Mobbing: Vi må ha klare «spilleregler» på arbeidsplassen!

6. juli 2017

Alle har krav på et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Likevel har titusenvis i Norge opplevd å bli mobbet når de er på jobb. Bare dersom arbeidsplassen har faste rutiner for håndtering av problemet, vil det forsvinne.

Harald Hageland - forbundssekretær Industri Energi
Forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Mange nordmenn gruer seg hver dag til å gå på jobb. For dem har mobbing og trakassering, enten fra kolleger eller ledere, blitt en del av jobbhverdagen. Det sier seg selv at det er en betydelig belastning for den enkelte. Ikke sjelden ender det med psykososiale problemer, lange sykemeldinger eller til og med uføretrygd.

Utenfor fellesskapet

Ifølge Levekårsundersøkelsen for arbeidsmiljø ble 78.000 arbeidstakere mobbet på jobben i 2013. De tre vanligste måtene for mobbing er sosial og/eller organisatorisk utstøting, beskyldninger om dårlig utført arbeid eller sårende fleiping, erting og harsellering.

Å bli sosialt utstøtt betyr å bli oversett, utfrosset eller utestengt fra det sosiale fellesskapet av kolleger eller arbeidsleder(e). Organisatorisk utstøtelse vil si at en føler seg overflødiggjort, forbigått eller degradert i organisasjonen. Å bli beskyldt for dårlig arbeid innebærer at en (urettferdig) blir kritisert, at ens faglige dyktighet blir trukket i tvil, at en blir latterliggjort eller på anna måte blir nedvurdert for sin arbeidsinnsats. Noen føler seg også direkte sabotert og motarbeidet i arbeidet sitt, eller de blir stadig overvåket av kolleger eller arbeidsleder.

Bruk øyne og ører!

Hvordan skal vi klare å hindre at mobbing skjer? Jeg tror at vi først og fremst må gå i oss sjøl og stille spørsmål ved vår egen rolle i arbeidsmiljøet. Arbeider vi sammen med noen som blir mobbet? I så tilfelle, gjør vi noe med det? Tar vi dette opp på noen måte med den eller de som mobber? Eller er vi kanskje en mobber sjøl?

Mange hevder at mobbing ikke er mobbing før det oppfattes som mobbing av den som utsettes for det. Men er nå det så sikkert? Mange av oss tar jo på oss en tøff maske og kamuflerer på den måten følelsene som oppstår når vi utsettes for noe ubehagelig.

Arbeidsplassen må ta mobbing på alvor!

Jeg mener det er helt nødvendig at det finnes klare «spilleregler» for mellommenneskelig samhandling på arbeidsplassen for å unngå mobbing. Disse må være nedfelt i personalhåndbøker og personalinstrukser. Det må gå klart fram i bedriftsinterne målsettinger og instrukser at samtlige ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, at alle har krav på et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Ansatte har rett (plikt) til å klage på ledere og kolleger dersom de føler seg utsatt for mobbing, eller annen uakseptabel atferd. På denne måten viser bedriftsorganisasjonen at mobbing og annen negativ behandling er uakseptabelt, enten det kommer fra ledere eller andre ansatte. Det er avgjørende at en også viser at overtramp blir tatt på alvor ved at tiltak iverksettes når dette skjer. Det er kun gjennom handling at spillereglene blir «levende».

Ifølge Arbeidsmiljølovens §4-3 skal «arbeidstakerne ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». Gjennomføringa av Arbeidsmiljølovens bestemmelser er arbeidsgivers ansvar, men arbeidstakerne har plikt til å medvirke. Det er derfor ledernes ansvar å informere om, og å se til at spillereglene følges i deres avdeling. På denne måten vil også lederne synliggjøre sitt spesielle ansvar for å motvirke mobbing og annen uakseptabel oppførsel. Men det fritar heller ikke den enkelte deres ansvar «å te oss som folk».

Oppfordringen blir da til slutt at vi må alle være på vakt og se etter om mobbing forekommer. I slike tilfeller må du ikke være redd for å gripe fatt i det. Vær heller ikke redd for å be om hjelp hos noen du har tillit til. Du kan være helt sikker på at den redselen du da føler, er ingenting i forhold til det mobbeofferet føler.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Harald Hageland - forbundssekretær Industri Energi

HaraldHageland

Harald Hageland er forhandler i Industri Energi, og han har mange års fartstid som tillitsvalgt og verneombud.
Flere artikler avHarald