Du beholder medlemskapet ditt selv om du er arbeidsledig eller permittert

15. mai 2017

Selv om du mister jobben, mister du ikke medlemskapet ditt hos Industri Energi. I en slik situasjon er det godt å vite at du er skikkelig forsikret. Vi gir også økonomisk støtte til videreutdanning og kurs.

arild2
Arild Theimann, avdelingsleder i Medlemsservice i Industri Energi.

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Det er tungt å miste arbeidet, enten det er for en kortere eller lengre periode. Det medfører økt usikkerhet og mindre inntekt. Vi er opptatt av din trygghet, også når du er arbeidsledig eller permittert. Altfor mange medlemmer og tillitsvalgte tror at man ikke kan fortsette som medlem etter at man har mistet jobben eller blitt permittert. Men det er feil! Selvsagt kan du fortsatt være medlem hos oss!

Slik beholder du medlemskapet ditt

Som arbeidsledig eller permittert betaler du minstekontigenten på 238 kroner i måneden for å beholde de gode forsikringene du har i medlemskapet ditt. Du kan også søke stipend til utdanning og støtte til kurs. Det eneste du må gjøre er å gå inn på Min side for å endre medlemsstatus. Du er selv ansvarlig for å melde fra om endringer i din arbeidssituasjon. Etter at du har gjort endringen, vil vi sende deg månedlige fakturaer i posten. Det er også mulig å opprette avtalegiro eller e-faktura i nettbanken, slik at betalingen i stedet gjøres automatisk.

Alle disse medlemsfordelene har du med deg videre:

Kollektiv hjemforsikring

Som medlem hos oss er du automatisk dekket av Norges beste innboforsikring. Har du innboforsikring andre steder, er du dermed dobbelforsikret. Det er rett og slett å hive penger ut av vinduet! Si opp den andre forsikringen og slipp å betale dobbelt! Kollektiv hjemforsikring har gitt medlemmene våre trygghet hjemme i over 50 år. Den dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt. Med dette mener vi at «innbo er ting en normalt tar med seg ved flytting». Dermed gjelder ikke integrererte varer. Her er det ingen øvrig forsikringssum.

Forsikringen dekker også skade ved brann, vann og tyveri. Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret med inntil 300.000 kroner. Det samme gjelder smykker og gull. Eier du gjenstander eller samlinger til over denne verdien, anbefales det å tegne tilleggsforsikringer for disse.

LES OM HISTORIEN BAK: Slik lagde vi innboforsikring for folk flest

Matvarer som får skader på grunn av utilsiktet temperaturendring, dekkes også. Videre inneholder forsikringen dekning av også tyveri, sykkel, uhellsdekning, ved flytting, rettshjelp og ansvarsdekning, og ID-tyveri.

Forsikringen dekker typiske uhell i hjemmet, det vil si tilfeldig og fysisk skade ved at ting blir revet ned, velter eller lignende. Egenandelen er lav i forhold til det som er vanlig i markedet. Den ligger på 3.000 kroner ved skade. I tillegg til inneholder forsikringen en kaskodekning (uhellsdekning). Dermed er PC, mobil og nettbrett dekket, også utenfor hjemmet men kun innen Norden.

Du har tilgang til gratis advokat

Som medlem er du dekket av ordningen Min Advokat. Den gir deg tilgang til 20 timer gratis rådgivning fra advokat per år i saker som gjelder privatlivet og hører til under familierett, barneloven, arv, kjøpsrett, fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig), førerkortbeslag (ikke ved rus og fartsovertredelse), offer for ulovlig nettpublisering, småbåtloven (ikke straffesaker) og hundeloven (ikke straffesaker). Du får dekket saksomkostninger inntil 3 millioner kroner i rettssaker. Ordningen gjelder hele familien din; deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden og gjelder for deg som medlem (kodebokstav F på medlemskortet). Medlemmets familie er ikke dekket. Forsikringen gjelder ikke for elev-, student- og lærlingemedlemskap.

Følgende dekkes av forsikringen:

 • Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død.
 • Død som inntreffer 1 år etter skadetidspunktet.
 • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil kr 10.000.
 • Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, når dette er avtalt med forsikringsselskap på forhånd.
 • Utbetaling av dødsfallserstatning ved fritidsulykke skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

Grunnforsikring

Økonomisk førstehjelp ved dødsfall, uansett dødsårsak. Grunnforsikring gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Pengene kan kanskje hjelpe til med å dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke. Forsikringssummen for personer over 67 år er noe redusert. Dette gjelder også enslige over 67 år. Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Stipend og penger til kurs

Ved å beholde medlemskapet kan du ha rett på stipend og støtte til kurs på lik linje med yrkesaktive medlemmer. Velger du for eksempel studier ved BI, refunderer vi 25 prosent av studieavgiften. Les mer om BI-avtalen her.

Husk imidlertid på at Nav kan sette en stopper for planene dine om videreutdanning dersom du mottar dagpenger. Men det finnes noen unntak, les mer om det på Navs nettsider.

Vi anbefaler deg også til å ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor dersom du skal på kurs hos oss.

Du kan tegne Topp Reiseforsikring

Som medlem har du tilbud om en av de beste reiseforsikringene i landet. Med Topp Reiseforsikring i boks kan du slappe av og nyte ferien. Forsikringen koster 83 kroner pr. måned og gjelder på ferie, fritid og yrkesreiser med varighet inntil 70 dager i hele verden for deg og din familie. Skal du være borte lenger enn 70 dager, utvider du bare forsikringen. Ønsker du likevel å reservere deg mot den kan du gjøre det på MIN SIDE.

Medlemmer over 67 år betaler 100 kroner. Du får maks 1000 kroner i egenandel ved behandling av ulykkesskader. I gjennomsnitt koster det 28 000 kroner å bli lagt inn på sykehus på ferie. Og hjemtransporten kan komme opp i 500 000 kroner.

Forsikringen dekker følgende:

 • Reisegods – tap og skade
 • Forsinkelse
 • Reisesyke, hjemtransport og avbrutt reise
 • Ulykkesforsikring (gjelder også utenom reiser)
 • Reiseansvar og rettshjelp
 • Avbestillingsforsikring
 • Ulykke
 • Egenandel ved uhell på leiebil

Du kan søke om å leie ferieleilighet i Spania

Industri Energi har tre ferieleiligheter i Spania til bruk av våre medlemmer. Leilighetene ligger i Orihuela Costa i Alicante, 11 kilometer fra Torrevieja. Leilighetene ligger i et etablert strøk med mange fastboende. Bare et par minutter unna finner du supermarked, minibank, bilutleie, restauranter, barer og kafeer. Alle leilighetene har tilgang til svømmebasseng på et ferieanlegg like ved.

Leilighetene har grill, kokeplater, oppvaskmaskin, kjøleskap og kjøkkenutstyr.

Har du spørsmål om leilighetene, sender du en e-post til Bente Havre: bente.havre@industrienergi.no

Har du ellers spørsmål om medlemskap og forsikringer når du er arbeidsledig? Da kan du kontakte oss på telefon 22 03 22 00 eller post@industrienergi.no

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

arild2

ArildTheimann

Arild Theimann er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og har lang erfaring fra organisasjonslivet og som lokalpolitiker.
Flere artikler avArild