne tryllekunstner. I USA kalles de bare oilfield trash.

Sjakk og tariffoppgjør

Årets oppgjør lå an til å ende i storstreik i Nordsjøen. Riggarbeidere og de ansatte i oljeselskapene forberedte streik, og faren for lønnsnemd var overhengende. Begge avtalene betyr mye for oljeservice. Vi valgte derfor å utsette forhandlingene til sjøslaget på riggene og oljeinstallasjonene var over. Oljeservice måtte ikke ned i lønnsnemdsdragsuget.

Den viktigste grunnen til at vi valgte å utsette forhandlingene innen oljeservice handler om rettferdighet. Vår ambisjon har alltid vært å krympe lønnsgapet mellom oljearbeidere. Vår kamp har alltid stått om at oljearbeidere er like mye verdt. Uansett hvor du jobber. Den ambisjonen har vi også i dårlige tider. Vi ville altså både slå tilbake arbeidsgivernes motkrav, og sørge for harmonisering blant oljearbeidere.
Under forhandlingene fortalte vi YS-forbundet SAFE sitt forhandlingsutvalg om vår strategi. Hvorfor vi ville vente med oljeservice til de andre var ferdige for å sikre harmonisering. Forhandlingsutvalget til SAFE valgte enstemmig å gå motsatt vei. Det synes vi er synd. Samhold er alltid best i ulvetider.

Oppsigelser og kontrakter

Akkurat nå er det jævlig i mange selskaper. Arbeidskamerater forsvinner, og folk mister jobben sin. Folk betaler den høyeste prisen for de voldsomme kuttene i bransjen – jobben sin. Den tragiske helikopterulykken i Hordaland i april har også truffet oljeservice hardt. I tillegg reforhandler oljeselskapene sine kontrakter i disse krisetidene. Kontrakter som lemper mye uforutsigbarhet over på leverandørene. Dette tar ikke arbeidsgiverne i Norsk olje og gass alvorlig. I stedet for å snakke oljeservicebedriftenes sak opp mot oljeselskapene, vil Norsk olje og gass lempe konsekvensen over på oljeserviceansatte. De vil frata oss forutsigbarhet på når vi skal jobbe. En forutsigbarhet som ikke er viktig bare for oss, men for de vi deler livet med. Kjærestene våre og barna våre. De fortjener å vite når mamma eller pappa skal på jobb eller ikke. Det skal vi sloss for.

Vi gjenopptok forhandlingene med arbeidsgiverne etter at oljeselskapene var ferdige. Vi ville finne en løsning, men etter midnatt valgte Norsk olje og gass å bryte. De skulle i mekling med SAFE dagen etterpå.

Under meklingen med SAFE pressa arbeidsgiverne forbundet til å godta en avtale vi synes er for dårlig. Vi skjønner at også SAFE ønsker det beste for sine medlemmer. Det er synd de ikke har styrken som trengs når det virkelig gjelder. Det som virkelig er kynisk, er at arbeidsgiverne har pressa en liten YS-fagforening til å akseptere en avtale som de vil skal forplikte den store. Vi mener det er ulovlig. Vår overenskomst har en ufravikelighetsklausul som skal gjøre akkurat dette umulig. I år valgte Norsk Olje og Gass å utfordre denne bestemmelsen. Det tar vi alvorlig, og har derfor sammen med LO saksøkt NHO og Norsk olje og gass.

Vi mener vi har en god sak. Uansett kommer vi til å gi alt for at våre medlemmer skal få igjen for den avgjørende jobben de gjør. Jobben som sørger for at det norske velferdsmaskineriet skal få klingende mynt i statskassa.

Siste ord er ikke sagt om oljeservice i år.

(Innlegget sto først på trykk i Klassekampen den 12. juni 2016)

FAKTA: 

Industri Energi mener avtalen mellom Norsk olje og gass og SAFE bryter med 2.1.2., altså ufravikelighetsklausulen, i Oljeserviceavtalen.

2.1.2
Så lenge denne tariffavtale gjelder mellom organisasjonene, kan ingen av partene inngå nye overenskomster for andre bedrifter som utfører oppdrag innen avtalens virkeområde som inneholder bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår som avviker fra bestemmelsene i denne avtale.

Protokolltilførsel: Det vises til brev fra OLF (nå Norsk olje og gass) til NOPEF (nå Industri Energi) i forbindelse med NOPEFs etablering av parallelt avtaleforhold med Norges Rederiforbund hvor det bl. annet heter: ”Oljeserviceavtalen ble etter betydelige anstrengelser fra NOPEF og OSSL etablert mellom partene i 1992. Den innledende bestemmelsen er avtalens punkt 2.1 som fastslår at verken OSSL eller NOPEF kan inngå nye overenskomster innen avtalens virkeområde som inneholder bestemmelser som avviker fra Oljeserviceavtalen. Begge parter har følt bestemmelsen nødvendig på grunn av de mange aktørene innen tarifforholdene på sokkelen. Vi legger stor vekt på ryddighet og samarbeid gjennom en felles utvikling av avtaleområdet mellom partene”.  Med henvisning til Norsk olje og gass’ brev til Industri Energi erkjenner Industri Energi at pkt. 2.1.2 i OSA innebærer krav til likhet i innhold og redigering i parallelle avtaleforhold.  Norsk olje og gass erkjenner også at de har samme plikter i forhold til andre organisasjoner innen avtalens virkeområde. Skulle det være behov for avvik forutsettes det at disse i tilfelle må drøftes og protokolleres av Norsk olje og gass og Industri Energi.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Ommund Stokka

OmmundStokka

Ommund Stokka er med i den landsmøtevalgte ledelsen i Industri Energi. Han leder forbundets arbeidslivsavdeling.
Flere artikler avOmmund