Arbeidskontrakter uten verdi

20. juni 2017

Mange midlertidige ansatte har krav på fast stilling, men får ikke gjennom kravet hos sine arbeidsgivere. De faller utenfor i vårt samfunn i dag. De får ikke lån i banken, er ofte underbetalte i forhold til tariffen og er utrygge. Det verste av alt er at mye av dette er ulovlig – noe må gjøres!

Charlotte Dyrkorn
Charlotte Dyrkorn er forbundssekretær i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Når du har en kontrakt der du er avhengig av å bli tilkalt, eller ringt opp, for å få jobbe så er det ikke enkelt å si fra om det du er uenig i. Noen har fast arbeidskontrakt, men med en arbeidstid på tre – 37,5 time per uke. De tolker det slik at om du tier stille og gjør jobben din, så får du full uke. Sier du fra om at det for eksempel ikke er utbetalt overtidstillegg eller du vil ha en arbeidsplan som viser når du skal jobbe, så opplever flere av medlemmene at de kun får jobbe tre timer per uke. Altså en kontrakt uten verdi! Dette er ikke greit!

Det som derimot er greit er midlertidige ansettelser som arbeidsmiljøloven gir deg anledning til. Det er ikke slik at absolutt alle ansettelser i arbeidslivet på død og liv skal være faste. Vi har bruk for for eksempel vikarer. Men hva er egentlig en vikar? Jeg ser altfor ofte at arbeidsgivere kaller ansatte for vikarer når de egentlig skulle vært fast ansatt. For å bli ansatt som vikar så må din stilling erstatte en annen fast ansatt der vedkommende ikke kan jobbe, dette på grunn av ferieavvikling, permisjon eller sykdom med mer. Man skal kunne identifisere hvilke ansatte du erstatter på ditt vikariat.

Bemanningsbransjens utvikling

Mange av vikarene er ansatt via bemanningsbyrå. Dette er også greit. Men ikke når bemanningsbransjen etter hvert overtar for entreprenørselskapene, uten at de leder jobben. Definisjonen på et entreprenørselskap er jo det at de er ansatt og ledet av et eksternt selskap for å gjøre en jobb hos dere. Når bemanningsbransjen nå blir hovedarbeidsgiver (som det synes som de blir i enkelte bransjer), men ikke lengre leder arbeidet, så er mange av disse ulovlige. De ansatte er ofte ikke leid inn på noen av unntakene i arbeidsmiljøloven, men de tør ikke si fra fordi mange opplever da å ikke få fornyet kontrakt. Det finnes ingen adgang til å ansette på denne måten, men det gjøres hele tiden. Hvordan skal vi greie å rydde opp i dette?

Fagforeningsmedlemmer fortviler

Mange av medlemmene som kontakter meg, blir fortvilet når jeg forteller dem at dette ikke er lov. De har krav på fast ansettelse som gir forutsigbarhet, trygghet og stabilitet. Men sakene stopper opp når de skjønner at de må gå til individuell sak for å få dette gjennom. Det er tøft å gå til sak mot arbeidsgiver, og spesielt tøft når du samtidig må risikere fremtida til familien din. Mange frykter at de ikke lengre skal få oppdrag dersom de sier fra, og mange har nok dessverre rett i det. Tillitsvalgte på arbeidsplassene (om det er tillitsvalgte der) blir skremt med både det ene og det andre for å ikke fremme saker, og de ansatte selv tør ikke å ta kampen alene.

Vi kan ikke tillate at bemanningsbransjen dekker behovet for ansatte på norske arbeidsplasser. Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i Arbeidsmiljøloven. Den samme loven gir bedriftene god adgang til å ansette midlertidig der det er behov for det, vi trenger ikke mer enn det.

Dagens regjering har utvidet bruken

Dagens regjering endret arbeidsmiljøloven for to år siden, til tross for store protester. Blant annet valgte de å åpne for videre bruk av midlertidige ansettelser, til tross for problemene som allerede var. Man har toppet problemet med å tilføye bokstav f) i unntakene; midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i inntil tolv måneder. Etter denne perioden trenger bedriften ikke å gi noen begrunnelse for at ansettelsesforholdet opphører.

Les mer: Slik endres arbeidsmiljøloven

Man kan altså ansette midlertidig uten å ha et midlertidig behov. Det er helt klart at denne endringen ikke har ført til at det skapes flere jobber, men bare til at flere arbeidstakere tvinges til midlertidighet og utrygghet.

Hva kan gjøres med dette, hvordan kan vi rydde opp? Jeg mener denne adgangen til å ansette midlertidig må fjernes. Faste ansettelser er og må alltid være hovedregelen i arbeidslivet. Jeg mener også at retten til kollektivt søksmål må gjeninnføres. Da kan vi i Industri Energi gå til søksmål mot arbeidsgivere vi mener bryter reglene i loven, da slipper medlemmet og ta risikoen for å miste sin jobb. Jeg skjønner godt at medlemmer noen ganger ikke tør stå frem med sin sak, de risikerer jo å miste det lille de har av inntekt.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte