Støtt arbeiderkampen i tidligere Sovjet-stater

7. september 2017

Hva synes du om at fagforeningsledere blir fengslet og trakassert fordi de jobber med å forbedre lønns- og arbeidsbetingelser for medlemmene sine? Dette er et stort problem i mange av de tidligere Sovjet-statene, men du kan ved få tastetrykk bidra til å sette dem fri.

Espen Løken
Espen Løken, sekretariatsjef i Industri Energi

Få alle bloggene mine rett i innboksen

LabourStart, som fikk Arthur Svensson-prisen 2016, bruker e-postaksjoner for å få løslatt fengslede fagforeningsledere i flere land, nå sist i Kasakhstan og Hviterussland. Dersom vi er mange som sender e-poster med krav om løslatelse, vil myndighetene måtte bry seg. Jeg har selv engasjert meg i LabourStart fordi at jeg ser at det nytter.

LabourStarts har nå to e-postkampanjer mot fagforeningsknusing i disse to statene. Kampanjen mot at myndighetene i Kasakhstan stopper forfølgelse og trakassering av fagforeningsledere finner du her. Kampanjen mot myndighetene mot fengsling av fagforeningsledere i Hviterussland finner du her.

Derfor engasjerer vi oss på tvers av landegrensene

En grunnleggende verdi i fagbevegelsen er solidaritet; at vi bryr oss om hvordan arbeidstakere andre steder har det og støtter dem i deres kamp for rettigheter og bedre forhold. Dette styrker også oss selv i det lange løp, særlig i så internasjonale bransjer som de fleste av våre medlemmer jobber i. Når for eksempel aluminiumsbedrifter fra ulike land konkurrerer om de samme leveransene, er vi tjent med at andre ikke kan underby norske selskap på grunn av lave lønninger og dårlige betingelser. De store oljeselskapene opererer over hele verden, og arbeidstakerne i disse selskapene trenger å stå sammen for å skape motmakt overfor ledelsen på tvers av landegrenser og ikke bli spilt ut mot hverandre.  Industri Energi samarbeider med søsterforbund i mange land, og vi driver solidaritetsarbeid mange steder. Tre prosent av våre kontingentinntekter går til dette arbeidet. Vi hjelper til å styrke fagbevegelsen ved å støtte rekruttering, organisasjonsbygging og tillitsvalgtopplæring.

Fagbevegelsen i tidligere Sovjet-stater sliter

Fagbevegelsen i mange av de tidligere Sovjet-statene sliter under autoritære regimer. Særlig nye såkalte uavhengige fagforeninger som har oppstått som alternativ til de gamle fagforeningene med bånd til regimene i øst, blir motarbeidet. To eksempler er Kasakhstan og Hviterussland der fagforeningsledere blir trakassert og fengslet, og fagforeningene ikke blir anerkjent.

Myndighetene i Kasakhstan forfølger fagforeningsledere

Myndighetene i Kasakhstan nektet i 2015 å anerkjenne uavhengige fagforeninger som ble dannet i oljeindustrien, helse, bygg og utdanning. Det samme skjedde med sammenslutningene på regionalt nivå og den nasjonale hovedorganisasjonen CNTUK (Konføderasjonen av uavhengige fagforeninger i Kasakhstan) som er tilsluttet den internasjonale organisasjonen ITUC, der også LO er medlem. 300 oljearbeidere gikk til sultestreik i protest mot at myndighetene oppløste CNTUK. Mange arbeidere ble straffet med store bøter. To av de tillitsvalgte – Amin Yeleusinov og Nurbek Kushakbayev – fikk fengselsstraffer på to, og to og et halvt år. Kushakbayev fikk i tillegg en bot på 75.000 euro og ble ilagt et forbud mot offentlig aktivitet i to år etter at fengselsdommen er sonet.

Lederen for hovedorganisasjonen CNTUK, Larisa Kharkova, ble i sommer dømt til hundre timer tvangsarbeid og fem års forbud mot å ta på seg verv i organisasjoner. I løpet av de neste fire årene får hun ikke flytte eller skifte jobb, får ikke reise ut av byen der hun bor uten tillatelse, og hun har forbud mot å besøke en del steder. I syv måneder før dommen falt, ble hun utsatt for daglige avhør og ble fotfulgt av ansatte i sikkerhetstjenesten. Den internasjonale hovedorganisasjonen for nasjonale hovedorganisasjoner, ITUC, har protestert og klagd Kasakhstan inn for ILOs arbeidslivsorganisasjon for brudd på grunnleggende faglige rettigheter.

I Hviterussland fengsles fagforeningsledere

I Hviterussland er det liknende tilstander. I begynnelsen av august startet myndighetene en kampanje mot den uavhengige fagbevegelsen. To fagforeningsledere, Gennady Fedynich og Ihar Komlik fra fagforeningen for arbeidere i radio- og elektronikkindustrien (REP) som er tilsluttet den hviterussiske hovedorganisasjonen for demokratiske fagforeninger, etterforskes og risikerer flere års fengsel. De er anklaget for skatteunndragelser fordi de ikke har betalt skatt av solidaritetsmidler som foreningen har fått fra utlandet. I realiteten er dette bare et påskudd for å knuse fagforeningen. Fedynich er tidligere blitt bøtelagt for å ha stått i spissen for protester mot myndighetene. Fedynich er også aktiv internasjonalt, blant annet med sentrale verv i IndustriALL, den globale organisasjonen der også Industri Energi er aktivt medlem. Ihar Komlik har sittet fengslet siden 2. august.

E-postkampanjer virker når mange deltar

E-postkampanjer er en aksjonsform der du som enkeltperson kan engasjere deg. Blir vi mange nok som deltar og sender protester til myndighetene i de to landene, blir det lagt merke til og har i flere tilfeller vist seg å gi gode resultater. Myndighetene ser at verden følger med på hva de gjør, og for de som sitter fengslet, betyr det enormt å få støtte fra fagforeningsvenner over hele verden. Les mer om LabourStart i et tidligere blogginnlegg fra meg. Hva sier du? Vil du være med og gi din viktige støtte i denne kampen?

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Espen Løken

EspenLøken

Espen Løken er daglig leder for Svenssonstiftelsen og har vært sekretariatssjef i Industri Energi i ti år.
Flere artikler avEspen