Slik klager du på et dårlig kjøp!

24. mars 2017

Har du kjøpt «katta i sekken»? Følg advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pinds gode råd for hvordan du må gå frem dersom du er misfornøyd med kjøpet du har gjort.

Cecilie Pind
Advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Stadig flere vet å klage dersom de er misfornøyde med kjøp de har gjort. Det kan være bruksting, for eksempel TV- og lydanlegg som ikke virker eller er som forventet når det endelig er på plass i stua. Kjøp av bruktbil er et tema som går ofte igjen. Slike saker teller for så mye som 80 prosent av sakene vi behandler om kjøpsrett. Som regel handler det om mangler det ikke ble opplyst om da kjøpet ble gjort.

Lovfestet klagerett

Som forbruker har du en lovfestet rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. Dette kalles for reklamasjonsretten og følger blant annet av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Selger eller produsent kan også velge å gi deg en såkalt garanti for varen. Selgeren skal da påta seg ansvaret for visse mangler innen en bestemt tidsfrist, og er egentlig en avtale mellom selger og kjøper.

Med hensyn til reklamasjon, har du rett til å klage enten du har kjøpt varen av en privatperson eller av en forhandler. En enkel forklaring på hva som er en mangelfull vare, er hvis den ikke er slik som det følger av kjøpsavtalen. Det som er relevant å se på er om varen passer til det formål som tilsvarende varer normalt brukes til, eller om varen er slik som kjøperen har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

Reklamasjonsfristen – relativ frist og absolutt frist

Når du oppdager en feil, er det viktig at du reklamerer «innen rimelig tid» og senest innen to-tre måneder. Fristen løper altså fra du faktisk oppdaget feilen eller fra det tidspunktet du normalt sett burde ha oppdaget den. Dette er den relative fristen.

Samtidig vil det være en absolutt reklamasjonsfrist på to år fra varen ble overtatt. Etter forbrukerkjøpsloven kan likevel den absolutte fristen være fem år, dersom tingen er ment å vare mer enn to år. Elektronikk faller ofte inn under femårsfristen, mens for eksempel sko ikke vil regnes å skulle vare mer enn to år. Reklamerer du for sent, kan kravet ditt være tapt. Fristene vil likevel ikke gjelde dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller uredelig.

Hvordan klager du?

Klagen må fremsettes til selger og bør være skriftlig. Husk at du alltid kan forholde deg til selger ved feil, og selger kan ikke henvise deg til produsent, importør eller andre. Det kan imidlertid være praktisk at du kontakter produsent eller andre av selgers kontraktsmedhjelpere (det kan for eksempel ta kortere tid for deg). Men selger kan aldri skyve ansvaret over på andre og du kan velge å forholde deg til den som har solgt deg varen.

I klagen må du skrive hva du er misfornøyd med og hva du ønsker at selgeren skal gjøre. Så langt det lar seg gjøre bør du også skrive hvorfor du mener selgeren er ansvarlig. Du bør også ha dokumentasjon på hva som er feil og hvor mye det eventuelt vil koste å utbedre feilen.

Hva kan du kreve?

Dersom varen du har kjøpt er mangelfull, kan du kreve at selger reparerer feilen for egen regning, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Selger kan på sin side kreve å få reparere eller levere deg en ny gjenstand, men bare dersom det er på selgers regning og uten ulempe eller risiko for deg. Selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger. Dersom selgeren skal rette mangelen, kan du som kjøper kreve erstatningsgjenstand dersom du er avskåret fra å bruke varen mer enn en uke mens retting pågår.

Ved bruktkjøp selges varen ofte «som den er». Men selv om varen er «solgt som den er», har du som kjøper rettigheter, men de er mer begrenset enn ved kjøp av nye varer. Du kan likevel klage dersom selger har gitt uriktig informasjon eller holdt tilbake opplysninger, eller varen er vesentlig dårligere enn du kunne forvente.

Her er det viktig å vite at for eksempel slitasjedeler på en gammel bli sjelden vil være en mangel. På en gammel bil må man regne med å skifte ut slitasjedeler. Og husk at du som kjøper ved bruktkjøp også har en undersøkelsesplikt. Men selgers opplysningsplikt vil normalt vurderes strengere enn kjøpers undersøkelsesplikt.

Huskelisten er altså:

  • Reklamer med en gang du oppdager feil
  • Reklamer til selger
  • Dokumenter feilen og evt. kostnader dersom selger ikke vil rette/omlevere
  • Husk at det sjelden lønner seg å være kranglefant. Opptre saklig og høflig.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Cecilie Pind

Cecilie Dahl-JørgensenPind – Min Advokat

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind var tidligere ansatt som fagansvarlig advokat innenfor rettsområdene fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.
Flere artikler avCecilie Dahl-Jørgensen