Hjelp! Jeg er syk i ferien! Hva gjør jeg?

11. juli 2017

Det er kjedelig å bli syk i ferien, men det positive er at du kan søke arbeidsgiver om å få til gode ferie i samsvar med sykemeldingsperioden.

Janicke Hvesser
Janicke Hvesser i HR- og kvalitetsavdelingen

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Endelig er sommeren her og ferien har startet for mange allerede. Flere har startet planleggingen av ferien ned til siste detalj og gledet seg i mange måneder. Du skal koble ut, ta et pust i bakken, få et avbrekk fra hverdagen. Så er ferien i gang, men du blir liggende syk i senga mens resten koser seg. Heldigvis er ikke alt håp ute for ferien din!

Visste du at vi har en egen lov i Norge for ferie? Den kalles for ferieloven og hele dens formål er å sikre at du som arbeidstaker får ferietid og feriepenger. Det betyr at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og at du som arbeidstaker har plikt til å ta ferie.

Du kan få feriedagene igjen!

I ferieloven finner du også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom du er syk i ferien. Det er imidlertid forskjell på om du blir syk før eller om du blir syk i løpet av den planlagte ferien.

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Dette gjelder i henhold til arbeidstakerens avtalte arbeidsplan før ferien. Arbeidstaker kan også vurdere å fremsette krav om utsettelse av deler av ferien. Det vil si at hvis du for eksempel har planlagt tre uker ferie, og er 100 prosent sykmeldt den første av disse ukene, kan du ta ut de to siste ferieukene. Da kan du søke om utsettelse av den første uken til senere i ferieåret.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør, altså 100 prosent sykemeldt, i løpet av ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Tidligere var det et vilkår for utsettelse at arbeidsuførheten har vart i minst 6 virkedager under ferien. Dette ble endret med virkning fra 1. juli 2014, slik at nå holder det å ha vært syk en dag i ferien. Det vil si at dersom en for eksempel i løpet av ferien er syk lørdag, søndag og mandag har man rett til å få utsatt 2 feriedager. I ferieloven regnes mandag til og med lørdag som virkedager.

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig («uten ugrunnet opphold») etter at arbeidet gjenopptas.

Du må ha legeerklæring!

Det er viktig at du går til legen og får legeerklæring for sykdommen. For å kunne søke arbeidsgiver om å få ferie tilbake må du ha dokumentasjon på at du har vært 100 prosent syk i ferien. Kravene til dokumentasjon er de samme om du blir syk på ferie i Norge eller i utlandet. Legeerklæring fra lege i EU/EØS gjelder også i Norge.

Er du så uheldig å bli syk når du har ferie utenfor EU/EØS-land, må du oppsøke lege straks du er tilbake i Norge dersom du ønsker å søke om å få utsatt ferien til senere. Det kan også være lurt å oppsøke lege på stedet og få en legeerklæring på engelsk før du drar hjem (i tillegg til å oppsøke lege i Norge).

(Du må oppholde deg i Norge for å ha rett til sykepenger. Uten dispensasjon fra NAV ved reise til utlandet, opphører utbetaling av sykepenger under utenlandsopphold).

Gjelder kun egen sykdom

Retten til å kreve ferien utsatt, gjelder bare når du som arbeidstaker selv har vært syk. Ferie må tas ut i feriedager og kan ikke tas ut i penger.
Tariffavtaler og personalreglement kan gi bedre rettigheter enn dette. Ta derfor kontakt med din arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon.

Fem ting å huske på før ferien begynner:

  • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring inkludert avbestillingsforsikring
  • Ta med Europeisk helseforsikringskort ved reise til EU/EØS-land
  • Sjekk at du har gyldig pass og kredittkort
  • Blir du syk, gå til lege og få legeerklæring
  • Ønsker å fremsette krav om å få ny ferie, ta kontakt med arbeidsgiver umiddelbart

Med dette ønsker jeg deg en fin og frisk ferie!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Janicke Hvesser

JanickeHvesser

Janicke Hvesser jobber som rådgiver i HR- og kvalitetsavdelingen i Industri Energi.
Flere artikler avJanicke