Er du motivert og har arbeidsglede?

2. januar 2017

Hvordan har du det på arbeidsplassen din? Motiverte ansatte som føler stor arbeidsglede, betyr mye for både arbeidsmiljøet og bedriftens produktivitet, skriver Janicke Hvesser.

Janicke Hvesser
Janicke Hvesser i HR- og kvalitetsavdelingen

Få innleggene mine rett i innboksen

Vi lever i en verden med stadig oftere og raskere endringer. Vi arbeider i bedrifter med økt konkurranse og mindre marginer. Ledelsen må ofte ta raske og til dels upopulære beslutninger, og graden av medarbeider-involvering, arbeidsprosesser og interninformasjon skjer ofte på en annen måte enn det ideelle, eller etter uttrykt ønske fra de ansatte.
Endringer og økt fokus på effektivitet og produktivitet kan få negative virkninger, som dårligere arbeidsmiljø, høyere sykefravær, negativ konkurranse, usikkerhet eller frykt blant ansatte.
Forskning og teorier viser at høy motivasjon og arbeidsglede gir økt/ høyere effektivitet. Et godt arbeidsmiljø og medvirkning gir høyere produktivitet som igjen gir mer fornøyde medlemmer/kunder og dermed høyere lojalitet blant både ansatte og kunder/medlemmer (økt lojalitet og inntjening). Det er derfor viktig og lønnsomt å ha motiverte, glade og positive ansatte.

Hvem har ansvaret? Hva kan ledelsen gjøre?

Det er til god hjelp om det foreligger en uttrykt forståelse om at hver og en av de ansatte er like viktige for bedriften. En stilling er ikke bedre eller viktigere andre, men innehar ulike arbeidsoppgaver og roller i et hierarki. Det er viktig at alle fungerer i samspillet for å kunne jobbe for bedriftens mål og forretningsstrategi. Hver medarbeider er som en brikke i et puslespill, der alle brikkene må passe sammen til en helhet.
Leder kan tilrettelegge for en god dialog, oppfølging, støtte og tilrettelegging innenfor interne muligheter – med oppfølgingssamtaler og gjennomføring av medarbeidersamtaler, samt legge til rette for nødvendig kursing, hospitering, etterutdanning med mer – innenfor bedriftens mål og medarbeiderens rammer som gjør den enkelte motivert. For eksempel i form av tilpasset ledelse til den enkelte medarbeider. Noen er mer selvgående, mens andre trenger mer oppfølging og støtte.
Relasjoner og samspill dannes lettere i uformelle settinger. Sosiale aktiviteter og velferdstiltak på tvers av avdelinger er et av flere tiltak bedriften kan tilrettelegge for at medarbeidere kan bli bedre kjent med i andre på tvers av avdelinger og folk man ellers ikke naturlig jobber sammen med. Leder kan tilrettelegge for et godt samarbeid først når du som ansatt åpner opp for et godt samarbeid og vet hva som er dine drivkrefter og hvilke oppgaver som gjør deg motivert.

Hvordan vil du at dagen din skal være?

Glede og engasjement smitter. Tilsvarende smitter negativitet og ansatte som er demotiverte. Mye handler om hvordan du velger at dagen din i dag skal være. Selv om du har stått opp på «feil fot», kan du velge om du vil fortsette å «gå på feil fot» resten av dagen eller ei.

Tenk over følgende:
– Hvem foretrekker du å omgås/være sammen med? De som er engasjerte, glade og positive, eller de som er uengasjerte, negative eller demotiverte?
– Hvordan kan du påvirke ditt arbeidsmiljø og din hverdag?
Er du en av dem som gir energi til korridorprat, eller velger du og være nøytral eller taus?
– Hvordan vil du ha det på arbeidsplassen?
– På hvilken måte bidrar du selv til å ha det slik du ønsker å ha det på arbeidsplassen?
Ansatte som tar initiativ og kommer med konkrete forslag til forbedringer blir sjelden negativt mottatt.

Hva gjør deg motivert og hva gir deg arbeidsglede?

Mennesker har i ulik grad behov for trygghet, forutsigbarhet, informasjon og «bli sett og føle seg betydningsfull». Arbeidsglede, motivasjon og engasjement henger gjerne sammen. Det er i hovedsak to måter å reagere på i en prestasjonssituasjon – lysten til å lykkes og angsten for å mislykkes. Hvis angstimpulsen er sterkere enn lysten til å lykkes vil du vegre deg for å komme i gang, og jo sterkere angstimpulsen er, jo mer vil den hemme deg.

