Hvilke plikter har du som leder?

4. november 2016

Ofte går man fra å være en vanlig ansatt, til å bli sjef med ansvar for andre ansatte og gjerne tidligere kolleger. Rollen innebærer både forventninger og forpliktelser, og de ansatte trives bedre og produktiviteten økes dersom du klarer å etterleve forventningene og forpliktelsene du har som sjef. Men hvor finner du oversikten over alle forpliktelsene?

Få innleggene mine rett i innboksen.

Dessverre finnes ingen fullstendig oversikt over hvilke plikter du har som sjef. Noe følger av loven, mens annet følger av ansettelsesavtalen, personalhåndboken eller sunn fornuft. Noe får du kanskje opplæring i når du tiltrer sjefsstillingen, mens annet kan du lære ved å oppsøke informasjon. I noen tilfeller kan du lære av egne feil, men det beste er å være forberedt på sjefsrollen. Derfor har jeg satt opp en liste over noen av pliktene du har som sjef.

Permisjoner og sykefravær

De fleste arbeidsplasser opplever at ansatte blir syke. Det kan dreie seg om varige eller kroniske sykdommer, akutte skader, sesongsykdommer eller barns sykdom. Som sjef har du

  • Plikt til å følge opp sykemeldte
  • Plikt til å tilrettelegge slik at den ansatte kan utføre sitt arbeid til tross for sykdom eller skade
  • Plikt til å sørge for at egenmeldinger leveres
  • Plikt til å legge til rette for foreldre

Du har derimot ikke plikt eller rett til å spørre hva slags sykdom den ansatte har, selv om det kan være relevant i en tilretteleggingssituasjon.

Når det gjelder egenmeldinger, bør du holde oversikt over hvor mange egenmeldingsdager dine ansatte har brukt. Du bør også sørge for å ha god kommunikasjon med de ansatte om hvor mange egenmeldingsdager de kan ta.

Reglene for permisjon i forbindelse med å bli foreldre følger, i likhet med reglene om oppfølging av sykmeldte, av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Både mor og far har rett på permisjon, og i tillegg til de vanlige permisjonene kan foreldre be om redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-2 (4), og har rett til redusert stilling så lenge det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe.

NAV har gode veiledninger på sine nettsider om hvilke plikter du som sjef har ved sykdom eller permisjon.

Konflikt mellom ansatte

Etter arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere rett på et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, og som sjef har du et ekstra ansvar. Oppstår det en konflikt mellom de ansatte har du plikt til å forsøke å løse konflikten på en fornuftig måte, men hva som er fornuftig vil variere fra sak til sak, avhengig av både konflikt og person. Noen forslag til deg som sjef kan være å

  • Kalle inn partene til hvert sitt møte, og tilby dem å ha med tillitsvalgte eller verneombud
  • Forsøk å løse saken ved konfliktmekling dersom partene ønsker det
  • Sørg for at partene behandles likt, ikke ta noens parti
  • Lær deg strategier for konflikthåndtering og konfliktmekling

Konflikter mellom ansatte er noe av det mest ødeleggende for et arbeidsmiljø. Det er viktig at en sjef viser at han/hun tar både arbeidsmiljø og sine ansatte på alvor ved å håndtere konfliktene på en god måte.

Selv om konflikthåndtering i seg selv er lite lovregulert, ligger det implisitt i arbeidsmiljølovens bestemmelser at det er du som sjef som har ansvaret for arbeidsmiljøet og å løse de konfliktene som eventuelt oppstår.

Ansettelse og opplæring

Når du som sjef har ansatt en ny medarbeider, er det din oppgave å sørge for at vedkommende finner seg til rette og får opplæring og passende arbeidsoppgaver. Men ikke glem at ditt ansvar oppstår allerede før den nye medarbeideren har fått jobben.

Allerede under jobbintervjuet er det visse begrensninger for hva du kan spørre om og hva du kan legge vekt på. Blant annet er det ikke lov å spørre om fagforeningstilhørighet. Du bør heller ikke stille spørsmål om irrelevante forhold som helse, seksualitet, etnisitet mv.

Når den nye medarbeideren aksepterer tilbudet om jobb, må du sørge for at han/hun gis en skriftlig arbeidsavtale senest innen en måned etter at vedkommende har startet i jobben. Hvilke krav som stilles til avtalen følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.

Ofte avtales det en viss prøvetid. Det er viktig at du bruker denne prøvetiden til god opplæring og oppfølging, slik at den nyansatte faktisk får brukt prøvetiden på å vise at han/hun behersker arbeidet. Legg til rette for god kommunikasjon, og hold gjerne et par «prøvetidsamtaler» i løpet av perioden. Da kan du fortelle hvilke forventninger du har til arbeidet, og den nyansatte får bedre forutsetninger for både arbeidsutførelse og opplæring. På toppen av det hele blir dere bedre kjent, og det legges til rette for godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven skal følges

Som sjef har du også en overordnet plikt for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven følges på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-1.Selv om du bare er sjef for en avdeling og ikke hele bedriften, så vil du være den som har arbeidsgiveransvaret i mange tilfeller. Sørg derfor for å lære deg arbeidsmiljøloven og hvilke plikter som følger av den.

Uansett hvilken forpliktelse det er vi snakker om, så lønner det seg å følge føre var-prinsippet. Kjenn til dine forpliktelser, sørg for å følge dem, og det vil ha en positiv effekt på både miljø og produktivitet.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Reidun Svalebjørg

ReidunSvalebjørg

Reidun Svalebjørg er advokat i Min Advokat og har tidligere jobbet med arbeidsrett i Industri Energi.
Flere artikler avReidun