Hvem skal den tillitsvalgte søke støtte hos ved nedbemanning?

28. februar 2017

Fra 2009 jobbet jeg som tillitsvalgt med nedbemanning/organisasjonsendring og utflagging på full tid. I 2014 var turen kommet til meg, men da visste jeg ikke hvem jeg skulle vende meg til. Hvem var min tillitsvalgte? Hvilken skulder kunne jeg «gråte på»? spør Cathrine Henriksen Jørgensen.

IMG_3107
Cathrine Henriksen Jørgensen jobber ved medlemsservice i Industri Energi.

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Jeg startet i arbeidslivet i 1987. Da jobbet jeg i Norol, som var eid av Statoil ASA. Samme selskap byttet senere navn til Statoil Norge, Statoil Fuel & Retail, og nå heter Cirkle K. Da jeg startet, var det mange tillitsvalgte, en på hver arbeidsplass. De jobbet mye med lokale saker. Selv ble jeg valgt inn som tillitsvalgt i 1991/1992, og har vært det siden.

Nye problemstillinger

Med årene så jeg endringer i bedriften. Rundt 2007 kom ideen om først å samle oppgaver, deretter å flytte dem ut til lavkostland. Dette førte til de første samtalene om nedbemanning i Norge og oppbemanning i for eksempel Latvia. Fra 2009 ble det så mange oppgaver rundt slike spørsmål at vi måtte ha flere tillitsvalgte på full tid. Jeg var en av de tillitsvalgte som gikk fra halv til full stilling på denne tiden.

Det ble mange triste møter hvor medlemmer fikk beskjed om at de ikke lenger hadde en jobb å gå til i bedriften og måtte søke arbeid andre steder. Etter hvert som tiden gikk, var det færre og færre stillinger igjen i bedriften. Da også vi ble solgt ut av Statoil-familien, var det enda vanskeligere å finne nye arbeidsoppgaver til de som ble overtallige.

Hvem var min tillitsvalgte?

Så i 2014 kom også turen til meg. Som tillitsvalgt var jeg jo litt klar over at min tur var nær, men ønsket selvfølgelig at dette skulle være en «misforståelse». Det var det ikke, men da når jeg selv skulle inn i møtet for å få min «dom», meldte det seg en annen problemstilling: Hvem var min tillitsvalgte? På denne tiden var jeg den som var tillitsvalgt på full tid og leder av avdelingen. Så hvem var min tillitsvalgte som skulle bistå meg? Det endte med at jeg fikk støtte fra en av mine tillitsvalgtkollegaer, som hadde jobbet med samme oppgaver også over flere år. Men denne muligheten er det ikke alle som har.

Mange spørsmål, få svar

Spørsmålet om hvem som skal bistå tillitsvalgte ved nedbemanning ble tatt opp under et møte i SKALA. Det er forbundets arena og møteplass for alle i forbundet som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. På møtet var vi to i samme situasjon. Vi ble spurt om vi ville snakke litt om våre erfaringer på konferansen som skulle avholdes. Det takket vi ja til, og laget en presentasjon med noen sentrale og åpne spørsmål:

  • Hvem er tillitsvalgtes tillitsvalgt?
  • Hvem skal ha ansvaret?
  • Hvilken avdeling i Forbundet er det naturlig at dette ligger under?
  • Hvem skal ha ansvaret?

Industri Energi har faktisk et tilbud for tillitsvalgte som sliter i slike prosesser. Mange har fått meget god hjelp gjennom en støtteordning, som dessverre er lite kjent fordi den ikke er godt nok kommunisert ut. Forbundet har blant annet avtale med psykologer som kan bistå når det blir for tøft for den enkelte.

Viktig med formalisering

Under konferansen hadde vi gode diskusjoner rundt behovet for hjelp. Mange kjente seg igjen i det vi fortalte. Det kom fram at flere slet under de pågående prosessene og kunne ha stort behov for støtte. Det ble derfor ytret ønske om et mer formalisert opplegg, hvor de som trengte hjelp hadde faste personer å henvende seg til. Informasjon om ordningen måtte kommuniseres ut, slik at alle var kjent med tilbudet.

Etter konferansen skisserte SKALA-utvalget et opplegg, og forslaget ble sendt videre til AU i Industri Energi. Saken er ennå ikke ferdigbehandlet, men erfaringer tilsier at behovet ikke blir mindre. Og spesielt viktig vil dette være for dem som ikke har noe lokalt støtteapparat.

En tøff tid

Over til min situasjon igjen: Mine opprinnelige arbeidsoppgaver ble flyttet til Riga og selskapets avdeling der. Rollen som tillitsvalgt utløp etter 2015. I oktober 2014 fikk jeg beskjed om at min stilling ble flyttet, og at vi ikke fikk beholde tillitsvalgte på full tid. Det var tøft å jobbe med en slik beskjed hengende over hodet det neste året. På samme tid skulle jeg også være en støtte og hjelpe medlemmer, som var i samme situasjon. På en måte måtte jeg sette min egen situasjon litt på vent og fokusere på å fortsette jobben for medlemmene.

I desember 2015 hadde jeg min siste arbeidsdag. Jeg bestemte meg for å ta ferie ut resten av året. Så da januar kom, startet jeg søkingen etter en ny jobb. Men det skulle bli vanskeligere enn jeg trodde. Jeg tenkte at min erfaring og utdannelse skulle skaffe meg hvert fall et vikariat for en stund. Men etter mange søknadsrunder, var jeg fortsatt uten jobb. Da kjente jeg at mismotet kom sigende.

Gode kollegaer er viktig

Jeg var glad jeg fremdeles var organisert og kunne benytte meg av tilbudet fra Industri Energi om jobbsøkerkurs. Det gav meg nytt påfyll. Etter kurset sendte jeg åpne søknader til flere skoler i nærområdet og søkte på vikariater. Heldigvis fikk jeg napp hos en skole i nærheten og fikk jobbe der noen timer som vikar. Og i august ble jeg ansatt i en jobb på medlemsservice i Industri Energi, hvor jeg fortsatt jobber. Jeg fikk jobben, noe jeg er veldig glad for. Det er jo denne type arbeidsoppgaver jeg trives med, og ikke minst, jeg har fått mange hyggelige kollegaer.

For tillitsvalgte som havner i samme situasjon, vil jeg si at dere trenger gode kollegaer som kan være der for dere (tillitsvalgte på samme arbeidsplass eller i morbedrifter). Ellers er det viktig at forbundet får på plass et mer formalisert tilbud, slik at de som trenger hjelpen vet hvor de skal henvende seg.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Cathrine Henriksen Jørgensen

CathrineHenriksen Jørgensen

Cathrine Henriksen Jørgensen jobber ved medlemsservice i Industri Energi. Hun har lang erfaring som tillitsvalgt.
Flere artikler avCathrine