Spør deg selv:
– Hva har du fått til tidligere?
– Hva er du god på? Hva gjorde du da, på hvilken måte, med hvem?

Din indre kraft

Hvilke faktorer som motiverer hver enkelt og hva som gir arbeidsglede, er høyst forskjellig. Motivasjon er en indre kraft som får en til å handle og oppnå målsettinger. En definisjon på motivasjon er det som skaper aktivitet hos individer. Noen motiveres av indre faktorer, mens andre er ytre motivert. Avhengig av dette vil rammebetingelsene være forskjellige fra person til person. Likeså behovet for grad av tilbakemelding, støtte og oppfølging. Ingenting er riktig eller galt. Det viktigste er at du kjenner deg selv – hva som motiverer deg, hva som er din indre drivkraft – slik at du kan handle og kommunisere på den måten som er riktig for deg til omverdenen.

Når du vet hva som gir deg arbeidsglede, motivasjon og engasjement, er det lettere å vite hvilke knapper du kan trykke på. Å kjenne seg selv er viktig for å vite hva som «driver deg». Noen eksempler på ulike drivkrefter for motivasjon kan være konkurranse, mulighet for stillingsopprykk, heder og ære, å jobbe for noe man tror på, å være kreativ eller ha mer faste oppgaver.
– Hva er dine drivkrefter?
– Hva blir du engasjert og motivert av? Når opplever du at tiden bare flyr?
Har du arbeidsoppgaver som interesserer og engasjerer deg, yter du mer enn om du ikke har det, gjør du ikke?

Fem bevisstgjørende spørsmål om trivsel

Det kan høres tøft og brutalt ut, men du har alltid et valg, og er selv ansvarlig for hva du velger og hvordan du velger å forholde deg til en arbeidssituasjon. Hvis du mistrives på jobben eller med arbeidsoppgaver du har – enten det skyldes at du ønsker endring eller å få brukt andre erfaringer eller kompetanse, kan kanskje noen av disse spørsmålene være til hjelp.
– Hva er bedriftens verdier? Er disse i tråd med dine egne verdier?
– Hva er dine forventninger og behov i jobben og til din nærmeste leder? Hva er din leder og bedriftens forventninger til deg?
– Hvilke arbeidsoppgaver trives du med? Faste, rutinemessige oppgaver eller med varierte eller utfordrende oppgaver?
– Hvilke av dine oppgaver ønsker du å gjøre mer av fremover? Hvilke ønsker du å gjøre mindre av?
– Eventuelt: Hvilke andre oppgaver ønsker du å jobbe med? Har du formidlet dette til din leder/arbeidsgiver?

Du bruker omtrent 1/3 av døgnet på jobb. Da er det viktig at du trives, uansett om det er av sosiale, faglige eller andre arbeidsrelaterte faktorer, er det ikke?
Vi har ulike forventninger og interesser, og det er ditt ansvar å sørge for at du har det bra på jobben. Du kan ikke forvente at andre vet hva du tenker. Si i fra på en god måte om det er noe du ønsker annerledes, trenger hjelp til å prioritere arbeidsoppgaver eller å avklare forventninger du har til dine arbeidsoppgaver og forventninger din leder og arbeidsgiver har til deg. Du er selv ansvarlig for å ivareta din egen utvikling og trivsel. Bare du vet hva som er rett for deg i der du er, i din situasjon. Hvis din leder eller bedriften ikke vet hva du ønsker å jobbe med/brenner for/engasjerer deg for – hvordan kan du da få jobbe med oppgaver som er (mer) interessante for deg?

Ventiler på jobb og privat

Alle trenger å ventilere til en venn eller kollega du kan stole på og som forstår deg. Det er lov å ytre meninger, uten at verden trenger å gå under. Å vise omtanke for kollegaer som kan trenge en skulder eller bare å lufte noen tanker med etter en samtale med en kunde, sjefen eller noe annet som opptar en på jobben.

Enkelte ting er greit å ventilere med noen på jobben, mens andre ting egner seg bedre å snakke noen utenfor jobben eller fagpersoner. Dette vet du best.
Balanse mellom jobb og privatliv er viktig for din trivsel og hva du kan yte i jobben. Tenk at du skal på jobben også neste uke, og måneden etter – da er det kanskje ikke alt du ønsker å dele med flere på jobben.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Janicke Hvesser

JanickeHvesser

Janicke Hvesser jobber som rådgiver i HR- og kvalitetsavdelingen i Industri Energi.
Flere artikler avJanicke