Hvorfor er det viktig å kreve tariffavtaler, og er det verdt å streike for?

8. november 2017

I oktober vant våre venner i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i bedriften Norse Production på Sotra fram med sitt krav om tariffavtale. 34 dager med streik måtte til før ledelsen i bedriften ga etter.

Få alle mine innlegg rett i innboksen

En samlet norsk fagbevegelse støttet de 80 streikende polske arbeiderne fra starten. De jobber i Norse Production, et polsk firma som slakter og bearbeider fisk for Sekkingstad AS på Skaganeset på Sotra utenfor Bergen. De streikende NNN-medlemmene fikk også støtteerklæringer fra utlandet. Industri Energi varslet sympatiaksjoner i 11 bedrifter som leverer utstyr til denne bedriften. Heldigvis endte streiken med enighet om ny tariffavtale, uten at sympatiaksjonene ble satt i gang.

Trepartssystemet må ligge i bunn

Hele den norske modellen er bygget på samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et likeverdig trepartssystem. Her stiller arbeidstakere sin arbeidskapital til disposisjon, arbeidsgivere sin kapital til drift av bedriften og myndigheter stiller som lovregulerende part.

Det er denne arbeidsformen som enkelt forklarer grunnlaget som hele Norges velferd er bygget på. Gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet reguleres det norske arbeidslivet. Det gjør at Norge er et av verdens mest forutsigbare land å investere i.

Lojalitet og forutsigbarhet

På grunn av Hovedavtalen, med tariffavtaler, har arbeidstakere sagt fra seg streikeretten i to år av gangen. Dette skaper stor ro og forutsigbarhet for bedrifter. Hovedavtalen styrer også at det skal være gode arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere på bedriften, noe som fører til stor lojalitetsfølelse mellom ansatte og bedriftsledelse

Dette gjør at Norge har kanskje verdens mest lojale og kompetente arbeidstakere, som i stor grad står ved bedriftens side i å forsvare bedriftens eksistens.

Arbeidslivspartene, med frontfagsmodellen, sørger også for at lønns- og arbeidsforhold blir regulert innenfor rammer som konkurranseutsatt industri kan konkurrere mot i tøffe internasjonale markeder. Myndighetene, sammen med partene i arbeidslivet regulerer lovverket slik at dette også blir tilpasset denne modellen, som med AML, Aksjelov, ferielov og så videre. I et slikt meget godt regulert arbeidsliv er det viktig at alle disse partene er likeverdige og at alle følger disse normene.

Bærebjelkene i den norske velferdsstaten

Hovedgrunnlaget for denne modellen er avtalene. Å sette stadig lavere pris på arbeidskraft ødelegger arbeidsvilkår, underslår det regulerte samarbeidet og slår beina under Norges velferdsmodell! Det er derfor meget bra, ufattelig tøft, og utrolig viktig at utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe, innretter seg etter den samme modellen. Når noen polske arbeidere på Norse Production krever avtale, og er villig til å streike for å få dette, trenger de all den støtte de kan få.
Tariffavtaler er bærebjelker i den norske velferdsstaten og er verdt å kjempe for!

MEDLEMSKAP I INDUSTRI ENERGI

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

AsleReime

Asle Reime er områdeleder for forhandlingsavdelingen og har tidligere ledet organisasjonsavdelingen.
Flere artikler avAsle