Utenlandskabler: Nå er det kraftbransjen mot røkla

22. desember 2017

På mandag ble det klart at norsk miljøbevegelse motsetter seg flere av prosjektene med nye kraftkabler til utlandet. Det markerer et viktig skille i norsk politikk.

Andreas Halse
Andreas Halse er daglig leder i Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.

Få alle mine innlegg rett i innboksen

Dette innlegget ble først publisert i papirutgaven av Klassekampen

At både industrien, fagbevegelsen og norske forbrukere er lite interessert i å bli pålagt høyere strømpriser har vært kjent lenge. Den gode tilgangen på ren og billig kraft er tross alt et av de få store konkurransefortrinnene industrien har hatt i Norge i 100 år.

Når nye kabelprosjekter lenge har hatt bred politisk støtte, er det fordi man har trodd slike prosjekter vil være gode klimatiltak. Den dominerende tanken har vært at våre vannmagasiner kan brukes som balansekraft, og dermed åpne for mer fornybar kraft i andre land.

Bare kraftbransjen tjener på utenlandskablene

Tanken om Norge som et batteri for Europa har imidlertid blitt forlatt av de fleste. Vår potensielle eksportkapasitet er så lav sammenlignet med eksisterende og planlagt produksjon av fornybar energi i Europa at det blir meningsløst å snakke om Norge som Europas batteri. Per Sanderud, direktør i NVE, avlyste da også tanken allerede i 2015.

Den mest åpenbare effekten av de planlagte kablene er en bedre bunnlinje for kraftselskapene, fordi strømprisene i Norge vil bli drevet opp. Da Statnett leverte den opprinnelige søknaden til prosjektet Nortsea Interconnector i 2001, var de helt ærlige på at motivasjonen var «forretningsmessig utveksling av elektrisk kraft basert på gjensidig utnyttelse av prisvariasjoner mellom markedene i Norge og England».

Alvorlige negative følger for arbeidsplasser og natur

Når tunge organisasjoner som Naturvernforbundet, Turistforeningen, Norsk Friluftsliv med flere går ut mot kablene, er det snakk om nesten hele den samlede tyngden av den medlemsbaserte miljøbevegelsen. Når disse aktørene ytrer bekymring for det biologiske mangfoldet i vassdragene, bør det tas på alvor. Når man vil åpne for mer såkalt effektkjøring i sårbare vassdrag, vil det innebære en risiko som i det minste bør utredes før prosjektene vedtas. Alternativet er å spille bingo med norsk natur.

I tillegg til en tvilsom klimaeffekt er det altså en stor mulighet for at kablene vil virke negativt inn på norsk natur. Med andre ord har man verken tunge klima- eller miljøpolitiske argumenter igjen for prosjektene.

Det man står igjen med er økt inntjening for kraftselskapene. I den andre vektskålen ligger nå både norsk natur, potensielle og eksisterende industriarbeidsplasser og strømregningen til alminnelige norske forbrukere. Svært lite av dette er omtalt eller utredet i beslutningsgrunnlaget for kablene som bygges, eller den nye som foreslås.

Vi trenger kraften vår selv!

Skal man bruke titalls milliarder av kroner på ny infrastruktur, bør man ha overbevisende argumenter for at det er nødvendig. Det er vanskelig å få øye på noe som ligner på en langsiktig og strategisk forankret argumentasjon for hvorfor Norge trenger flere kabler til utlandet.

Om det er en god plan for Norge å posisjonere seg for i stadig større grad å sende ren kraft ut av landet uten videreforedling, stiller jeg meg mildt sagt tvilende til. I en verden hvor industrien blir stadig mer avansert og høyteknologisk har derimot Norge meget gode forutsetninger til å fortsette å produsere flere av varene verden trenger.

Gjennom slik videreforedling av vannkraften vil vi både skape flere arbeidsplasser, større handelsoverskudd og kunne holde på en spredd bosetting med levende distrikter. All kraften vi videreforedler i Norge, går til produkter vi kan stille strenge krav til.

Å gi slipp på kraften vil være å gi slipp på et særs viktig klimapolitisk virkemiddel.

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Andreas Halse

AndreasHalse - gjesteblogger

Andreas C. Halse har bakgrunn fra kommunikasjon og politikk.
Flere artikler avAndreas