Min Advokat dekker sakskostnadene dine – uansett!

20. november 2017

Våre advokater hjelper deg enten det er konflikter på arbeidsplassen eller du trenger juridisk bistand privat. Under følger et eksempel på hvordan Min Advokat-ordningen, som sikrer deg privatrettslig bistand, virker i rettssalen.

Birgitt Schjøtt Christensen
Advokat Birgitte Schjøtt Christensen

Få alle mine innlegg rett i innboksen

En av våre advokater var i tingretten her forleden. Dommeren hadde forlatt rettssalen for å la partene forsøke å komme til enighet.Tilbake i rettssalen var Min Advokat, vårt medlem, motparten og dennes advokat, heretter kalt Advokaten. Advokaten var en eldre mann og formante Min Advokat om å ta prosessøkonomisk ansvar. Altså at vår klient måtte gi seg, så taksametrene kunne stanses. Da informerte Min Advokat om medlemsfordelen: Vårt medlem betaler intet, så her var det ingen prosessøkonomiske hensyn å ta.

Advokaten ble høyrød og startet en regelrett utskjelling. Det var både UÆRLIG og UREDELEG ikke å ha opplyst dette før. Denne medlemsfordelen var dessuten URIMELIG. Min Advokat svarte at finansiering av sakskostnader hadde ikke vært gjort til tema i saken. Medlemsfordelen er heller ingen hemmelighet. Det står på hjemmesidene våre, det.

Så kom Advokaten på at vårt medlem uansett kunne frykte idømte sakskostnader, altså hans klients advokatregning om vårt medlem tapte.

– Nei, sa Min Advokat, hen har ingen slik risiko.

– Er du så sikker på å vinne, da? sa Advokaten.

– Nei, det er jeg aldeles ikke, sa Min Advokat.

– Men forbundet dekker også idømte sakskostnader.

– Men hva med ankeforhandlinger da, tordnet Advokaten.

– Det kan bli dyrt for klienten din!

– Nei, sa Min Advokat.

– Medlemsfordelen dekker egne og idømte sakskostnader med inntil tre millioner kroner, og så dyrt blir det ikke selv om saken går til Høyesterett.

Medlemsfordelen er god, men ikke urimelig. Dette er en fordel som medlemmene betaler litt for hver måned, slik at dem av oss som behøver det, får gratis advokat når det trengs. Det er ingen tvil om at denne medlemsfordelen gir våre medlemmer et overtak i rettssalen! Det eneste vilkåret vi stiller er at vi bare tar saker der Min Advokat finner det sannsynlig at medlemmets krav vil føre frem. Grunnløse søksmål tar vi selvsagt ikke.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Birgitt Schjøtt Christensen

Birgitte SchjøttChristensen – Min Advokat

Birgitte tok juridikum i 1997 og har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat, politifullmektig og dommerfullmektig. Nå er hun fagansvarlig i Min Advokat.
Flere artikler avBirgitte Schjøtt