En vennlig leder er en effektiv leder

4. september 2017

Ledere har et ansvar for å inspirere og motivere sine medarbeidere. Vennlighet fra lederen er avgjørende for at relasjonen mellom de to nivåene skal fungere i hverdagen.

Christopher Birknes
Christopher Birknes er tidligere HR-sjef i Industri Energi

Få alle mine innlegg rett i innboksen

De beste lederne er støttende, åpne, inkluderende, utfordrer og skaper trygghet. De er flinke til å gi ansvar og autonomi. Samtidig er de flinke til å gi tilbakemeldinger. Vi vet mye om hva som kjennetegner effektive ledere. Likevel rapporterer over halvparten av arbeidsstokken at de ikke er motivert i jobben sin.

Mangel på vennlighet

Studier viser at personlighetstrekkene utadvendt og pliktoppfyllende vektlegges ofte ved ansettelse av nye ledere. Men det er faktisk andre egenskaper som kjennetegner en effektiv leder. De kjennetegnes av å være vennlige og er i mindre grad opptatte av å være pliktoppfyllende.

Hvorfor er så vennlighet en avgjørende egenskap hos effektive ledere? Vel, la oss ta utgangspunkt i definisjonen av ledelse: «En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål» eller at du «oppnår resultater gjennom andre».

Ledere skal inspirere

En leder skal inspirere medarbeideren til å være motivert for arbeidsoppgavene. Lederens påvirkning og innflytelse er proporsjonal med hvor stor grad av tillit som tildeles av medarbeiderne. Tillit kan først bygges når leder og medarbeider har en god relasjon – og kjenner hverandre på godt og vondt. Her kommer vennligheten inn – er du genuint interessert i medarbeiderne, kommer mye av seg selv.

Hva kjennetegner en vennlig leder?

Vennlige ledere bryr seg om kollegaene, de er omsorgsfulle og de er raus og både oppover og nedover. Vennlige ledere setter av tid til å være sammen med medarbeiderne. De trenger ikke være tilgjengelig hele tiden, men er tydelig på at medarbeiderne har fokus når de treffes. Det kan være å sette av tid til oppfølgingsmøter hvor tiden brukes på det som er viktig for dem for å gjøre jobben sin og hvor mobil og andre oppgaver legges vekk – medarbeideren er i fokus.

Vennlige ledere er flinke til å hjelpe og støtte, både når det gjelder jobbrelaterte oppgave, men kan også være private.

Effekten av vennlig ledelse

Vennlighet fra leder påvirker den prososiale motivasjonen.  Prososial motivasjon handler om å ønske å bidra med noe nyttig og verdifullt for andre. Med andre ord handler det om å gjøre en forskjell for andre.

En leder som er vennlig, etablerer lettere tettere bånd. Ledere som har en god relasjon til den ansatte, skaper en forpliktelse om å gi tilbake i form av god arbeidsutførelse. Den amerikanske organisasjonspsykologen Adam Grant snakker om effekten som psykologisk takknemlighetsgjeld – som både ledere og medarbeider gjensidig etablerer til hverandre.

Studier gjort av blant annet Phillip Michael Podsakoff i 2009 viser at rause ledere også hadde en direkte sammenheng på bunnlinjen. Vennlige og rause ledere førte til høyere produktivitet, effektivitet og kundetilfredshet.

Mindre vennlighet med mer makt

Forskning viser også at personer som klatrer i organisasjonshierarkiet og blir direktører, blir mer selvsentrert når de får mer makt. Personer med tunge posisjoner ser ut til å bli mer skeptiske til andres forsøk på å være raus og har en tendens til å bli mindre vennlig og omsorgsfulle. Makt som ofte kommer med sentrale lederroller, tyder på at evnen til å være empatiske reduseres.

Lederparadokset

Det kan virke som et paradoks at det finnes tydelig kunnskap om hva som forutsier effektiv ledelse, men at likevel så mange arbeidstakere føler seg uengasjerte i jobben. Å være leder er ikke enkelt, og mange av dem blir rekruttert uten å ha de riktige egenskapene. Vennlighet, omsorg og en genuin interesse i medarbeiderne er i seg selv ikke et svar på hva som kjennetegner god ledelse. Lederes personlighet, kompetanse og egenskaper skal omfatte mye.

Det er likevel et poeng å trekke frem vennlighet som et som en viktig personlig egenskap, fordi vi i mange tilfeller ser at dette får betydning blant medarbeiderne. Ledere som likevel er opptatt av å gjøre en god jobb, kan med riktig kunnskap utvikle sitt lederskap. Kunnskap om hva som er effektiv ledelse, er en god kilde til å bli en effektiv leder. Men det er først og fremst vilje og et ønske om å bli en effektiv leder som mangler hos mange ledere.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Christopher Birknes

ChristopherBirknes

Christopher Birknes var tidligere HR-sjef i Industri Energi. Han har bachelor i ledelse fra BI, og holder på med en mastergrad.
Flere artikler avChristopher