Er flere utlandskabler slutten på vår stolte krafthistorie?

21. april 2017

I over hundre år har vannkraften vært forvaltet til det beste for fellesskapet. Vår unike ressurs har gitt lave strømpriser til både industri og vanlige folk. Men regjeringens uttalte mål om å øke kraftprisen vil endre på dette.

Johnny Håvik - leder Industri Energi ungdom
Samfunnspolitisk rådgiver Johnny Håvik i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Til tross for at vi legger en mild vinter bak oss, øker strømprisene i Norge. Prisen i første kvartal i år har steget med 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver NRK. NVE forklarer at den dyre strømprisen kommer av strømkablene Norge har til utlandet. Og ennå har vi ikke sett effekten av de planlagte kablene til Storbritannia og Tyskland, som skal bygges de nærmeste årene. Tro det eller ei, det føres faktisk en bevisst politikk for å få opp strømprisene i Norge, på tross av at regningen sendes til deg og meg.

Dyrere strøm gir store konsekvenser

Våren 2016 rykket nemlig olje- og energiminister Tord Lien ut på vegne av regjeringen og slo fast at regjeringen er lei av lave strømpriser. Derfor føres det nå en politikk for å bevisst øke strømprisene. På agendaen står utbyggingen av nye overføringskabler til land med høyere strømpriser enn Norge sentralt. Det regjeringen unnlater å si er at forbruket av strøm i Norge er nesten like stort som produksjonen vår. Dermed brukes kraftpolitikken vår til indirekte skattlegging av alle som bruker strøm i Norge. Konsekvensene av dette er økt strømregning for private forbrukere og svekket konkurranseevne for industrien. Det betyr at kommunene må bruke mer av pengene sine på å betale høyere strømregninger. Altså får de mindre penger å bruke på barnehager, skoler og omsorgstjenester. Hovedarkitekten bak dette er partiet som ble stiftet med navnet «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep», i dag kjent som Fremskrittspartiet.

LES OGSÅ: Det er ingen skam å snu, Støre!

Strømprisen skal dobles

Ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) vil den nye kraftpolitikken føre til at strømprisen i Norge dobles mellom 2020 til 2030.  På grunn av utenlandskablene styres strømregningen din av prisen på kull og prisen for å slippe ut CO2, selv om vår strøm er et resultat av fossefallene våre og er en ren og fornybar ressurs.

Noen argumenterer med at nesten all kraftproduksjon er offentlig eid, og at inntektene dermed tilfaller fellesskapet. Det er for så vidt riktig, men betyr det at fellesskapet er enig i at vi skal føre en politikk som gir oss økte strømpriser? Og er det høye strømpriser som gir oss mest verdi tilbake for vannkraften? Historien viser oss faktisk det motsatte.

Vannkraften eies av folket

Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1970-tallet tok Norge steget fra å være et land der folk masseutvandret fra i søken etter et bedre liv til å bli et land som mennesker ønsket å komme til av samme grunn. Sentralt for utviklingen av velferdsstaten stod vannkraften. Industriarbeiderne gjorde de mektige fossefallene om til moderne industriproduksjon, og ikke minst også elektrisitet til bruk i de tusen hjem. Selv om vi i stor grad tar elektrisiteten for gitt i dag, er den fremdeles bare en vag drøm for mer enn én milliard mennesker i verden som ikke har så mye som en lyspære i taket. Det er den samme drømmen som fikk bygdefolk i norske lokalsamfunn til å bygge kraftverk på dugnad.

Interessekonflikten om verdiskapingen fra vannkraften er ikke ny av dato. Den må også forstås i et historisk perspektiv. Uten politisk klokskap kunne ting sett ganske annerledes ut. Som for eksempel da privat kapital kjøpte fossefallene på begynnelsen av 1900-tallet. Det politisk svært kloke svaret var å si at private interesser må gjerne bidra til å muliggjøre verdiskaping fra vannkraften, men eierskapet skal tilhøre folket. Eller som da Norge rundt 1930 avslo å legge kraftkabel til Tyskland for å drive tysk industri – vi så verdien av å videreforedle den selv.

La oss beholde vår unike posisjon!

Det dagens regjering ikke forstår, er at diskusjonen om strømpris handler om mer enn salgsverdien av vannkraften som primærressurs. Den handler om hvordan rørlagte fossefall kan bidra til å skape mest mulig verdier og arbeidsplasser for fellesskapet. Og den handler om at når lokalsamfunn over hele landet har bygd ut kraftverk, så var det ikke for å få betale en høyest mulig strømregning. Det var for å ta naturen i bruk for å skape et bedre liv og mer velferd.

