Kortsiktig vervetilbud fra SAFE

6. oktober 2016

Det streikes i Nordsjøen. Samtidig har fagforeningen SAFE kjørt i gang en vervekampanje der de lokker med vervepremier på 1500 kroner kontant, for å rekruttere flere medlemmer, skriver Andreas Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Dersom de lykkes i å få folk ut av Industri Energi og inn i eget forbund vil de aktivt svekke en organisasjon som er i konflikt. Det styrker arbeidsgivers sak, det svekker samholdet på sokkelen og det er dårlig nytt for samfunnet.

Kamp mellom ulike fagforeninger er vanlig i Nordsjøen så vel som andre steder. Men når en fagforening forsøker å kjøpe medlemmer fra en et forbund som er i streik har man krysset en grense.

Nedgangstider utfordrer viktige prinsipp

Dårlige tider og konflikt er tøft for mange. Mange i industrien frykter for jobbene sine. Det er mange som ser kamerater forsvinne ut i ledighet og selv lurer på om de er nestemann ut. Oljeprisen er ikke hva den engang var, ledigheten er høyere og arbeidsgiverne er på krigsstien. I den situasjonen kan det være lettere å gi etter for viktige prinsipper som å akseptere reallønnsnedgang og krav om økt fleksibilitet.

Allikevel vil det neppe slå spesielt bra ut å gi etter for viktige prinsipper selv om tidene er dårlige. For det første er det ikke slik at det er de relativt moderate lønningene til folk som jobber innenfor oljeservice, som nå er i streik, som har ført til krise i olja. Det er lavere oljepriser kombinert med ansvarsløshet på toppen i oljeselskapene som har drevet kostnadene i været.

Urettferdig fordeling av godene gir dårlig økonomi

I tillegg er det aldri en god strategi i økonomiske nedgangstider å gi middelklassen mindre å rutte med. Det er vanlige folk i vanlige jobber som er de virkelige jobbskaperne. Det er sykepleiere, oljearbeidere, sjåfører og kontoransatte i den brede økonomiske middelklassen som bidrar til å holde etterspørselen oppe og hjulene i gang. Alternativet til at de som gjør jobben får sin del av verdiskapningen i lønnsoppgjør er at mer av pengene samles på toppen. Det er ikke bare urettferdig, men det er dårlig for økonomien.

Når godene er dårligere fordelt brukes både mindre penger totalt og de brukes dårligere. Den amerikanske økonomen, og tidligere arbeidsminister under Bil Clinton, Robert Reich viser i filmen «inequality for all» på utmerket vis hvordan stagnerende lønninger i middelklassen kun bidrar til å forsterke økonomiske nedgangstider.

En vervekampanje som ikke lønner seg ikke på lang sikt

Tilbudet som er lagt på bordet til de streikende oljeservicearbeiderne innebærer både reallønnsnedgang og at allerede fleksible folk skal bli enda mer fleksible for arbeidsgiver. Å betale 1500 kroner for å verve folk ut av en fagforening i konflikt og inn til konkurrenten vil i en slik situasjon vise seg å være ekstremt kortsiktig.

1500 kroner på konto kan naturligvis komme godt med for den enkelte i dårlige tider, men når det samtidig fører til at en fagforening i konflikt står svakere om sine lønnskrav sier det seg selv at det ikke tar lang tid før pengene er tapt i flere ganger.

Den samfunnsmessige kostnaden av en slik svekking av fagbevegelsens forhandlingskraft er enda langt mer alvorlig på sikt. Hver forhandling som svekker kjøpekraften til arbeidsfolk i krisetider vil gjøre vondt verre for norsk økonomi.

Innlegget stod først på trykk i Klassekampen 6. oktober 2016

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Andreas Halse

AndreasHalse - gjesteblogger

Andreas C. Halse har bakgrunn fra kommunikasjon og politikk.
Flere artikler avAndreas