Internasjonal solidaritet i praksis

15. desember 2016

Industri Energi har to internasjonale rådgivere og mange er nysgjerrige på hva disse egentlig jobber med. Rådgiverne reiser mye og spørsmålet er om resultatene står i forhold til ressursbruken. Internasjonal rådgiver Ole-Kristian Paulsen gir et innblikk i hva jobben handler om og hvordan arbeidsdagene ser ut.

Ole-Kristian Paulsen
Internasjonal rådgiver Ole-Kristian Paulsen

Få innleggene mine rett i innboksen

Industri Energi setter av tre prosent av kontingentinntektene til solidaritetsarbeid og kan være stolt over sitt viktige og omfattende internasjonale engasjement. Dette inkluderer blant annet samarbeidsprosjekter med forbund i mange land og samarbeid med ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. I tillegg er vi medlemmer av nordiske, europeiske og internasjonale federasjoner. Alt dette krever oppfølging, engasjement, samarbeid, påvirkning og involvering på hver sin måte. Det er her den internasjonale rådgiveren kommer inn. Men hva går en slik rolle ut på?

Medlemsrekruttering

La oss ta en ”tilfeldig” dag på kontoret hvor vi setter oss ned og oppdaterer hverandre på deler av vår aktivitet. Vi starter i Bulgaria hvor vi var involvert i et organiseringsprosjekt sammen med IF Metal fra Sverige. Samtalen går rundt vårt siste besøk, selve prosjektet, vår involvering og resultatene som ble oppnådd. I prosjektperioden rekrutterte kjemiforbundet NFT 129 nye unge medlemmer og i deres utfordrende situasjon er dette veldig bra. Nå diskuterer vi et langsiktig EØS- finansiert rekrutteringsprosjekt som i hovedsak vil være målrettet mot ungdom.

Deretter går ferden til Serbia hvor vi er involvert i to forskjellige prosjekter, ett rekrutteringsprosjekt sammen med GS IER Nezavisnost og ett HMS-prosjekt som er et samarbeid mellom Industri Energi/NNN og GS IER Nezavisnost/GS PUT. Vi evaluerer utviklingen og resultatene i begge prosjektene. Resultatene som skapes er svært gode. De har rekruttert 3.965 nye medlemmer siden oppstart og har etablert 31 nye fagforeninger på bedriftsnivå. På HMS-siden har de blant annet fått etablert flere HMS-komiteer i bedrifter, utarbeidet opplæringsplaner i HMS-arbeid, økt samarbeid mellom ledelse og ansatte, avholdt en nasjonal HMS-konferanse samt fått inn klausuler om HMS inn i fire kollektivavtaler. Når man ser dette i sammenheng med den globale økonomiske krisens innvirkning i Serbia og den omfattende privatisering/omstrukturering av bedrifter som foregår i landet, er prosjektresultatene svært gode.

 

Verden rundt

Vi skifter så retning og lander i Etiopia. Her har vi gjennomført et oppfølgingsbesøk vedrørende HIV/Aids prosjektet vi hadde gjennom BWI og det Etiopiske forbundet EIFCWMCOTU. Prosjektet har hatt som mål å redusere HIV/Aids smitte blant arbeidstakerne og deres familier, arbeide mot diskriminering og stigmatisering av de smittede, bygge nødvendig kunnskap hos de tillitsvalgte og instruktører, integrere HIV/Aids politikk på lokalt plan, øke antall HIV/Aids-komiteer i kollektivavtalene samt bygge nettverk og allianser. Forbundet har gjennomført et godt prosjekt, de har utviklet gode samarbeidsrelasjoner til bedriftsledelse og myndigheter, samt at andelen smittede av HIV/Aids viser en nedadgående trend. Vi har nå avsluttet vårt samarbeid og de fortsetter sitt arbeid med egne ressurser. Vårt samarbeid med BWI fortsetter nå i Ghana sammen med Timber and Woodworkers Union of Ghana.

