Alle vinner på å ha en brukervennlig HR-politikk

30. november 2016

Dropp prestasjonslønn. Sats heller på trening og utvikling av ansatte. Indre motivasjon gjør ansatte mer tilfredse og produktive, skriver tidligere HR-sjef Christopher Birknes.

Christopher Birknes
Tidligere HR-sjef Christopher Birknes

Få innleggene mine rett i innboksen

«HR-politikken i selskapet vårt er håpløs. Den spiller på frykt og kontroll!» Slike uttalelser hører jeg dessverre ofte fra våre tillitsvalgte i mange selskaper. Det tyder på at mange HR-avdelinger i Norge ikke evner å levere god, brukervennlig og lønnsom HR. Påfallende mange virksomheter baserer HR-politikken sin på det nabovirksomheten gjør; ofte HR-politikk som ikke fungerer, eller det motsatte av hva forskning sier er god HR.

Hva er HR?

Litt enkelt fortalt handler faget Human Resources («menneskelige ressurser») om det å innrette organisasjonen slik at ansatte opplever størst mulig indre motivasjon. Vi vet nemlig at ansatte som opplever stor grad av indre motivasjon er mest tilfredse og produktive. Jeg skal forsøke å komme med noen konkrete eksempler.

Mistillit eller tillit

Det er bedre å satse på indre motivasjon enn å tilrettelegge HR-tiltak med ytre motivasjon. Derfor er rettferdige lønnsmatriser og fast lønn bedre enn prestasjonsbasert lønn. Prestasjonsbasert lønn baserer seg egentlig på mistillit. Det er som å si: «Vi har ikke tro på at du vil selge nok. Du må bevise at du selger, så skal du få betalt.» Ved å gi fast lønn sier man det motsatte: «Du har blitt ansatt hos oss fordi vi tror på deg. Vi garanterer derfor din lønn slik at du kan fokusere på å skape fornøyde kunder».

Demotiverende rangering

Mange bedrifter rangerer sine ansatte under medarbeidersamtalen. Enkelte har også en tvungen rangering, altså at avdelingsleder er tvunget til gi lave poengsummer uansett hvor flinke medarbeiderne er fordi alle poengene skal fordeles. Det er ikke særlig motiverende å høre at man leverer dårlig eller har lavt potensiale. Moderne HR-teori viser at rangering av ansatte virker hemmende for innovasjon, bidrar til intern konkurranse og posisjonering.

I stedet har moderne HR fokus på trening og utvikling av ansatte. Det bidrar til at ansatte får utvikle seg og opplever at de blir satset på. Det fører til økt indre motivasjon i selve arbeidsoppgavene.

Involver de ansatte

Virksomheter med fokus på moderne HR satser på involvering av ansatte. Ledelsen innser at det er de som jobber nærmest den operative virkeligheten. De kan best si hva som fungerer godt og dermed bidra til problemløsing i bedriften. Når virksomheten går gjennom en tøff periode, er det de ansatte ledelsen går først til når virksomheten skal finne løsninger og muligheter for videre drift.

Dyrk samarbeidet!

Moderne HR har fokus på deltagelse, involvering og å skape et klima som dyrker ytringsfrihet. I Industri Energi skal vi dyrke samarbeidet. Jeg liker å tenke at vi til sammen utgjør et tre; at bedriften er stammen, og de ansatte er bladene. Når vi dyrker samarbeidet med fagforeningen, er det gjødsel til røttene, slik at treet står sterkere den dagen høststormen kommer. Et sterkt samarbeid mellom fagforening og bedrift er fordel for ansatte, bedriften og vår felles arbeidsplass.

Mange av bedriftene Industri Energi har medlemmer i, har ikke et bevisst forhold til sin egen HR-strategi. De mangler kunnskap om organisasjonspsykologi, forståelsen av mennesket og ser heller på hva nabobedriften gjør, istedenfor å fokusere på hva er det som motiverer mennesker og legger opp sine HR-tiltak deretter. Bedrifter kan vinne mye på å skaffe seg denne ekstra innsikten.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Christopher Birknes

ChristopherBirknes

Christopher Birknes var tidligere HR-sjef i Industri Energi. Han har bachelor i ledelse fra BI, og holder på med en mastergrad.
Flere artikler avChristopher