Utenlandskabler: Hva skjer hvis kraftprisen øker?

28. august 2017

Vannkraften har bygget opp viktige industrier i landet vårt. Nå står den unike konkurransefordel i fare for å bli solgt ut av dagens regjering og kraftbransjen. Mitt hjemfylke Hedmark er et godt eksempel på hvordan industrien vil bli rammet av høyere kraftpris.

Else Ormaasen
Else Ormaasen er tidligere styremedlem i Industri Energi og nå lokalpolitiker I Hedmark.

En annen versjon av dette innlegget har også blitt publisert av Hamar Arbeiderblad

I Norge har vi vært svært heldige: All vannkraftproduksjon og kraftfordeling er eid og styrt av staten, og forvaltet slik at det gagner samfunnet vårt på best mulig måte. Statkraft forvalter henholdsvis produksjon og omsetning av elkraft og Statnett har ansvar for samfunnsøkonomisk drift og utvikling av sentrale overføringsnett for elkraft som også omfattet ansvar for å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelig god forsyningssikkerhet.

Statnetts kabelmonopol er opphevet

Overskudd i kraftproduksjonen har gjort at det ble naturlig å etablere kraftforbindelser med landene rundt oss, og allerede i 1960 kom den første kraftforbindelsen til Sverige. I dag har vi kraftlinjer til Russland, Finland og flere til Sverige. I tillegg har vi fire sjøkabler til Danmark og en til Nederland, i tillegg er det nettopp nå i august påbegynt bygging av sjøkabel til Tyskland. Statnett har på vegne av staten forvaltet også kraftutvekslingen til utlandet.

Den nåværende regjering har nå begynt å endre på den statlige forvaltningsformen og prioriterer mer privatisering og salg til utlandet. I 2015 ble kabelmonopolet til Statnett opphevet, og det kom kommersielle aktører inn på markedet for kabler til utlandet. Det er nå planlagt nye utenlandskabler der det ikke-statlige selskapet, NorthConnect, blir operatør. Før sommeren undertegnet National Grid (UK/USA) og Statnett en samarbeidsavtale om å bygge en strømkabel mellom Norge og Storbritannia.

Vi må verne om vår konkurransefordel!

Mange vil hevde at med disse nye utenlandskablene vil strømprisen gå vesentlig opp. Forenklet kan en si at høy nettleie og store el-tap gjennom sjøkablene, medfører høyere strømpris. Med kommersielle aktører er vi heller ikke sikret at norske interesser blir godt nok ivaretatt.

Rimelig strøm er norsk industri og norske folk sin konkurransefordel. Slik har det alltid vært og det bør det fortsatt være. For Hedmark er energiprisene en betydelig faktor for konkurranseevnen til næringslivet.

Hva med landbruket vårt, elektrifisering av Rørosbanen, Moelven industri, Braskereidfoss sagbruk eller Furnes jernstøperi? Flere virksomheter i Hedmark er svært sårbare i forhold til økt strømpris. Etter min mening bør det være fullt mulig å reise en «strømprisdebatt» i Hedmark. Hvorfor skal kraftbransjen få lov til å eksportere norsk kraft og drive strømprisene unødvendig opp i Norge?

Det er på tide å våkne!

Jeg ser at Arbeiderpartiet mener det ikke er et riktig samfunnsøkonomisk perspektiv å bygge kabler som fører til at det blir dyrere strøm i Norge. Jonas Gahr Støre gjør det klart at den planlagte kabelen til Storbritannia ikke vil bli godkjent om han blir statsminister etter valget: «Det er mer viktig å ta kraften i bruk til å skape nye industriarbeidsplasser her hjemme – basert på ren norsk fornybar kraft».

Nå må Hedmark våkne! Norge må igjen få statlig styring over nett og kabler og si nei til mer salg av kraft til utlandet!

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Else Ormaasen

ElseOrmaasen – gjesteblogger

Else Ormaasen er utdannet geolog og har jobbet som prosjektdirektør i Oljedirektoratet. Nå er hun pensjonist og politiker for Arbeiderpartiet i Hedmark.
Flere artikler avElse