Arbeidslivets maktbalanse er i endring

4. april 2017

De siste årene har vi sett et stort skifte av makt i norsk arbeidsliv. Enorm makt har blitt flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette er en internasjonal trend, som særlig går utover de yngste arbeidstakerne på vei inn i yrkeslivet, skriver nestleder Karl Ruben Gaasø i Industri Energi Ung.

Karl Ruben
Nestleder Karl Ruben Gaasø i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Unge som nå skal etablere seg i arbeidslivet er hardt rammet av internasjonale strømninger. Arbeidsledigheten er skyhøy i hele verden og overrepresentert av ungdom. Ungdomsledigheten i verden er på rundt 13 prosent. Det betyr at 71 millioner ungdommer står uten jobb. I Norge ligger ungdomsledigheten på ca. 11 prosent, altså ikke langt unna snittet i resten av verden.

Også unge trenger fast jobb

Som tillitsvalgt i ungdomsutvalget til Industri Energi, snakker jeg daglig med unge medlemmer som er i uholdbare situasjoner. Det er lærlinger som ikke får jobb videre og lurer på hva de skal gjøre med livet sitt. Unge arbeidstakere som har blitt oppsagt under nedbemanninger, og må kvitte seg huset de har jobbet hardt for. Det er ringevikarer som ikke tørr å legge fra seg mobilen. Ungdommer som blir skvist ut av arbeidsplassene, etter å ha varslet om kritikkverdige forhold fordi de ikke har fundamentale arbeidsrettigheter.

Fast jobb og fast arbeidstid, med fokus på sterke fagforeninger og den norske modellen, synes å være en del av fortiden. Ubetalte stillinger, såkalte internships eller praktikantstillinger, vokser også i store antall i Norge. Dagens Næringsliv skriver om at unge nyutdannede står i kø for å jobbe gratis, mens administrerende direktør i Innovasjon Norge hevder at unge heller vil ha frihet enn fast jobb. Men ungdommen selv svarer det motsatte. En undersøkelse viser at 9 av 10 unge drømmer om fast jobb, skriver Stavanger Aftenblad. En slik utvikling vil få feste seg dersom vi ikke gjør noe.

Amerikanisering av arbeidslivet må bekjempes

Bak denne utviklingen står en gruppe internasjonale selskapsledere. De har tenkt ut en samfunnsmodell som gagner dem og de gjør alt for at dette skal bli den eneste gjeldende modellen. I deres verden finnes ikke fagforeninger, velferdsstater eller arbeidsfolk som tør å stå samlet. Modellen tar kun hensyn til profitt og innføres gjennom globalisering ved frihandelsavtaler med liberaliseringsmekanismer, spredning av hard HR og intens lobbyvirksomhet på nasjonale politikere. Flere tillitsvalgte jeg snakker med i Industri Energi har opplevd et skifte fra norsk sosialdemokratisk personalpolitikk til hard amerikansk HR. De norske sosialdemokratiske politikerne har blitt dyttet langt i liberalistisk retning med god hjelp av EØS-avtalen og et EU som kun hører på arbeidsgivere og ikke på arbeidsfolk. Dette har ført til innføring av vikarbyrådirektivet, privatisering av velferd, oppmyking av arbeidsmiljøloven og privatisering av pensjonen vår, som noen norske eksempler.

Løsningene må skje globalt

En slik rasering av rettigheter og goder vi har bygd opp i over 100 år, må bekjempes globalt. Om vi kun arbeider isolert og separert av landegrensene, kommer vi til å tape. Internasjonal solidaritet i møte med press fra internasjonale selskaper er derfor viktigere enn noensinne før. Derfor jobber Industri Energi Ung aktivt i flere internasjonale foraer for organiserte arbeidsfolk.

Nylig deltok jeg på Internasjonal Transportføderasjon sin ungdomskonferanse i Buenos Aires. Der diskuterte vi problemene som hele verden står ovenfor; høy arbeidsledighet, prekær tilknytting til arbeidslivet, nedbygging av staten og grov utnyttelse av arbeidsfolk og så videre.

Vi lærer av hverandre

På konferansen delte vi ikke kun problemer, men også suksessene våre. Havnearbeiderne i Canada har fått bygd opp et stort engasjement blant ungdommene sine ved å ta i bruk podcasts i stedet for den tradisjonelle foreningsbladet. I England har de hatt stor suksess med å organisere konsentrerte industriområder i såkalte «hubs», som vi også prøver å kopiere i Norge og i Sør-Afrika. Det vil si at vi bygger en form for samleforening i et avgrenset industriområde på tvers av forbundsgrensene, for å knuse det gamle forbundsbyråkratiet og organisere alle i området. Ikke bare dem på de største arbeidsplassene.  I India har ungdommene fått engasjert over 300.000 unge fagforente arbeidere på ufattelig kort tid og skapt en ny kampklar nasjonal bevegelse. I Qatar kjøres det en tøff kampanje mot Qatar Airways, kjent som de verste arbeidsgiverne innenfor luftfart. Dersom vi kan få orden på dem, blir enklere å få orden på resten.

Alle diskusjoner, analyser og suksesser tar jeg med meg hjem til Industri Energi Ung i Norge. Vi skal diskutere problemene og lære av suksessene. Alltid med oss vil vi ha det globale perspektivet når vi handler og løser våre nasjonale problemer. Det er på tide at vi lever opp til vår globaliserte tid og tar grep. Hvem vet? Kanskje er en Industri Energi Ung podkast er rett rundt hjørnet?

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Karl Ruben

Karl RubenGaasø

Karl Ruben Gaasø er leder i Industri Energi Ungdom, hvor han tidligere har vært 1. nestleder. Han har tidligere jobbet ved Elkem Solar i Kristiansand.
Flere artikler avKarl Ruben