Norge er i dag i en unik posisjon. Mens andre land har store utfordringer med å kutte klimagassutslipp i kraftsektoren, er vi for lengst blitt fornybare. Vi har kraftforedlende industri i verdensklasse, drevet av ren vannkraft. Og vi har verdens beste utgangspunkt for å møte fremtidens lavutslippssamfunn, enten det gjelder transportsektoren, datasentre, eller å utvide den kraftforedlende industrien vår. Det eneste vi er helt nødt til å gjøre riktig er å ikke fjerne fortrinnet som muliggjør alt dette, tilgangen på fornybar energi til en rimelig pris.

Vannkraften må fortsatt være et gode for fellesskapet!

Dersom det bygges flere utenlandskabler, vedtar vi på mange måter slutten på vår stolte krafthistorie, og vi fjerner vårt fremste konkurransefortrinn. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at regjeringen synes dette er en god idé. Saltet i såret er at det ikke stopper der. Det er nemlig vi forbrukere som betaler for byggingen av kablene også, over nettleien som vi hver måned betaler på strømregningen.

Industri Energi jobber derfor for at vannkraften fortsatt skal være et gode for fellesskapet. Vi vil at vår viktigste naturressurs skal være konkurransefortrinnet til norsk industri, at forbrukere skal ha tilgang på rimelig energi og at kommunene skal kunne bruke pengene på velferd heller enn økt strømregning.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Johnny Håvik - leder Industri Energi ungdom

JohnnyHåvik

Johnny Håvik jobber i samfunnspolitisk avdeling, og har tidligere vært leder av Industri Energi Ungdom.
Flere artikler avJohnny
 • Kjell Magne Fagerbakke

  Finn ingen dokumentasjon i artikkelen om tap av økonomi eller arbeidsplassar ved utenlandskablane. Ingen empiri om situasjonen i dag. Las artikkelen for ålære meir om industrien. Er den berre ei populistisk festtale for menigheita? Enn så lenge får eg tru at auka energipris vil være bra verktyet for auka energiøkonomisering, som er best for Norge.

  • Johnny Håvik

   Hei Kjell Magne!

   Tusen takk for interesse og spørsmål til kronikken min!

   At det å øke overføringskapasiteten av kraft mellom Norge og andre land gjennom å bygge flere utenlandskabler har effekt av økt kraftpris er hevet over enhver tvil. Dette er dokumentert både av bransjen selv og andre. Det er derimot større uenighet rundt størrelsen på effekten. Alt fra noen få øre og oppover for de nye kablene. IEA anslår at vår tilknytning til andre land vil føre til en dobling av strømprisen i tidsrommet 2020-2030 i Nordic Energy Technology Perspectives 2016.

   Det som er sikkert er at selv så lite som 1 øre i økt kraftpris har enorm betydning for den kraftforedlende industrien. For Alcoa Mosjøen vil for eksempel så lite som 1 øre økt strømpris bety 29 millioner kroner hvert år. Ref. https://www.helg.no/alcoa-mosjoen/strompris/mosjoen/alcoa-kan-ga-i-svart-dersom-stromprisen-fyker-i-varet/s/5-24-145235

   Årsaken til at kablene øker prisen er at de kobler sammen et lite marked med lav pris (Norge) med et stort marked med høy pris (EU og Storbritannia). Omtrent 95 % av kraftproduksjonen vår selges i Norge. Det vil si at det kablene først og fremst gjør er å importere priser fra markeder med høy kraftpris til stedet der det meste av krafta vår selges, altså i Norge.

   Årsaken til at IEA mener prisen vil dobles i tidsrommet 2020 – 2030 er at prisen på utslipp av CO2 kommer til å stige kraftig som følge av at EUs kvoteregime strammes til. Det vil med andre ord bli dyrere å produsere energi fra fossile brensler i Europa, hvilket er positivt. Det som ikke er positivt er at denne prisøkningen også importeres til vår fornybare vannkraft gjennom kablene. Derfor skriver IEA også at effekten blir større for Danmark enn resten av Norden, all den tid de er tettere knyttet til Europa enn de andre.

   I kronikken er jeg inne på det verdimessige grunnlaget for at jeg mener vannkrafta bør forvaltes på andre måter enn gjennom en storstilt bygging av utenlandskabler. Jeg erkjenner behovet for å være knyttet til våre naboland, men mener vi for lengst har passert nivået som kan begrunnes i forsyningssikkerhet, all den tid vi har kapasitet til å eksportere langt mer enn vi har hatt i overskudd.

