Dette må du være obs på når du handler på nettet!

12. september 2017

Det er stor forskjell på å handle i norske og utenlandske nettbutikker. Gjør du kjøp i utenlandske butikker, må du gå ut fra at det er reglene i dette landet som gjelder dersom du er misfornøyd med kjøpet.

sindre marqvardsen
Advokat Sindre Gjertsen Marqvardsen

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Netthandelen i og fra Norge vokser seg stadig større. Det meste er tilgjengelig for den elektroniske handlekorga. Alt fra smågodt og matvarer til elektronisk utstyr og kjøretøy kan handles på nettet. Kjøper du varer i norske nettbutikker, er du som forbruker godt beskyttet av det eksisterende lovverket. Det samme er ikke alltid tilfelle i utenlandske nettbutikker. Vær særlig obs på dette dersom du kjøper fra en selger som befinner seg i land utenfor EU/EØS-området.

Dette bør du ha i bakhodet dersom du vurderer å kjøpe noe via en utenlandsk nettside:

  1. Det er ikke sikkert at den norske forbrukerkjøpsloven gjelder – herunder dennes gunstige reklamasjonsfrister.
  2. Det er ingen automatisk angrerett ved kjøp i nettbutikker utenfor EU/EØS.
  3. Verneting: dersom du vil saksøke selger, kan søksmålet måtte skje via domstolene i selgerens hjemland
  4. Toll og merverdiavgift må ofte betales når varen kommer inn i Norge fra utlandet.

Når gjelder forbrukerkjøpsloven?

Den norske forbrukerkjøpsloven har en rekke regler som regnes for å være «forbrukervennlige». Blant annet har vi i Norge gunstigere reklamasjonsfrister enn mange andre land. For varetyper «som er ment å vare vesentlig lengre» enn to år, kan du reklamere hele fem år etter kjøpet. Her er normalen i Europa kun to år, for alle typer varer. I land utenfor EU/EØS kan reklamasjonsfristen være enda kortere.

Hvorvidt den norske forbrukerkjøpsloven gjelder eller ikke, er et spørsmål om lovvalg. Etter gjeldende norske lovvalgsregler risikerer du ved kjøp fra utenlandske nettbutikker at kjøpet reguleres av det utenlandske landets rett. Altså: dersom ikke annet er avtalt, skal man bruke lovreglene som gjelder på selgers forretningssted, jamfør kjøpslovvalgsloven § 4. Har du ikke gjort en avtale med selger om at norske regler skal gjelde, risikerer du å måtte «ta til takke med» forbrukervernet som følger av kjøpslovene i selgerens hjemland/forretningssted, for eksempel kortere reklamasjonsfrister.

En ting er at du ender opp med dårligere rettigheter. Det er også svært upraktisk å reklamere på en vare når selgeren befinner seg i et annet land. Da må varen ofte sendes over lengre avstander, noe du gjerne må betale for selv.

Angrerett

Norske lovregler gir deg 14 dagers angrerett ved kjøp på internett , jamfør angrettloven § 20, jamfør § 5. Fordi angrerettloven er innført i norsk rett som følge av et EU-direktiv, gjelder tilsvarende regler også i EU/EØS-området. Ved kjøp fra nettbutikker i disse landene er derfor din angrerett i behold. Ved kjøp fra land utenfor EU/EØS risikerer du derimot at det ikke er noen angrerett i det hele tatt, ettersom det ofte vil være dette landets rettsregler som kommer til anvendelse.

Verneting

En annen risiko ved kjøp via utenlandske nettbutikker er at dersom du blir nødt til å gå til sak mot selger , vil dette ofte måtte skje i selgerens hjemland. Hvilket lands domstoler som har «jurisdiksjon» – altså er rett instans til å behandle tvisten – er som regel regulert i internasjonale konvensjoner. I forholdet til EU/EØS-land (med unntak for Lichtenstein) gjelder Luganokonvensjonen. I konvensjonens artikkel 2, jamfør artikkel 15, heter det at man må anlegge søksmål for domstolene i selgerens hjemland, med mindre selger må anses for å ha rettet sin virksomhet mot Norge. Dersom dette siste er tilfellet, vil søksmål kunne anlegges her i landet. En virksomhet må som hovedregel kunne anses å være «rettet mot» Norge dersom selgerens nettside er tilgjengelig på norsk og angir priser i norske kroner.

I kjøp fra land som ikke inngår i EU/EØS, vil løsningen på vernetingsspørsmålet variere etter hvilke konvensjoner som regulerer forholdet. Hovedregelen er imidlertid at søksmål må anlegges i selgerens hjemland.

Toll og merverdiavgift

Ved kjøp av varer fra utlandet, som skal sendes til Norge, skal det i utgangspunktet betales merverdiavgift på 25 prosent av varens verdi. Ved kjøp av matvarer og klær skal det i tillegg betales toll. Det finnes likevel unntak.

Du slipper å betale toll og avgift dersom varen(e)s totale kostnad (inklusive frakt og forsikring) er lavere enn 350 kroner. Du kan lese mer om 350-kronersgrensen her.

Vær oppmerksom på at 350-kronersgrensen ikke gjelder ved kjøp av alkohol eller tobakk. Tobakk kan uansett ikke kjøpes via internett uten at du har fått særlig tillatelse til dette.

Husk også på at enkelte varer er ilagt særavgifter i tillegg til merverdiavgift og toll. Dette gjelder for eksempel alkohol og tobakk.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

sindre marqvardsen

Sindre GjertsenMarqvardsen – Min Advokat

Sindre fikk juridikum i 2009 og har jobbet som advokat og dommerfullmektig. I Min Advokat har han fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett som hovedområder.
Flere artikler avSindre Gjertsen