Når vi først er i Afrika, tar vi turen innom Vest-Saharakomiteens arbeid. Vi har fornyet den 4-årige samarbeidsavtalen. Dette er de veldig fornøyd med. Komiteen er svært aktiv i forhold til Marokkos annektering av Vest-Sahara og setter søkelys på selskaper som ønsker å drive økonomisk aktivitet i de annekterte områdene.

 

Fagforeningsknusing

Vi gjør så et stort sprang og lander i Georgia. Her er vi involvert i et rekrutterings-og aktivitetsprosjekt sammen med IndustriAll Global. Det er Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia som står for selve gjennomføringen. De arbeider under svært vanskelige forhold hvor fagforeningsknusing og press på sin eksistens er en del av hverdagen. Gjennom prosjektet har de allikevel rekruttert 600 nye medlemmer og skapt økt lokal aktivitet.

Vi velger så en kort reise bort til Kina. Nå diskuterer vi generelt kinesernes opposisjon mot eget regime og at de faktisk går til streik for blant annet økt minstelønn. Vår samarbeidsavtale med kinesisk fagbevegelse er satt på vent, og vi vurderer hvordan vi skal forholde oss til dette fremover.

Vi forflytter oss så tilbake til Norden og Europa, nærmere bestemt våre nordiske federasjoner NBTF og Industriannstelda Norden samt de europeiske federasjonene EBTF og IndustriAll Europe. NBTF er inne i en stor diskusjon vedrørende fremtidig organisering og prioritert aktivitet. Innenfor IN er en av de store diskusjonene nå eventuelle konsekvenser av Brexit. Dette er selvfølgelig også en stor diskusjon i Europa sammen med forhandlingene vedrørende handelsavtalen TTIP.

 

Spennende og utfordrende

Ja, jobben som internasjonal rådgiver er både spennende og ikke minst utfordrende på mange måter. En typisk utfordring er ”stammespråket”, altså alle de forkortelser som både vi og fagbevegelsen generelt benytter: BWI, IAG, IER, NBTF osv. For en som kommer utenfra så virker dette sikkert helt håpløst. Vi andre har side 2 i forbundets årsrapport som viser hva alt betyr.

Men hvor ble det av rådene fra rådgiverne? Jo, hvis vi ser på prosjektene, så gir vi råd om organisering, gjennomføring, økonomi og ikke minst forventede resultater. Vi stiller også opp med ønsket kompetanse og egne erfaringer på ulike områder. Samtidig diskuterer vi hvordan prosjektet kan være bærekraftig inn i fremtiden. Alt er selvfølgelig tilpasset den virkeligheten som disse forbundene arbeider under. I andre prosjekter er forbundet i utgangspunktet en utøvende part, det vil si at vi deltar på seminarer med personer som ”øser” ut kunnskap som deltakerne spør etter. Når det gjelder Vest-Saharakomiteen og andre sivilsamfunnsorganisasjoner, så gir vi råd og innstilling til forbundet om hvilke saker vi mener det er viktig å støtte. Samtidig ønsker vi å være en aktiv medspiller i deres arbeid.

 

Mange fagområder

Kunnskap om verden, fagbevegelsen, internasjonal politikk, prosjekthåndtering, søknader, oppfølging og rapportering er viktige stikkord for vårt arbeid. Vi samarbeider med forbund og organisasjoner som ikke har de samme økonomiske ressurser som oss, men som sloss mot fagforeningsfiendtlige arbeidsgivere myndigheter og en global økonomisk krise som gir mange ulike utfordringer.

Til tider kan «stressfaktoren» være rimelig høy, men når vi ser alle de gode resultatene som skapes, alle de gode kollegene som arbeider hardt for det de tror på innenfor rammebetingelser som er helt fjernt for oss, ja da ser vi virkelig internasjonal solidaritet i praksis. Sammen bygger vi en sterkere fagbevegelse som kjemper for sine rettigheter og et bedre samfunn. Det skulle bare mangle om ikke vi skulle bidra!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Ole-Kristian Paulsen

Ole-KristianPaulsen

Ole Kristian Paulsen arbeider som internasjonal rådgiver i Industri Energi, med fokus på Industri Energis globale solidaritetsprosjekter.
Flere artikler avOle-Kristian