Fagbevegelsen må være rustet for framtidens utfordringer i arbeidslivet

22. august 2016

Medlemskap i Industri Energi

Arbeidsmarkedet er i endring, og vi i fagbevegelsen må tilpasse oss framtidens utfordringer. Derfor vil vi i Industri Energi organisere alle i bedriften, fra gulvet til toppen. Samtidig tilbyr vi skreddersydd medlemskap til selvstendig næringsdrivende, skriver leder Asle Reime i organisasjonsavdelingen.

Arbeidslivet er stadig i endring, og arbeidstakeres rettigheter er under press. Som fagforbund har vi ingen andre valg enn å tilpasse oss medlemmenes behov, samtidig som vi jobber for å påvirke framtidens arbeidsliv, slik at det går i riktig retning.

Vi oppsøker medlemmene der de er

I omlag ett år nå har organisasjonsavdelingen i Industri Energi besøkt nesten alle landets fylker. Vi har besøkt over hundre små og store bedrifter, borerigger, plattformer og heliporter, og vi har sammen med tillitsvalgte og Industri Energis forumer holdt mange eksterne medlemsmøter. Våre ansatte og lokale tillitsvalgte har besøkt og snakket med mange tusen av våre medlemmer. Dette er en svært viktig og nyttig øvelse for forbundet. Vi må kjenne våre medlemmer; hvilke utfordringer de har, hva der er opptatt av og hvordan kan vi hjelpe dem.  Samtidig verver vi nye medlemmer. Det er styrke i å være mange samlet bak samme krav. Denne styrken kommer både nye og gamle medlemmer til gode.

Selvstendige og frilansere trenger ikke stå alene

Markedet for selvstendig næringsdrivende og frilansere har kommet for å bli. Da kan vi enten velge å hjelpe dem eller så kan vi la være. I 2014 lanserte vi et eget medlemskap for selvstendige som har opptil en ansatt. Flere LO-forbund har også medlemskap for denne gruppen. Selv om du er selvstendig skal du slippe å stå alene. Selvstendige har mindre trygghet i form av pensjons- og forsikringsordninger og rett til sosiale ytelser enn fast ansatte. De har derfor minst like mye behov for våre medlemsfordeler, juridiske råd og støtte som fast ansatte. Med et eget medlemskap for selvstendige, vil vi møte denne gruppens behov og gi dem et tilbud som passer for dem. Vi opplever at selvstendige føler seg tryggere når de har noen å ringe til.

Vi organiserer alle i bedriften

I tillegg til å organisere selvstendige, har vi i flere år arbeidet for at alle typer ansatte på en arbeidsplass skal kunne være medlem i Industri Energi. Hos mange råder kanskje en oppfatning om at medlemskap hos et fagforbund er for «dem på gølvet». Den tanken må vi bort fra. Alle som jobber i samme bedrift, bør kunne være medlem i samme fagforening. Med andre ord en vertikal forening som ivaretar alle ansatte og alle deres forskjellige behov. Industri Energi har mange års erfaring med vertikal organisering i olje- og gassbransjen. Da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) ble etablert i 1977, var det en forutsetting at forbundet skulle organisere alle ansatte i hele bransjen. NOPEFs første leder var geolog i Oljedirektoratet, og den andre lederen var bilmekaniker fra Statoil Mongstad. Denne tradisjonen har vi tatt med oss når NOPEF ble slått sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og ble Industri Energi i 2006. Nå vil vi utfordre og innføre dette i hele forbundet. Vi mener de ansatte i bedriften står sterkere når de står sammen. Derfor slagordet «En bedrift, en fagforening».

Vi har fått til mye, men er klar for nye utfordringer

LO, og alle LOs forbund, har gjennom mange år som del i trepartssamarbeidet, forhandlet oss fram til de fleste og de beste av de godene som gjør at Norge er et meget godt land å bo, jobbe og leve i. En av disse godene er rett til gratis utdanning for alle. Dette har medført at de fleste av «arbeiderens» barn nå har en god utdannelse og er ettertraktet arbeidskraft. Denne generasjonen møter en ny og moderne arbeidshverdag, og vi skal være på plass for å hjelpe dem.

Vi har en stor styrke i vårt tillitsvalgtapparat ute i bedriftene. Det er folk som brenner for det de gjør, som er tett på og som har løst mange, mange saker for våre medlemmer. 4. september fyller Industri Energi 10 år. Vi er en engasjert tiåring, og vi er mer enn klare for nye 10 år i medlemmenes tjeneste!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

AsleReime

Asle Reime er områdeleder for forhandlingsavdelingen og har tidligere ledet organisasjonsavdelingen.
Flere artikler avAsle