   Du nevner et veldig viktig tema som jeg ikke tar opp i teksten, energiøkonomisering. Nettopp i det perspektivet er jo det aller viktigste vi kan gjøre å sørge for å bruke vannkrafta med så høy virkegrad som mulig. Det er utvilsomt mye bedre å bruke krafta kortreist enn at store mengder dyrebar vannkraft skal gå tapt i overføringsnettet til og fra Norge. I verdens totale energimiks er vannkraft en svært liten andel, denne bør vi spesielt i et klimaperspektiv planlegge for å bruke så effektivt det lar seg gjøre. Da er stabil produksjon av metaller med nærhet til vannkraftproduksjonen det beste vi kan oppnå. Så kan vi eksportere vannkrafta i fast form gjennom videreforedlede metaller.

   Håper dette var oppklarende, og sier igjen tusen takk for spørsmålene dine! 🙂

 • Industri Energi

  Hei Kjell Magne, Johnny skrev et svar til deg i går – men av en eller annen merkelig teknisk grunn vises ikke svaret på siden (selv om alt ser fint ut på «baksiden»). Uansett, her er det Johnny skrev:

  «Hei Kjell Magne!

  Tusen takk for interesse og spørsmål til kronikken min!

  At det å øke overføringskapasiteten av kraft mellom Norge og andre land gjennom å bygge flere utenlandskabler har effekt av økt kraftpris er hevet over enhver tvil. Dette er dokumentert både av bransjen selv og andre. Det er derimot større uenighet rundt størrelsen på effekten. Alt fra noen få øre og oppover for de nye kablene. IEA anslår at vår tilknytning til andre land vil føre til en dobling av strømprisen i tidsrommet 2020-2030 i Nordic Energy Technology Perspectives 2016.

  Det som er sikkert er at selv så lite som 1 øre i økt kraftpris har enorm betydning for den kraftforedlende industrien. For Alcoa Mosjøen vil for eksempel så lite som 1 øre økt strømpris bety 29 millioner kroner hvert år. Ref. https://www.helg.no/alcoa-mosjoen/strompris/mosjoen/alcoa-kan-ga-i-svart-dersom-stromprisen-fyker-i-varet/s/5-24-145235

  Årsaken til at kablene øker prisen er at de kobler sammen et lite marked med lav pris (Norge) med et stort marked med høy pris (EU og Storbritannia). Omtrent 95 % av kraftproduksjonen vår selges i Norge. Det vil si at det kablene først og fremst gjør er å importere priser fra markeder med høy kraftpris til stedet der det meste av krafta vår selges, altså i Norge.

  Årsaken til at IEA mener prisen vil dobles i tidsrommet 2020 – 2030 er at prisen på utslipp av CO2 kommer til å stige kraftig som følge av at EUs kvoteregime strammes til. Det vil med andre ord bli dyrere å produsere energi fra fossile brensler i Europa, hvilket er positivt. Det som ikke er positivt er at denne prisøkningen også importeres til vår fornybare vannkraft gjennom kablene. Derfor skriver IEA også at effekten blir større for Danmark enn resten av Norden, all den tid de er tettere knyttet til Europa enn de andre.

  I kronikken er jeg inne på det verdimessige grunnlaget for at jeg mener vannkrafta bør forvaltes på andre måter enn gjennom en storstilt bygging av utenlandskabler. Jeg erkjenner behovet for å være knyttet til våre naboland, men mener vi for lengst har passert nivået som kan begrunnes i forsyningssikkerhet, all den tid vi har kapasitet til å eksportere langt mer enn vi har hatt i overskudd.

  Du nevner et veldig viktig tema som jeg ikke tar opp i teksten, energiøkonomisering. Nettopp i det perspektivet er jo det aller viktigste vi kan gjøre å sørge for å bruke vannkrafta med så høy virkegrad som mulig. Det er utvilsomt mye bedre å bruke krafta kortreist enn at store mengder dyrebar vannkraft skal gå tapt i overføringsnettet til og fra Norge. I verdens totale energimiks er vannkraft en svært liten andel, denne bør vi spesielt i et klimaperspektiv planlegge for å bruke så effektivt det lar seg gjøre. Da er stabil produksjon av metaller med nærhet til vannkraftproduksjonen det beste vi kan oppnå. Så kan vi eksportere vannkrafta i fast form gjennom videreforedlede metaller.

  Håper dette var oppklarende, og sier igjen tusen takk for spørsmålene dine! :)»