Sønnen min er snart 12 år og da kan han selv bestemme hvor han skal bo?

31. mars 2017

Etter samlivsbrudd er mange foreldre uenige om hvor barnet skal bo. Når barnet fyller 12 år, er det også gammelt nok til å være med og bestemme. Men muligheten til å velge oppleves ofte som en påkjenning for barnet, påpeker advokat Kirsten Lund.

Kirsten Lund
Advokat Kirsten Lund

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Nesten halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse. I fjor skilte 9.345 par lag i Norge, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Langt fra alle samlivsbrudd skjer uten konflikt og uenigheter. Mange er uenige om hvordan felles barn skal oppdras og hvem de skal bo hos. Slike uenigheter er en stor påkjenning for barna. Barna er like glad i begge foreldrene og bør slippe å måtte velge side. Derfor er det viktig at foreldrene forsøker å legge egne interesser til side og sette barna først.

Stor vekt på 12-åringens ønske

I utgangspunktet er det foreldrene som skal avtale hvor barnet skal bo fast og omfang av samvær mellom barnet og forelderen som barnet ikke bor sammen med. Men når barnet fyller 12 år, kan det være med og bestemme sin egen bosituasjon.

I lov om barn og foreldre heter det:

§ 31. Rett for barnet til å vere med på avgjerd

Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.

Som det fremkommer av loven, skal det legges stor vekt på barnets mening når det er 12 år gammelt. Barnets mening blir også hørt fra det er sju år gammelt.

Prøv å løse saken utenfor rettssalen

Spørsmålet kommer ofte opp når foreldrene ikke er enige om hvor barnet skal bo fast i forbindelse med et samlivsbrudd. Men det kan også bli aktuelt dersom foreldrene har bodd fra hverandre en stund og barnet nærmer seg 12 år.

Dersom saken ikke er blitt brakt inn for retten, altså at foreldrene klarer å kommunisere seg imellom, er dette det beste for barnet.  Mange barn har ikke lyst til å ta parti med den ene eller den andre forelderen. Barn er stort sett like glad i begge foreldrene og de vil ikke såre eller favorisere den ene fremfor den andre.

Det er viktig at foreldrene ikke snakker negativt om hverandre til barnet. Det kan også skape frustrasjon hos barnet dersom foreldrene og andre gir beskjed om at «når du er 12 så kan du bestemme selv».

Mekling er obligatorisk

Hvis foreldrene er uenige, kan de bringe saken inn for retten. Men først må de til mekling på Familievernkontoret. En slik mekling er obligatorisk. Formålet med mekling er at en nøytral person skal bidra til at foreldrene finner frem til en løsning. Mekleren kan også ha samtaler med barnet.  Les mer om mekling her.

Dersom foreldrene likevel vil bringe saken inn for retten, må det gjøres innen seks måneder etter at meklingsattest er utstedt. Når saken kommer inn for retten, kan retten oppnevne sakkyndig, en psykolog som kan snakke med barnet. Det er opp til retten om når det skal oppnevnes en sakkyndig. Det er også opp til den sakkyndige og foreldrene om når den vil snakke med barnet. Hva barnet sier til den sakkyndige, legges frem av sakkyndig i ett rettsmøte. Dommeren kan også snakke med barnet. Samtaler som sakkyndig eventuelt dommer har med barnet skjer uten at foreldrene er tilstede.

Unngå å påvirke barna

En uenighet mellom foreldre om hvor barnet skal bo er en stor påkjenning for barnet. Barnet er like glad i begge foreldrene. Foreldrene må forsøke å legge egne interesser til side.

Det er mange barn som opplever å ikke vokse opp sammen med begge foreldre. Av disse så er det også flere som opplever at foreldrene er i en evigvarende konflikt. Dette er vondt for barna, og kan også føre til pykiske helseplager. Mange barn får såkalte psykosomatiske plager som vondt i hodet og ryggen. Andre får depresjon, skriver Norsk Helseinformatikk.

Råd fra Min advokat: Ikke sett barnet i en lojalitetskonflikt.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Kirsten Lund

KirstenLund – Min Advokat

Advokat Kirsten Lund tok eksamen i 1993 og har bred erfaring. I Min Advokat er hun med i gruppen som spesialiserer seg innen familie, arv-, og barnerett.
Flere artikler avKirsten