Nabokrangel: Hekker og trær til besvær

30. juni 2017

Vår og sommer er høysesong for krangel med naboen. Trær og busker på naboens eiendom som tar bort utsikt eller sol, skaper mye konflikt. Flere tar seg til rette med motorsaga, men det anbefales ikke.

Cecilie Pind
Advokat Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Det er typisk norsk å krangle med naboen, om vi skal tro statistikken. Hver fjerde nordmann har opplevd konflikt med naboen, ifølge banken DNB. Mange starter unødvendige konflikter med naboen. Det er få ting som skaper så mye krangling som grener fra naboens trær inn på din eiendom eller trær og busker som tar utsikt eller sol. Årlig behandler konfliktrådet flere hundre saker om nabokrangler. Noen saker ender også i domstolen.

Dette sier loven om hekker og trær:

En hekk kan ofte erstatte gjerde mellom eiendommene og da reguleres dette av grannegjerdelova. Loven gir deg som eier rett til å etablere en hekk mot naboen. Hekken skal da som et utgangspunkt settes opp i grenselinjen. Den skal ikke gå lenger inn på naboens eiendom enn 0,5 meter, da kan naboen protestere. Naboen kan naturligvis ikke pålegges noen plikt til å trimme hekken. Dersom du ønsker en hekk mot naboen som vokser seg mer enn 1 meter bred, bør du altså sette den såpass langt inn på egen eiendom at du har mulighet til å klippe den fra egen eiendom. Det beste vil for mange være å bli enige med naboen om en felles hekk som man trimmer fra hver sin side.

I denne loven er det ikke regulert noen maksimal høyde, men her kan rimelighetsvurderingen etter naboloven komme til anvendelse.

Hvor nært er treet din eiendom?

Naboloven regulerer hva du har rett til å gjøre på egen eiendom. Den generelle bestemmelsen finner vi i § 2. § 3 er derimot en særregel som gjelder for trær som står nærmere grensen til hus, hage, tun eller dyrket mark enn 1/3 av høyden på treet. § 3 sier at dersom det ikke er «nemnande (nevneverdig) om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.» Loven gjelder også for hekker som ikke står i nabogrensen og er over 2 meter. Hekker under 2 meter rammes ikke av § 3, men kan rammes av den generelle regelen i § 2.

Dersom naboen din for eksempel har et tre som er 3 meter, kan dette stå 1 meter fra din grense. Er treet 15 meter høyt, kan det ikke stå nærmere enn 5 meter fra din eiendom.

Er treet til «særlig ulempe» for deg?

Det skal generelt mye til for å kreve et tre fjernet, og det er flere vilkår som må være oppfylt. Først og fremst må det ikke være nevneverdig viktig for naboen din at treet blir stående. Her kan også naturmangfold være en vurderingsfaktor.

For det andre må treet være til skade eller særlig ulempe for deg som nabo, og her skal det mye til før vilkåret «særlig» er oppfylt. For eksempel er det ikke gitt at det er en «særlig ulempe» at du taper sol eller utsikt. Rettspraksis har her lagt lista høyt og det er ikke nok at man ønsker mer sollys eller at det faller for eksempel løv eller frukt fra treet. Skaden eller ulempen må overstige en viss «tålegrense» for at tiltak eller handling skal anses som ulovlig.

Dyrt å felle naboens trær

Men hvis eier ikke kan påberope seg noen som helt nytte eller glede av treet, kan det kreves at treet blir hugget eller beskåret. Det er også slik at du kan be naboen om å fjerne røtter og greiner som henger inn på din eiendom. Hvis ikke naboen hører på deg, kan du fjerne det som henger inn på din side. Men selv om naboloven kan gi deg en (mulig) rett til å felle eller beskjære, må det varsles om og nabo må gis mulighet til å gjøre egne tiltak. Å ta seg til rette med motorsaga på naboens eiendom kan fort bli VELDIG dyrt. I Agder lagmannsrett ble naboen dømt til å betale 450.000 kroner i erstatning for ulovlig felling av flere trær. I tillegg måtte de betale naboens sakskostnader på rundt 150.000 kroner. To hytteiere fra Skjebergkilen i Østfold fikk til slutt en regning på til sammen over én million etter å ha felt trær på naboens eiendom, skriver Hytteavisen.no.

Snakk med naboen!

Loven er utformet veldig generelt og det må gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det blir med andre ord en skjønnsmessig vurdering av hva som er urimelig, og det legges vekt på både treets betydning for eieren og ulempen for naboen.

Mitt råd er å snakke med naboen først samt å gi et skriftlig varsel om at du krever at noe konkret blir gjort. Det kan også være en løsning å benytte seg av konfliktrådet i slike saker. Dersom denne dialogen ikke fører frem, tar du kontakt med oss i Min advokat før du finner frem motorsag og hekksaks.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Cecilie Pind

Cecilie Dahl-JørgensenPind – Min Advokat

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind var tidligere ansatt som fagansvarlig advokat innenfor rettsområdene fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.
Flere artikler avCecilie Dahl-Jørgensen