Digital sykemelding – hva betyr det for deg?

3. januar 2018

Den største fordelen med digital sykemelding er utvilsomt det at man ikke lengre trenger å sende papirene mellom flere parter.

Charlotte
Forhandler Charlotte Dyrkorn i Industri Energi

Digital sykemelding er allerede innført i 8 fylker, men fra 15. januar 2018 skal hele landet omfattes. Digitaliseringen betyr at du kan sende en del av sykemeldingen din elektronisk i stedet for på papir. Du vil motta en SMS eller e-post fra NAV med lenke kort tid etter at du har blitt sykemeldt.

Jeg har hatt mange henvendelser fra medlemmer som sliter med at NAV ikke har mottatt riktig del av sykemelding og derfor holder tilbake sykepenger. Det er heller ikke alltid like enkelt å fylle ut egenerklæringen på sykemeldingsskjemaet, dette får du nå hjelp til via elektronisk veiledning på NAV. Er det feil i sykemeldingen så vil man enkelt kunne korrigere opplysningene og sende sykemeldingen tilbake til lege for kontroll.

Selve sykemeldingen ligger på nav.no hvor du må logge inn for å få tilgang. Du kan da sende sykemeldingens del C direkte til din arbeidsgiver elektronisk fra nav.no.

Diagnosen din vil ikke være synlig for arbeidsgiver, ellers er innholdet akkurat det samme som i papirversjonen.

Les mer på Navs nettsider.

Sykemeldingens del D, som du tidligere måtte sende inn til nav.no, trenger du ikke lengre. Du skal fylle ut opplysningene som trengs for beregning av sykepengene dine, elektronisk. Hvis du ikke sender inn dette i løpet av 14 dager etter at sykemeldingsperioden er avsluttet, vil arbeidsgiver bli varslet. Dette er nødvendig, da mange arbeidsgivere i dag forskutterer sykepenger også etter at arbeidsgiverperioden er over. Ved forskuttering skal arbeidsgiver refunderes fra NAV.

Sykemeldingen din ligger på nav.no og Altinn. Men den vil ikke ligge her for alltid! Vil du arkivere sykemeldinger så må du gjøre det på papir eller i din digitale postkasse. Sykemeldingene som kommer vil bli slettet etter en periode (2-3 år, ikke helt bestemt enda) av personvernhensyn.

Noen skal fortsette med sykemeldingene på papir, ref. NAV.no:

Dette gjelder: 

  • hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
  • ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige
  • ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
  • ansatte som oppholder seg på skjult adresse

For Alle er Industri Energis nytte- og meningsblogg. Ytringene er personlige, og reflekterer ikke nødvendigvis Industri Energi sitt standpunkt på de ulike områdene.

Se hva Industri Energi kan tilby deg

Charlotte Dyrkorn

CharlotteDyrkorn

Charlotte Dyrkorn er forhandler i Industri Energi. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Flere artikler avCharlotte