Skal du pusse opp hjemme? Dette bør du huske på hvis du skal bruke håndverkere.

18. oktober 2016

Nordmenn pusser opp boligene sine for milliarder av kroner hvert år. I følge Prognosesenteret kommer vi i år til å bruke hele 70 milliarder på oppussing! Advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind i Min Advokat gir råd til deg som vurderer å leie folk til å gjøre jobben.

Mange av oss velger å leie inn hjelp til oppussingsjobben. Det er heldigvis mange håndverkere som er dyktige og får jobben gjort til avtalt tid, pris og innhold, men det er også mange som opplever at det blir konflikter i kjølvannet av oppussingen. Vi krangler om at jobben som gjøres er for dårlig, man er uenige om hva som er avtalt eller at prisen blir en annen enn det som er avtalt.

Lag en oppdragsbeskrivelse

En oppdragsbeskrivelse bør inneholde en presis bekrivelse av den jobben du ønsker utført. Det er lurt å legge ved tegninger og bilder av ønsket resultat, og husk at det er bedre å være for detaljert enn å være for overflatisk. Da unngår du uklarheter underveis. Skal for eksempel badet flislegges med mosaikkfliser i et bestemt mønster, bør du skrive nettopp det. Altså ikke kun flislegging av bad, men detaljert beskrivelse av flisleggingsarbeidet. For en flislegger er det selvsagt mer arbeid med mønster og mosaikk enn ordinære hvite fliser. Dere kan kjapt komme i en diskusjon om tilleggsarbeid og høyere pris, hvis ikke oppdragsbeskrivelsen er detaljert nok

Beskriv også tidsrammen for ferdigstillelse av arbeidet og be om en fast pris eller et overslag. Så sender du oppdraget ut på anbud. Det er lurt å innhente flere tilbud, slik at du kan sammenligne priser, tidsbruk og lignende. Du bør også sjekke referanser og kvalifikasjoner, samt selskapets økonomi. En nyttig nettside kan her være www.brreg.no.

Lag en avtale med håndverkeren

Når du har bestemt deg for håndverker, må du lage en avtale. Du kan i stor grad sikre deg mot konflikt ved å inngå en avtale som minst beskriver arbeidet som skal utføres, prisen på arbeidet og tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse. Det er lurt å lage en avtale som er klar og tydelig, og bruk gjerne oppdragsbeskrivelsen som du allerede har laget. Det er jo med den som grunnlag dere inngikk en avtale, og da er det naturlig å videreføre innholdet i avtalen. Det kan for eksempel avtales detaljert om materialvalg, pris på de ulike delene av oppdraget og avtal gjerne også dagbøter hvis det er mulig.

Ikke betal på forskudd

Et annet godt råd er å aldri betale noe på forskudd. Du bør uansett aldri betale for mer enn arbeidet som allerede er gjort og for de materialer som til enhver tid er brukt. Og for all del ikke bruk svart arbeidskraft! Det er først og fremst ulovlig og straffbart, men også uklokt med tanke på muligheter for å klage på jobben.

Når jobben er i gang er det viktig at du som oppdragsgiver også følger opp arbeidet. Ta gjerne bilder underveis i prosessen, så har du dokumentasjon som kan være nyttig for eksempel ved senere salg av bolig. Sørg også for at håndverkeren dokumenterer arbeidet som gjøres. Noen håndverkere er pliktig til å dokumentere, som for eksempel elektrikere og de som bygger bad etter våtromsnormen.

Forbrukerrådets nettside finner du en standardkontrakt  som kan benyttes som et utgangspunkt.

Har du medlemsfordelen Min Advokat, kan vi også hjelpe deg; både føre var og etter snar. Lykke til med oppussingen!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Cecilie Pind

Cecilie Dahl-JørgensenPind – Min Advokat

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind var tidligere ansatt som fagansvarlig advokat innenfor rettsområdene fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.
Flere artikler avCecilie Dahl-Jørgensen